Zmiany w Regulaminach 2022

Dopiero co zdążyliśmy wdrożyć zmiany w prawie konsumenckim ze stycznia 2021, a już czekają na nas kolejne. Wszystko za sprawą unijnej dyrektywy 2019/771 i 2019/770 z 20 maja 2019 r., które mają na celu zapewnianie wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Na co więc musimy się przygotować?

Jak jest teraz?

Każdy ze sprzedawców i przedsiębiorców na pewno pamięta zmiany w prawie, które spowodowały pojawienie się nowej kategorii klienta – przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W zasadzie dopiero co zdążyliśmy się do niej przyzwyczaić i wypracować mechanizmy weryfikacji klienta, który kupuje „na firmę” produkt niezwiązany z jego działalnością zawodową oraz pogodzić się z tym J, że będzie miał prawo np. do zwrotu towaru tak jak konsument.

Jednakże po pierwszym trzęsieniu ziemi, czas przygotować się na kolejne. Przejdźmy zatem do omówienia projektu ustawy, który jeszcze nie został ostatecznie zatwierdzony.

Transfer gwarancji i rękojmi – zmiany w ustawach

Jedną z zauważalnych zmian będzie umieszczenie w ustawie o prawach konsumenta przepisów dotyczących gwarancji i rękojmi, które do tej pory znajdowały się w kodeksie cywilnym. Dokładniej mówiąc, ma to być rozdział 5a ustawy. Oznacza to, że niektóre przepisy kodeksu cywilnego zostaną wyłączone i odrębnie uregulowane.  

 O których przepisach mowa?

  1. Zgodność towaru z umową – tak jak było do tej pory sprzedawca, ma obowiązek wydać konsumentowi towar zgodny z umową, tzn. z zapewnieniami co do jego przydatności i funkcjonalności. Poszerzenie ochrony konsumenta ma polegać na tym, że nawet jeżeli brak jest zapewnień sprzedawcy o danej przydatności, która wiąże się z przeznaczeniem produktu, może on zostać uznany za niezgodny z umową – ma się to przyczynić się do poprawy ochrony konsumentów poprzez uniknięcie części sporów dotyczących zakresu obowiązków przedsiębiorcy. W ślad za prawodawcą unijnym przyjęto afirmatywne określenie zgodności towaru z umową, wyróżniając przy tym elementy subiektywne, jak i obiektywne.
  • Żądanie naprawy lub wymiany towaru – obecnie konsument w przypadku reklamacji, może domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Sprzedawca może jednak skorzystać ze swojego uprawnienia i zamiast uznania jednego z tych żądań, naprawić produkt. Dopiero w sytuacji, kiedy produkt był już naprawiany lub wymieniany, sprzedawca musi uznać żądania konsumenta i np. przyjąć zwrot produktu. Po zmianach konsument w pierwszej kolejności, będzie mógł żądać naprawy lub wymiany produktu. Dopiero w sytuacji, kiedy produkt był już naprawiany/wymieniany lub wada jest na tyle istotna, by pominąć naprawę, konsument będzie mógł żądać obniżenia ceny lub od umowy odstąpić – wprowadzenie hierarchii środków ochrony konsumenta, który w pierwszej kolejności będzie miał prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową, poprzez jego naprawę lub wymianę. Dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa czy też wymiana okażą się np. nieopłacalne, konsument będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, tzn. żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
  • Istotność wady – obecnie konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru nie jest istotna. Po zmianach to sprzedawca, będzie musiał udowodnić, że niezgodność z umową jest nieistotna; na sprzedawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że brak zgodności z umową jest nieistotny.

Dostarczanie treści cyfrowych – zmiany w ustawie o prawach konsumenta

Do grona powyższych zmian, dołączy również zdefiniowanie i omówienie kwestii dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Będzie to zupełnie nowy rozdział ustawy. W związku z tym działem, pojawią się w również w ustawie nowe definicje takie jak: kompatybilność, funkcjonalność czy interoperacyjność.

W tym rozdziale ustawie znajdą się postanowienia takie jak:

  1. odstąpienie od umowy zakupu produktu cyfrowego,
  2. regulacje dostarczenia konsumentowi treści cyfrowej,
  3. regulacje związane ze zgodnością zakupionej treści cyfrowej z umową, w tym zagadnienia dotyczące aktualizacji tych treści,
  4. zakres odpowiedzialności sprzedawcy,
  5. regulacje dotyczące braku zgodności produktu cyfrowego z umową,
  6. wykorzystywanie treści wytworzonych przez konsumenta w związku z korzystaniem z zakupionego produktu,
  7. zmiany w produkcie cyfrowym dokonane przez sprzedawcę.

Co powinni zrobić sprzedawcy?

W związku z zapowiedzianymi zmianami przedsiębiorcy prowadzący sklepy w sieci, powinni przede wszystkim zapoznać się dokładnie ze zmianami, następnie dokonać audytu swoich regulaminów i procedur, aby dostosować je do nowych przepisów. 😊