Wniosek do Rejestru BDO -15 najczęstszych pytań.

WNIOSEK DO REJESTRU BDO – 15 najczęstszych pytań

W tym artykule zebrałam 15 najczęstszych pytań, które pojawiają się podczas konsultacji prawnych z Klientami. Mam nadzieję, że znajdziesz w nim odpowiedzi na swoje pytania.

	jak zarejestrować się do bdo

Jeśli chcesz samodzielnie przygotować wniosek, czytaj dalej.
Ten artykuł przygotowałam dla Ciebie.

Mam nadzieję, że odpowiedziałeś sobie już na podstawowe pytanie, czy masz obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO?. Jeśli nie, zanim przejdziesz dalej, w pierwszej kolejności sprawdź, czy Rejestr BDO Cię dotyczy.

PYTANIE NR 1

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W BDO – KOGO DOTYCZY BDO

Zapraszam Cię do wpisu poniżej:


Jeśli już wiesz, że wniosek do BDO Cię dotyczy, czytaj dalej.

PYTANIE NR 2

CZY MUSZĘ REJESTROWAĆ SIĘ W BDO NAWET W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA? CZY NIE ZNIESIONO OBOWIĄZKÓW?

Koronawirus zmienił życie gospodarcze – to prawda.

Nie jest jednak prawdą, że te regulacje odnosiły się w jakimkolwiek stopniu do obowiązku rejestru w BDO.

Tzw. tarcza antykryzysowa oraz inne regulacje prawne zniosły niektóre obowiązki, przesunęły terminy – to prawda, ALE nie dotyczy one obowiązku rejestracji w BDO.

Jeśli Twoja działalność podlega wpisowi do Rejestru, musisz złożyć wniosek przed jej rozpoczęciem.

Jeśli jednak zacząłeś działać bez wpisu do rejestru, powinieneś jak najszybciej dopełnić wszystkich formalności i złożyć wniosek za pomocą systemu BDO.

PYTANIE NR 3

CZY KTOŚ JEST W STANIE SPRAWDZIĆ, CZY SIĘ ZAREJESTROWAŁEM, CZY TEŻ NIE?

Jeśli Twoja działalność wymaga zgłoszenia do BDO i wiąże się dodatkowo z koniecznością korzystania z numeru rejestrowego BDO, to już treść faktury, treść umowy, zamówienia, oferty, pozwoli na szybkie sprawdzenie tego, czy dopełniłeś obowiązku.

Dodatkowo wszystkie firmy, które zarejestrowały się, można łatwo wyszukać w rejestrze BDO. Rejestr jest powszechnie dostępny – REJESTR BDO

Czy ktokolwiek korzysta z rejestru BDO?

Bardzo wielu moich Klientów trafiło do mnie po tym, jak znaleźli w tym rejestrze swoją „konkurencję”. Korzystali z rejestru, żeby sprawdzić, czy dużo firm z ich branży już się zarejestrowało. Wyszukanie tych firm w rejestrze zajęło dosłownie chwilę. Wystarczyło wskazać NIP lub skorzystać z innych sposobów wyszukiwania.

Na szczęście, jeszcze niewiele osób korzysta z tego rejestru do nieetycznych działań (przynajmniej taką mam nadzieję). Do tej pory tylko raz zdarzyło mi się, że Klient pojawił się u mnie po tym, jak dostał e-mail od nieznanego nadawcy z propozycją niezgłoszenia go do odpowiednich podmiotów z powodu braku rejestracji w zamian za odpowiednie wynagrodzenie.

PYTANIE NR 4

CZY ISTNIEJE WYKAZ FIRM, KTÓRE MUSZĄ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO

Ministerstwo Klimatu (poprzednio Ministerstwo Środowisko) nigdy nie stworzyło takiego oficjalnego wykazu firm, które muszą się zarejestrować.

Niestety nie należy liczyć, że taki oficjalny wykaz powstanie z tego względu, że jest wiele „indywidualnych” czynników, które mogą wpływać na to, czy firma będzie miała obowiązek rejestracji, czy też takiego obowiązku mieć nie będzie.

Oczywiście w sieci można znaleźć wiele materiałów ze wskazówkami jak ocenić, czy ten obowiązek Ciebie dotyczy (m.in. znajdują się one w jednym z moich artykułów poniżej). Należy jednak podchodzić do nich ze świadomością, że wskazówki są udzielane w oderwaniu od Twojej indywidualnej sytuacji.

Na to, czy mamy obowiązek wpisu może mieć wpływ model biznesowy, obszar działania, a także treść umowy, jakie firma zawiera z kontrahentami.

Zawsze gdy są przesłanki ku temu, przy okazji analizy sytuacji Klienta, dokonuję także oceny tego, jak wyglądają zawierane przez niego umowy.

Czasami zdarza się, że Klient w chwili zgłoszenia się do mnie miał obowiązek wpisu do Rejestru, ale po analizie sytuacji można było doprowadzić do tego, żeby z tego obowiązku się zwolnić, wprowadzając odpowiednie postanowienia do umów zawieranych z kontrahentami.

Mam nadzieję, że rozumiesz już, dlaczego tak trudno jest jednoznacznie -tylko w oparciu o informację dot. obszaru działalności odpowiedzieć na pytanie – czy wpis do rejestru BDO Cię dotyczy.

PYTANIE NR 5

CZY SĄ JAKIEŚ KARY ZA REJESTRACJĘ W BDO PO TERMINIE LUB ZA NARUSZENIE INNYCH OBOWIĄZKÓW W BDO?

Skutki zależą od tego m.in. czego naruszenie dotyczy.
Za:

 • gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 zł

  Podstawowym obowiązkiem jest rejestracja w BDO (o ile wynika to z audyty działań firmy).

Czasami dostaję pytania o to, czy jak firma zarejestruje się po terminie, to dostanie karę?

Prawda jest taka, że podmiotom odpowiedzialnym za ochronę środowiska zależy na tym, żeby jak największa ilość firm zarejestrowała się (o ile ma taki obowiązek). Wynika to m.in. z tego, że Polska jest „rozliczana” za realizację obowiązków związanych z ochroną środowiska przez Unię Europejską.

—-
Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Urząd karze za to, że firma sama, z własnej inicjatywy zgłasza się do Rejestru BDO – nawet jeśli jest to po terminie. Wynika to z tego, że nałożenie takiej kary, spowodowałoby to, że wielu innych przedsiębiorców unikałoby rejestracji.

Kara, o której mowa powyżej (tj. za brak wpisu) dotyczy więc najczęściej sytuacji, gdy fakt „braku wpisu” wychodzi podczas np. kontroli.

PYTANIE NR 6

CZY TO PRAWDA, ŻE NIE MOŻNA SAMODZIELNIE REJESTROWAĆ SIĘ W REJESTRZE BDO?

Jak najbardziej istnieje możliwość samodzielnego zarejestrowania się w rejestrze BDO. Sam proces rejestracji odbywa się najczęściej poprzez zalogowanie się przez swój profil zaufany.

Rozumiem jednak, dlaczego to pytanie (a raczej stwierdzenie) tak często pojawia się na różnych grupach dla przedsiębiorców lub dlaczego tak wiele osób zgłasza się do mnie, mówiąc, że nie mogą się sami zarejestrować.

Niestety, w dużej mierze wynika to z tego, że:

 • cały proces rejestracji nie jest intuicyjny,
 • instrukcja obsługi i składania wniosku zawiera około 230 stron, co niestety również odstrasza (mimo tego, że osoba składająca wniosek wie, że z tej instrukcji musi wybrać tylko to, co dotyczy jej działalności),
 • prawidłowe uzupełnienie wniosku uzależnione jest tak naprawdę od wcześniejszego przeanalizowania tego, jakie obszary wymagają zgłoszenia.

Bez wiedzy na temat tego, co należy zgłosić i jakie działania należy podjąć przed złożeniem wniosku, rejestracja w BDO może być utrudniona. Podejrzewam, że właśnie to doprowadza do tego, że wielu przedsiębiorców stwierdza, że samodzielne złożenie wniosku jest niemożliwe, mimo że formalnie jest to dopuszczone.

jak złożyć wniosek bdo

PYTANIE NR 7

CZY REJESTRACJA W BDO TO SZYBKI PROCES?

Zacznę od tego, że pokażę Ci jak przebiega proces rejestracji:

 1. Przygotowanie wniosku roboczego po przeanalizowaniu tego, jak działa firma i jakie obszary wymagają zgłoszenia
 2. Wysłanie wniosku
 3. Rozpatrzenie wniosku i nadanie numeru rejestrowego oraz dostępów do systemu BDO.

Czynności, które leżą po stronie przedsiębiorcy, mogą zostać szybko przeprowadzone.

Przykładowo,

Jeśli Klient zleca mi pomoc przy złożeniu wniosku, analiza sytuacji Klienta przeze mnie trwa nie dłużej niż 2-3 dni. Wprowadzenie przez Klienta przygotowanego przeze mnie wniosku do systemu oraz wysłanie go zajmuje mu ok. 15 minut.

Jeśli firma posiada wiedzę na temat swojej działalności oraz na temat tego, co podlega zgłoszeniu, jakie obszary należy zarejestrować, złożenie wniosku powinno udać się tego samego dnia, ale…

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski aktualnie wynosi ok. 2 – 3 miesięcy (!). Oczywiście, dla oceny spełnienia obowiązku rejestracji liczy się data złożenia wniosku, ale cały proces rejestracji kończy się dopiero z chwilą nadania numeru rejestrowego BDO i nadania dostępu do systemu BDO.

PYTANIE NR 8

Jak mam wypełnić wniosek, jeśli posiadam tylko torby na zakupy, od których pobieram opłatę recyklingową?

Jeżeli jedyną podstawą wpisu do Rejestru BDO jest posiadanie „reklamówek”, od których powinniście opłacać opłatę recyklingową, uzupełnij w tym zakresie dział VI punkt 7 (wniosek w systemie BDO)

PYTANIE NR 9

Czy jeśli zgłaszam się tylko jak wytwórca odpadów to, czy muszę opłacić wniosek?

Nie. Pamiętaj jednak, że jeśli zaistnieją inne podstawy do wpisu, może okazać się, że pomimo tego, że jesteś wytwórcą odpadów, będziesz musiał opłacić wniosek.

Opłata roczna i rejestrowa musi zostać opłacona wtedy gdy zgłaszasz się także m.in. jako:

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach lub gdy wprowadzasz sprzęt elektryczny i elektroniczny i jesteś autoryzowanym przedstawicielem,
 • wprowadzasz baterie lub akumulatory,
 • wprowadzasz pojazdy,
 • jesteś producentem, importerem i wewnątrzwspólnotowym nabywcą opakowań
 • wprowadzasz na terytorium kraju opony
 • wprowadzasz na terytorium kraju oleje smarowe

PYTANIE NR 10

Gdzie mogę znaleźć kod odpadów i rodzaj odpadów, żeby wskazać je we wniosku?

REJESTRACJA BDO PO TERMINIE KARY

Zajrzyj na stronę:

KATALOG ODPADÓW

Odpady w katalogu odpadów zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawaniana 20 grup.

Na stronie 1-2 rozporządzenia wymieniono te grupy.

Uwaga: We wniosku należy wpisać kod z wykazu szczegółowego (jest to kod 6 cyfrowy)

PYTANIE NR 11

Czy jeśli świadczę usługi sprzątania, naprawy, konserwacji, remontu, budowy i wszystkie powstałe odpady zostawiam u Klientów, to czy mogę nie zgłaszać się do Rejestru BDO?

Jeżeli świadczysz tego typu usługi, to „z automatu” stajesz się Wytwórcą odpadów i powinieneś z tego tytułu (o ile nie będą miały miejsce wyłączenia) zgłosić się do Rejestru BDO.

Jeżeli nie chcesz brać odpowiedzialności za tego typu odpady, to zadbaj o to, żeby w umowach z Klientami znalazły się odpowiednie postanowienia.

JAK TO ZROBIĆ?

Standardowo, w takich przypadkach najczęściej przygotowuję dla Klientów aneksy do umów lub po prostu wzory postanowień do wprowadzenia przy okazji nowych umów, w których dookreślam szczegółowo na kim ciąży odpowiedzialność za wytworzone odpady i kogo obciążają obowiązki z tym związane. Jeśli potrzebujesz pomocy przy stworzeniu aneksu/wzoru postanowień, napisz do mnie.

PYTANIE NR 12

Czy muszę parafować wszystkie strony wniosku i załączników (dotyczy wniosku papierowego składanego do 31.12.2019)

Nie. Wystarczające jest złożenie podpisów w miejscach, gdzie wskazano „podpis”. Nie ma potrzeby parafowania każdej strony.

PYTANIE NR 13

Co mam zrobić, jeśli wprowadzam produkt w opakowaniach. Czy muszę później opłacać opłatę produktową?

REJESTRACJA W BDO KROK PO KROKU

Dla przedsiębiorców wprowadzających opakowania poniżej tony w ciągu roku są zwolnienia z opłat.

Warunkiem takiego zwolnienia jest złożenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących pomocy de minimis w terminie do 15 marca każdego roku.

W tym zakresie należy zgłosić się do swojego Urzędu Marszałkowskiego. Większość urzędów dysponuje już gotowymi dokumentami do wypełnienia (dot. oświadczeń, które należy złożyć).

Do wniosku należy dołączyć także sprawozdanie za poprzedni rok dot. wprowadzonych opakowań.

Jest to temat odrębny od rejestru BDO, ale ponieważ pośrednio dotyczy też wniosku, warto się tym tematem zainteresować.

PYTANIE NR 14

Gdzie wnieść opłatę?

Opłatę rejestrową/roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów.

Nie ma jednego ogólnego rachunku bankowego dla wszystkich przedsiębiorców.

PYTANIE NR 15

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO BDO?
9 kroków

O 9 krokach, jakie należy podjąć, żeby złożyć wniosek dowiesz się w artykule poniżej:

https://kingakonopelko.pl/5-pytan/

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku do BDO?


Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku do rejestru BDO? A może chcesz, żebym złożyła go w Twoim imieniu? Kliknij i sprawdź jak mogę Ci pomóc?

Zleć nam obsługę BDO. Pomożemy Ci w rejestracji lub złożeniu sprawozdania, a Twoja firma będzie zabezpieczona prawnie.