Sprawozdanie BDO za 2019 r. – do kiedy? Wskazówki

sprawozdanie za opakowania za 2019 do BDO

Sprawozdanie roczne do BDO za 2019r.

Sprawozdanie do BDO za 2019 r. to temat wielu wiadomości, które w ostatnim czasie otrzymujemy od naszych Klientów.

W związku z tym, wraz z Moniką Blezień – Ruszaj – specjalistką ds. ochrony środowiska przygotowałyśmy artykuł, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Należy pamiętać, że sprawozdanie można złożyć tylko w formie elektronicznej w Bazie BDO posiadając aktywny profil i nadany numer rejestrowy.

Jeśli nie złożyłeś jeszcze wniosku do BDO, zajrzyj do artykułu i sprawdź “Czy obowiązek rejestracji w BDO Cdotyczy”.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku do BDO, sprawdź jak możemy Ci pomóc w rejestracji w BDO.

sprawozdania w Rejestrze BDO

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie w BDO za 2019 r.?

Ustawowo do złożenia tego sprawozdania są zobowiązane wszystkie podmioty, które m.in.:

  • wprowadzają opakowania na rynek, producenci, importerzy i eksporterzy opakowań. Dotyczy to także podmiotów prowadzących działalność, w ramach której realizowane są wysyłki produktów w opakowaniach. Przykład: sklepy internetowe ze sprzedażą wysyłkową, restauracje, które udostępniają jedzenie na wynos, producenci opakowań, itp.)
  • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny/elektroniczny,
  • wprowadzający na rynek baterie i akumulatory,
  • sprowadzający z zagranicy pojazdy,
  • wprowadzający na rynek oleje, opony,
  • wprowadzający na rynek reklamówki z tworzyw sztucznych,
  • wytwarzają odpady i mają obowiązek ich ewidencjonowania, zbierają i przetwarzają odpady (np. lekarze, stomatolodzy, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, itp.)

Jakie dane podmiot powinien przygotować aby wywiązać się z obowiązku i wprowadzić sprawozdanie do BDO za 2019?

Poniżej wskazujemy przykładowe dane, które będą niezbędne do uzupełnienia sprawozdania do BDO.

Przystępując do wypełniania sprawozdania przygotuj sobie:

– masę opakowań, które zostały wprowadzone na rynek z podziałem na ich rodzaje np. tworzywo sztuczne, papier i tektura, szkło itp.

– masę poddaną odzyskowi i recyklingowi – jeżeli podmiot zebrał i poddał opakowania tym procesom

– osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z podziałem na rodzaje

– wagę (masę) wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań wg rodzajów z jakich są wykonane.

– masę wywiezionych za granicę opakowań według rodzajów materiału z jakiego pochodzą, z zaznaczeniem czy są to opakowania wielokrotnego użytku, czy opakowania jednorazowe

– wagę (masę) opakowań pustych przywiezionych z zagranicy

– sposobu wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych – samodzielnie – jakie to były przedsięwzięcia? lub czy podmiot uiścił opłatę na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę

Kiedy złożyć sprawozdanie do BDO za 2019? Termin

Sprawozdanie w BDO to jeden z obowiązków ciążących na przedsiębiorcach, którzy podlegają rejestracji w BDO.

Sprawozdania roczne do BDO za 2019r. składa się w 2020 roku.

Początkowo termin złożenia sprawozdania został wyznaczony na marzec 2020. Następnie termin ten przesunięto na czerwiec 2020r.

W maju natomiast wprowadzono kolejną ZMIANĘ TERMINU SPRAWOZDAWCZEGO !!!

Aktualny harmonogram składania sprawozdań wygląda następująco:

Termin złożenia sprawozdania o produktach w opakowaniach opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi przesunięto na 11 września 2020r. Dotyczy to także wprowadzania na rynek sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów.

Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami . W przypadku prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

Do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych. Dotyczy to też sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019,

UWAGA: Sprawozdania roczne można już składać z uwagi na to, że uruchomiono już moduły sprawozdawcze (z wyj. sprawozdania za odpady).

Czy przewidziano kary za brak złożenia sprawozdań?

Art. 180a ustawy o odpadach stanowi, że za niezłożenie sprawozdania BDO przewidziano sankcję w postaci kary grzywny.

Wysokość grzywny może wahać się od 20 zł do 5 000 zł.


Pomoc w złożeniu sprawozdań do BDO za 2019

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy przy składaniu i przygotowaniu sprawozdań, napisz do nas i poproś o szybką wycenę.

Prześlij nam na adres: kancelaria@kingakonopelko.pl informację o zakresie rejestracji w BDO. Wskaż m.in. działy, które zgłosiłeś do BDO lub podaj nr rejestrowy.

Zajrzyj tutaj i sprawdź, jak wygląda współpraca z nami

ZLEĆ NAM ZŁOŻENIE SPRAWOZDAŃ DO BDO ZA 2019 R.