Opłata roczna BDO – do kiedy należy ją uiścić w 2021 r. i 2022 r.

Wprowadzenie BDO ( Baza danych o odpadach) ma za zadanie uszczelnić system zarządzania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu odpadów. Dzięki temu systemowi użytkownicy mogą realizować swoje obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie drogą elektroniczną, co pozwala na gromadzenie i zarządzanie wszystkich danych o odpadach.

BDO rejestr


Obowiązek opłaty rocznej BDO – kogo dotyczy

Zobowiązanie do uiszczenia opłaty rocznej dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazanych w art. 57 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie:

• wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach ( sklepy internetowe prowadzące sprzedaż wysyłkową, gastronomie dodające opakowania do dań na wynos, firmy, które są wpisane do rejestru BDO w dziale VI tabela IV)

– wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. importujących sprzęt z zagranicy, producentów sprzętu)
• wprowadzania baterii i/lub akumulatorów (importujących baterie i akumulatory, importujących pojazdy zawierające akumulatory/ baterie)
• wprowadzania pojazdów (producentów pojazdów, importerów pojazdów)
• produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (sprowadzających opakowania z zagranicy)
• wprowadzania na terytorium kraju opon (m.in. importujących pojazdy)
• wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych (np. importer pojazdów)

Opłata roczna BDO sklep internetowy

Jeśli sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową i dodaje opakowania do produktów, ma obowiązek uiścić opłatę roczną.

Opłata roczna BDO a wytwarzanie odpadów

Jeśli jesteś wpisany do BDO wyłącznie w dziale XII jako Wytwórca odpadów – nie masz obowiązku uiszczania opłaty rocznej.

Ile wynosi opłata roczna do BDO?

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, opłata wynosi 100 zł. W pozostałych przypadkach będzie to kwota 300 zł.

Opłata roczna BDO – do kiedy

Kluczowe jest, aby opłatę roczną za dany rok uiścić w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2021 roku (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Opłata roczna BDO – gdzie zapłacić

W przypadku nieuregulowania opłaty marszałek właściwego województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

***

SPRAWOZDANIE DO BDO ZA 2021 R. I 2022R. JAK I KIEDY ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE? WSKAZÓWKI

Sprawozdanie BDO za 2021r. i 2022 r.

UWAGA: Sprawozdanie za 2021 r. składane jest w 2022r. – do 15 marca 2022r.

Należy pamiętać, że sprawozdanie można złożyć tylko w formie elektronicznej w Bazie BDO posiadając aktywny profil i nadany numer rejestrowy.

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie BDO 2021/2022?

Ustawowo do złożenia tego sprawozdania są zobowiązane wszystkie podmioty, które m.in.:

  • wprowadzają opakowania na rynek, producenci, importerzy i eksporterzy opakowań. Dotyczy to także podmiotów prowadzących działalność, w ramach której realizowane są wysyłki produktów w opakowaniach. Przykład: sklepy internetowe ze sprzedażą wysyłkową, restauracje, które udostępniają jedzenie na wynos, producenci opakowań, itp.)
  • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny/elektroniczny,
  • wprowadzający na rynek baterie i akumulatory,
  • sprowadzający z zagranicy pojazdy,
  • wprowadzający na rynek oleje, opony,
  • wprowadzający na rynek reklamówki z tworzyw sztucznych,
  • wytwarzają odpady i mają obowiązek ich ewidencjonowania, zbierają i przetwarzają odpady (np. lekarze, stomatolodzy, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, itp.)

Sprawozdanie BDO za 2021 r. w 2022r. – jak wypełnić?

Poniżej wskazujemy przykładowe dane, które będą niezbędne do uzupełnienia sprawozdania do BDO.

czytaj dalej

Sprawozdanie do BDO pomoc
https://kingakonopelko.pl/rejestr-bdo/