7 pytań o Regulamin dla sklepu internetowego – prawnik odpowiada

Regulamin dla sklepu internetowego

Jeżeli jesteś:

 • przedsiębiorcą,
 • freelancerem,
 • osobą prowadzącą działalność nierejestrowaną,
 • osobą prowadzącą sprzedaż w modelu dropshipping,

i chcesz zacząć sprzedaż on-line, zajrzyj do wpisu poniżej.

Dzielę się w nim 7 najczęściej pojawiającymi się pytaniami, jakie otrzymuję od moich Klientów, którym pomagam ruszyć ze sprzedażą przez internet.

Jeśli nie miałeś jeszcze możliwości zapoznać się z wpisem: Regulamin i RODO dla sklepu internetowego. 3 kroki do legalnego sklepu internetowego”, przejdź najpierw do podlinkowanego artykułu. Znajdziesz tam też nagranie dot. tego “Jak zacząć legalnie sprzedaż on-line”


Jak zacząć legalnie sprzedaż on-line/ sprzedaż przez internet, czyli tzw.

Najważniejsze są trzy rzeczy:

 1. Regulamin sprzedaży/ Regulamin sklepu internetowego
 2. Polityka prywatności opisująca zasady przetwarzania danych
  osobowych
 3. Odpowiednie checkboxy i komunikaty na stronie sprzedażowej,
  a nie, przepraszam … potrzebna jest jeszcze jedna rzecz –

  produkty 🙂 , ale o tę ostatnią rzecz już sami zadbacie 🙂

Dziś trochę opowiem Wam o pierwszym z dokumentów – Regulaminie sprzedaży. Mogłabym pisać o Regulaminie prawniczym językiem, z przytoczeniem przepisów odnoszących się do tego tematu, ale zdecydowałam, że opowiem Wam o Regulaminie poprzez przywołanie najczęściej pojawiających się pytań w tym temacie. Oto one:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Kiedy Regulamin dla sklepu internetowego jest potrzebny?

Czy muszę posiadać Regulamin sprzedaży? Kiedy i dlaczego?

Tak, o ile prowadzisz sprzedaż produktów/usług niestacjonarnie. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa (m.in. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z ustawy – Prawa Konsumenta, Kodeksu cywilnego)

Kinga Konopelko


Jak napisać Regulamin sklepu internetowego?

Co powinno znaleźć się w Regulaminie?

Gdy Tworzę Regulaminy dla Klientów, dbam o to by znalazły się w nim nie
tylko wszystkie wymagane przez prawo informacje. To jest standard i z tym nie można dyskutować.

Przygotowując Regulamin do sklepu internetowego należy pamiętać, żeby Regulamin był zgodny:

 • z przepisami RODO i spełniał obowiązki informacyjne lub odsyłał do odpowiednich miejsc, np. Polityki prywatności
 • z przepisami kodeksu cywilnego i obowiązkami dot. reklamacji, klauzul niedozwolonych,
 • z przepisami ustawy o prawach konsumenta i obowiązkami informacyjnymi (checkboxy, opisy przycisków, odpowiednie zgody/oświadczenia )
 • z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulacjami dot. wysyłki ofert.

Regulamin powinien być także praktyczny. Powinien zawierać w sobie odpowiedzi na wszystkie pytania, które z punktu widzenia Klienta są ważne w procesie zakupowego. Bardzo ważne jest to by dostrzegać potrzeby Klienta.

Jakie informacje powinny się znaleźć w Regulaminie?

Treść Regulaminu opiera się w dużej mierze na art. 12 ustawy o Prawach konsumenta, który wskazuje:

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1)głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2)swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3)adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4)adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5)łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
6)kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
7)sposobie i terminie zapłaty;
8)sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9)sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie
  art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
10)kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
11)obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z
 art. 35 ,  art. 15 i art. 21 ust. 2;
12)braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie
 art. 38
13)obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14)istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
15)kodeksie dobrych praktyk oraz sposobie zapoznania się z nim;
16)czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17)minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18)wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19)funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20)mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
21)możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

To co wskazałam powyżej, to informacje, które należy przekazać Klientowi. Część z tych informacji może być przekazana Klientowi na etapie składania zamówienia w innej formie niż w formie Regulaminu.


Co to znaczy Regulamin sklepu internetowego RODO?

Nie jest to nazwa “oficjalnie obowiązującego dokumentu”.
W praktyce oznacza to jednak dokument, który spełnia wymogi wynikające m.in. z ustawy o Prawach konsumenta (czyli tzw. Regulamin dla sklepu internetowego) oraz zawiera jednocześnie informacje wymagane przez RODO.

Niektórzy Sprzedawcy uwzględniają te wymogi w jednym dokumencie.

Większość sklepów internetowych tworzy jednak odrębnie Regulamin sklepu internetowego i odrębnie Politykę prywatności, czyli tzw. RODO dla sklepu internetowego.


Czy jeśli sprzedaż będzie niewielka (kilka/kilkanaście egzemplarzy) lub gdy sprzedaję przez e-mail, to czy muszę posiadać Regulamin sklepu internetowego?

Ilość planowanych do sprzedaży produktów nie ma żadnego znaczenia. Tak na marginesie, chyba nie po to otwierasz sprzedaż on-line, żeby zatrzymać się tylko na kilku sztukach :)? Pamiętaj, że każdy potencjalny Klient musi mieć możliwość zapoznać się z Regulaminem, jeszcze zanim dokona sprzedaży.

Sprzedaż to sprzedaż, niezależnie od tego czy wykorzystujesz do tego specjalną platformę/stronę czy robisz to na swojej stronie zachęcając do kupna – Regulamin sprzedaży on-line jest potrzebny.


Czy Klient może zaakceptować Regulamin w sposób dorozumiany, tzn. kupując produkt?

Nie, akceptacja Regulaminu musi być wyrażona w sposób świadomy i jednoznaczny. Nie można dorozumiewać takiej zgody na postanowienia umowy – bo Regulamin taką umową jest. Dodatkowo, pamiętaj, że zaakceptowany checkbox jest dla Ciebie „podkładką” i potwierdzeniem tego, że Klient zapoznał się z Regulaminem na wypadek gdyby Klient kwestionował ten fakt.


Pamiętaj:
 Taki checkbox potwierdzający akceptację Regulaminu NIE MOŻE BYĆ domyślnie zaznaczony.
 Zadbaj o to by system sprzedaży bez zaznaczenia checkboxu nie
przepuścił Klienta dalej


Czy Regulamin sprzedaży może być przygotowany samodzielnie?

Czy Regulamin musi być przygotowany przez prawnika?

Kinga Konopelko

Bardzo często dostaję pytanie o to czy Regulamin sprzedaży może być przygotowany samodzielnie. Więcej o tym możesz przeczytać w artykule:

Jak napisać samodzielnie Regulamin sklepu internetowego? 5 wskazówek

Odpowiedź będzie zależała od tego, czy masz wiedzę i czas na to by zająć się przygotowaniem strony prawnej Twojego sklepu.

Możesz się domyślać, że Regulamin, podobnie jak Polityka prywatności, umowy czy inne dokumenty, które są tworzone w ramach prowadzonej działalności nie muszą być przygotowywane przez prawników. Ważne jest tylko to, żeby tworząc te dokumenty mieć wiedzę w tym zakresie


Ile kosztuje Regulamin sklepu internetowego?

Na to pytanie znajdziesz odpowiedź we wpisie:

Gdzie kupić Regulamin i RODO dla sklepu internetowego? Cena oraz wskazówki, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze

Na koniec podzielę się ciekawostką:)

Czy wiesz jak często wyszukiwane są w wyszukiwarce pojęcia:

Regulamin prawnik

Regulamin sprzedaży prawnik

Nie znam odpowiedzi na to pytanie:), ale pisząc ten artykuł sprawdziłam ile wyników w wyszukiwarce wyświetla się w tym temacie i okazało się, że jest to liczba …. 16 000 000 wyników (!) Dużo, prawda?