Polski Ład 2.0. – planowane zmiany

Polski Ład 2.0.

W dniu 24 marca 2022 r. MF opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0). Poniżej przedstawiamy istotne planowane zmiany:

1. POLSKI ŁAD 2.0. obniżenie stawki PIT z 17% do 12%:

 • projekt zakłada obniżenie stawki PIT dla pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych – z 17% do 12%. Zmiana ma dotyczyć dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r.;

2. POLSKI ŁAD 2.0. możliwość odliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców stosujących ryczałt/ podatek liniowy

 • projekt zakłada możliwość odliczania od dochodu/przychodu części uiszczonej składki zdrowotnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą przez przedsiębiorców korzystających z opodatkowania w formie:
  • podatku liniowego (maksymalnie do wysokości 8.700,00 zł rocznie), oraz
  • ryczałtu (w wysokości 50% poniesionych składek). Zmiana ma dotyczyć przychodów/ dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r.

3. POLSKI ŁAD 2.0. likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej oraz wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego dla podatników, którzy na skutek utraty ulgi byliby zobowiązani do zapłaty wyższego podatku.

4. POLSKI ŁAD 2.0. zmiany w sposobie rozliczania kwoty wolnej od podatku;

5. Oskładkowanie ZUS oraz składką zdrowotną komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej oraz objęcie składką zdrowotną wynagrodzeń prokurentów;

6. Wprowadzenie nowych obowiązków dla płatników rozliczających zaliczki na PIT dla zatrudnionych u nich podatników;

7. Przesunięcie terminów, od których podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego, odpowiednio do:

 • 1 stycznia 2024 r. w przypadku podatników CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych,
 • 1 stycznia 2025 r. w przypadku podatników PIT oraz pozostałych podatników CIT obowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT,
 • 1 stycznia 2026 r. w przypadku pozostałych podatników PIT i CIT;

8. Likwidacja tzw. ulgi na zabytki;

9. Zapowiedź możliwości zmiany formy opodatkowania w stosunku do dochodów za 2022 r.: 

 • rząd planuje wprowadzenie możliwości zmiany formy opodatkowania za 2022 r., który miałby przysługiwać przy rozliczeniu rocznym za 2022 r.

Większość projektowanych zmian ma wejść w życie już od 1 lipca 2022 r.

Jak możemy Państwu pomóc?

 • przeanalizujemy jaka forma opodatkowania będzie najbardziej opłacalna w Państwa działalności po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0, z uwzględnieniem możliwości zmiany formy opodatkowania w rozliczeniu rocznym za 2022 r.,
 • pomożemy przygotować się do nadchodzących zmian, w tym poprzez wsparcie w identyfikacji i wdrożeniu nowych obowiązków ciążących na podatnikach i płatnikach,
 • przeanalizujemy wpływ projektowanych zmian na zaplanowane procesy restrukturyzacyjne (np. przekształcenie w SKA).
konsultacja podatkowa