Wprowadzenie BDO ( Baza danych o odpadach) ma za zadanie uszczelnić system zarządzania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu odpadów. Dzięki temu systemowi użytkownicy mogą realizować swoje obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie drogą elektroniczną, co pozwala na gromadzenie i zarządzanie wszystkich danych o odpadach. Wpis do rejestru wiąże się, tak że z rocznymi opłatami. Informację o tym kto ma obowiązek wpisu do rejestru znajdziesz w:

Obowiązek opłaty rocznej BDO – kogo dotyczy

Zobowiązanie do uiszczenia opłaty rocznej dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazanych w art. 57 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie:

• wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach ( sklepy internetowe prowadzące sprzedaż wysyłkową, gastronomie dodające opakowania do dań na wynos, firmy, które są wpisane do rejestru BDO w dziale VI tabela IV)

wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. importujących sprzęt z zagranicy, producentów sprzętu)
• wprowadzania baterii i/lub akumulatorów (importujących baterie i akumulatory, importujących pojazdy zawierajace akumulatory/ baterie)
• wprowadzania pojazdów (producentów pojazdów, importerów pojazdów)
• produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (sprowadzających opakowania z zagranicy)
• wprowadzania na terytorium kraju opon (m.in. importujących pojazdy)
• wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych (np. importer pojazdów)

Opłata roczna BDO sklep internetowy

Jeśli sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową i dodaje opakowania do produktów, ma obowiązek uiścić opłatę roczną.

Opłata roczna BDO a wytwarzanie odpadów

Jeśli jesteś wpisany do BDO wyłącznie w dziale XII jako Wytwórca odpadów – nie masz obowiązku uiszczania opłaty rocznej.

Ile wynosi opłata roczna do BDO?

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, opłata wynosi 100 zł. W pozostałych przypadkach będzie to kwota 300 zł.

Opłata roczna BDO – do kiedy

Kluczowe jest, aby opłatę roczną za dany rok uiścić w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2021 roku (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Opłata roczna BDO – gdzie zapłacić

W przypadku nieuregulowania opłaty marszałek właściwego województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM