Rejestr BDO – kto musi się zarejestrować

Rejestr BDO, wniosek o wpis do Rejestru BDO, BDO – rejestracja

To są ostatnio najczęściej poszukiwane hasła. Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek ewidencjonowania odpadów oraz wystawiania dokumentów dotyczących ewidencji i to właśnie z tą datą wiąże się ostatnie “zamieszanie”.

CZYM JEST REJESTR BDO?

Jest to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej. Ma pomóc kontrolować gospodarkę odpadami, zapobiegać nielegalnego wyrzucaniu śmieci,  ma umożliwić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

KIEDY TRZEBA SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

JEŻELI:

 • w związku z wykonywaną działalnością wytwarzasz odpady inne niż komunalne (dotyczy to także odpadów takich jak tusz do drukarki, opakowania po farbach/kosmetykach, kartony czy inne “zużyte” produkty, które trafiają później “na śmietnik”), a także zbierasz, przetwarzasz lub transportujesz odpady,
 • sprzedajesz (wprowadzasz na rynek odpłatnie/nieodpłatnie) produkty w opakowaniach lub opakowania, opakowujesz produkty – także w celu ich zabezpieczenia podczas wysyłki lub je importujesz/eksportujesz,
 • wprowadzasz na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie lub akumulatory
 • prowadzisz sklep, w którym Klienci mogą kupić torby za opłatą recyklingową

  Powyżej to tylko przykłady działań, które mogą powodować, że masz obowiązek zarejestrowania się.

JAK SIĘ REJESTROWAĆ?

 • od 1 stycznia wyłącznie elektronicznie przez system BDO

JAKIE SĄ SKUTKI NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z REJESTREM BDO?

Skutki zależą od tego m.in. czego naruszenie dotyczy.

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

Wiesz, że musisz się zarejestrować i potrzebujesz pomocy przy Rejestracji i złożeniu wniosku?

INNE ARTYKUŁY, które mogą Cię zainteresować:

Wniosek do BDO. Od czego zacząć rejestrację w BDO?

Jak wypełnić wniosek do Rejestru BDO – 7 wskazówek

POBIERZ CHECKLISTĘ I SPRAWDŹ CZY REJESTR CIĘ DOTYCZY

REJESTR BDO

Jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku do BDO, potrzebujesz konsultacji – napisz na adres kancelaria@kingakonopelko.pl