Zmiany w e-sklepach. Jakie postanowienia zniknęły z Regulaminu 1.01.2021r.

5 postanowień z Twojego Regulaminu, które dzisiaj są prawidłowe, a od 1.01.2021r. będą niezgodne z przepisami lub nieaktualne

O ogólnych zmianach w regulaminach, które nastąpią od 1 stycznia 2021r., pisałam tutaj. Możesz pobrać stąd także LISTĘ ZMIAN:

Dzisiaj skupimy się na konkretach

Regulamin sprzedaży – definicje

Dzisiaj w każdym regulaminie można wyróżnić dwie grupy kupujących. Mowa o przedsiębiorcach i konsumentach. Po zmianach, które wejdą w życie w czerwcu tego roku, powstanie nowy podmiot – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. I będzie należało go uwzględnić w definicjach regulaminu.

Ale nie tylko.

Pozostałe postanowienia, również będą musiały być dostosowane do nowego podmiotu.

Jakie zmiany dla przedsiębiorców w 2020 roku

W chwili obecnej, sprawa jest dość jasna – mamy konsumentów i przedsiębiorców. Ci pierwsi mają większe przywileje dotyczące reklamacji.

Inaczej jest z przedsiębiorcami, których obejmuje na przykład taki zapis:

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później — jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Nie będzie on skuteczny wobec nowej grupy przedsiębiorców i tym samym taki zapis stanie się automatycznie zakazany. Ponieważ nie będzie odzwierciedlał praw tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność.

Najbezpieczniej więc, będzie zawrzeć w regulaminie zapis dotyczący trzech podmiotów: konsumenta, przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i pozostałych przedsiębiorców.

Jednoosobowa firma jako konsument

Dotychczas prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległość bez podania przyczyny przysługiwało jedynie konsumentom.

A więc zapis:

Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami.

również będzie niedozwolony. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Pozostali przedsiębiorcy, tak jak było to do tej pory – nie.

W związku z tym, będzie należało ująć w regulaminie i w tym zakresie dostosować zapisy. Trzeba będzie rozróżnić/wyodrębnić spośród przedsiębiorców jedną grupę, która będzie mimo wszystko miała prawo do odstąpienia.

Legalny sklep internetowy

W chwili obecnej, inaczej kształtuje się możliwość pozywania sprzedawcy dla przedsiębiorcy i dla konsumenta.

Przedsiębiorca musi dostosować się do sądu właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca ma siedzibę w Krakowie a przedsiębiorca jest ze Szczecina, to można się tylko domyśleć, jaki to rodzi komplikacje.

Konsumenta już takie zapisy nie obowiązują.

Ale nadal mowa o tych dwóch grupach. Jak to będzie z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą? No właśnie i to będzie należało rozróżnić w swoim regulaminie. Dlatego zapis:

 Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Jak można się domyśleć, stanie się klauzulą niedozwoloną, bo takiego przedsiębiorcę zapis nie będzie dotyczyć.

Sprzedaż online po nowemu

A więc, oprócz zmian, które wymieniłam wyżej, będzie należało przejrzeć całkowicie swoje regulaminy. Sprawdzić, czy nie ma w nich zapisów, które są dostosowane tylko do konsumentów i przedsiębiorców. Nowa grupa kupujących będzie musiała zostać wyraźnie zaznaczona, tak aby nie prowadziło to do niekorzystnych postanowień umownych.

REGULAMIN SPRZEDAŻY