Sprawozdanie BDO za 2019r. i 2020 r.

Sprawozdanie do BDO za 2019 r. i 2020 r. to temat wielu wiadomości, które w ostatnim czasie otrzymujemy od naszych Klientów.

W związku z tym, wraz z Moniką Blezień – Ruszaj – specjalistką ds. ochrony środowiska przygotowałyśmy artykuł, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Należy pamiętać, że sprawozdanie można złożyć tylko w formie elektronicznej w Bazie BDO posiadając aktywny profil i nadany numer rejestrowy.

Jeśli nie złożyłeś jeszcze wniosku do BDO, zajrzyj do artykułu i sprawdź “Czy obowiązek rejestracji w BDO Cdotyczy”.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku do BDO, sprawdź jak możemy Ci pomóc w rejestracji w BDO.

sprawozdania do BDO za odpady 2019 2020

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie BDO 2020 / 2019 ?

Ustawowo do złożenia tego sprawozdania są zobowiązane wszystkie podmioty, które m.in.:

  • wprowadzają opakowania na rynek, producenci, importerzy i eksporterzy opakowań. Dotyczy to także podmiotów prowadzących działalność, w ramach której realizowane są wysyłki produktów w opakowaniach. Przykład: sklepy internetowe ze sprzedażą wysyłkową, restauracje, które udostępniają jedzenie na wynos, producenci opakowań, itp.)
  • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny/elektroniczny,
  • wprowadzający na rynek baterie i akumulatory,
  • sprowadzający z zagranicy pojazdy,
  • wprowadzający na rynek oleje, opony,
  • wprowadzający na rynek reklamówki z tworzyw sztucznych,
  • wytwarzają odpady i mają obowiązek ich ewidencjonowania, zbierają i przetwarzają odpady (np. lekarze, stomatolodzy, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, itp.)
termin złożenia sprawozdań BDO

Sprawozdanie BDO za 2020- jak wypełnić?

Poniżej wskazujemy przykładowe dane, które będą niezbędne do uzupełnienia sprawozdania do BDO.

Przystępując do wypełniania sprawozdania przygotuj sobie:

– masę opakowań, które zostały wprowadzone na rynek z podziałem na ich rodzaje np. tworzywo sztuczne, papier i tektura, szkło itp.

– masę poddaną odzyskowi i recyklingowi – jeżeli podmiot zebrał i poddał opakowania tym procesom

– osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z podziałem na rodzaje

– wagę (masę) wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań wg rodzajów z jakich są wykonane.

– masę wywiezionych za granicę opakowań według rodzajów materiału z jakiego pochodzą, z zaznaczeniem czy są to opakowania wielokrotnego użytku, czy opakowania jednorazowe

– wagę (masę) opakowań pustych przywiezionych z zagranicy

– sposobu wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych – samodzielnie – jakie to były przedsięwzięcia? lub czy podmiot uiścił opłatę na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę

Sprawozdanie BDO za 2019- jak wypełnić?

Sprawozdanie za 2019 rok wypełnia się podobnie jak sprawozdanie do BDO za 2020r.

Jak złożyć sprawozdanie BDO za 2019 rok lub 2020 rok?

Sprawozdanie należy złożyć elektronicznie przez system BDO logując się do systemu BDO przez stronę www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

kiedy jak złożyć sprawozdanie do BDO

Kiedy złożyć sprawozdanie do BDO za 2019 rok? Termin

Termin złożenia sprawozdań za 2019 r. minął 11 września 2020r. oraz 30 października 2020r.

Termin sprawozdania BDO za 2020 r. – kiedy mija?

Sprawozdania roczne do BDO za 2020r. składa się w 2021 roku.

Termin złożenia sprawozdań za 2020 r. mija 15 marca 2021r.

UWAGA: Sprawozdania roczne można już składać z uwagi na to, że uruchomiono już moduły sprawozdawcze.

Jeśli chcesz jak najszybciej uregulować/ zamknąć temat sprawozdań w swojej firmie za rok 2020 r., skontaktuj się z nami > KONTAKT <

lub zakup usługę złożenia sprawozdania, klikając poniżej.


Czy przewidziano kary za brak złożenia sprawozdań?

Art. 180a ustawy o odpadach stanowi, że za niezłożenie sprawozdania BDO przewidziano sankcję w postaci kary grzywny.

Wysokość grzywny może wahać się od 20 zł do 5 000 zł.


Pomoc w złożeniu sprawozdań do BDO za 2019 i 2020 rok

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy przy składaniu i przygotowaniu sprawozdań, napisz do nas i poproś o szybką wycenę.

Zajrzyj tutaj i sprawdź, jak wygląda współpraca z nami

ZLEĆ NAM ZŁOŻENIE SPRAWOZDAŃ DO BDO ZA 2019 r. lub 2020 r.