Rejestr umów o dzieło ZUS 2021

Wraz z początkiem roku 2021 weszły w życie przepisy dotyczące rejestru umów o dzieło.
ZUS zapowiedział w związku z tym wzmożone kontrole. Aby uniknąć ryzyka zakwestionowania przez urząd umowy warto sprawdzić, czy są one prawidłowo skonstruowane.

Rejestr umów o dzieło ZUS 2021 – Jakie zmiany wprowadza rejestr umów o dzieło?

Dotychczas umowa o dzieło nie podlegała obowiązkowi zgłoszenia jej do ZUS, a jedynie do Urzędu Skarbowego. Należy więc pamiętać, że nowo wprowadzone przepisy nakazują dokonanie tego w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Co należy zrobić zawierając umowę o dzieło w 2021 roku?

Zawierając umowę o dzieło musisz wysłać formularz RUD. Można przekazać go on-line przez platformę usług elektronicznych (PUE) ZUS.

Pamiętaj, że dla każdego wykonawcy musisz złożyć go oddzielnie, a w przypadku gdy z jednym wykonawcą zawierasz większą liczbę umów, to w jednym formularzu możesz wskazać maksymalnie 10.

Jak uzupełnić formularz RUD w ramach Rejestru umów o dzieło?

W ramach formularza będziesz musiał wskazać: dane dotyczące zamawiającego, wykonawcy i samej umowy (data zawarcia, rozpoczęcia oraz jej przedmiot). Na samym końcu znajduje się oświadczenie, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Czy obowiązek zgłoszenia umowy do ZUS obejmuje wszystkie umowy o dzieło?

Przewidziane są dwa wyjątki zwalniające z obowiązku: gdy wykonawca pozostaje w stosunku pracy z zamawiającym dzieło oraz gdy w ramach umowy o dzieło pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Jaka jest kara za niezgłoszenie umowy o dzieło do ZUS?

ZUS może wystąpić do sądu z wnioskiem o nałożenie kary grzywny do wysokości 5000 zł.

Rejestr umów o dzieło a działalność nierejestrowana.
W przypadku gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną wykonuje pracę w ramach umowy o dzieło (np. rękodzieło zgodnie z wytycznymi), Zamawiający będzie musiał zgłosić osobę prowadzącą działalność nierejestrowaną do ZUS.

Pomimo tego, że umowa nie jest oskładkowana, to będzie musiała został zgłoszona, co utrudni współpracę z Klientami.


Potrzebujesz uniwersalnej umowy o dzieło, którą łatwo dostosujesz do własnych potrzeb? Skorzystaj z wzoru umowy o dzieło przygotowanego przez prawnika.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.