Sprawozdanie BDO za 2021 w 2022 r. Krok po kroku. Wszystko co musisz wiedzieć.

Sprawozdanie do BDO 2021

Sprawozdanie BDO za 2021 w 2022 r.

Sprawozdanie BDO za 2021 r. – najważniejsze informacje:

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie BDO

BDO- kto musi się zarejestrować? Kto musi złożyć sprawozdanie BDO?

Ustawowo do złożenia tego sprawozdania są zobowiązane wszystkie podmioty, które m.in.:

  • wprowadzają opakowania na rynek, producenci, importerzy i eksporterzy opakowań. Dotyczy to także podmiotów prowadzących działalność, w ramach której realizowane są wysyłki produktów w opakowaniach. Przykład: sklepy internetowe ze sprzedażą wysyłkową, restauracje, które udostępniają jedzenie na wynos, producenci opakowań, itp.)
  • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny/elektroniczny,
  • wprowadzający na rynek baterie i akumulatory,
  • sprowadzający z zagranicy pojazdy,
  • wprowadzający na rynek oleje, opony,
  • wprowadzający na rynek reklamówki z tworzyw sztucznych,
  • wytwarzają odpady i mają obowiązek ich ewidencjonowania, zbierają i przetwarzają odpady (np. lekarze, stomatolodzy, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, itp.)

Co jest potrzebne do złożenia sprawozdania BDO?

Poniżej wskazujemy przykładowe dane, które będą niezbędne do uzupełnienia sprawozdania do BDO.

Przystępując do wypełniania sprawozdania przygotuj sobie:

– masę opakowań, które zostały wprowadzone na rynek z podziałem na ich rodzaje np. tworzywo sztuczne, papier i tektura, szkło itp.

– masę poddaną odzyskowi i recyklingowi – jeżeli podmiot zebrał i poddał opakowania tym procesom

– osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z podziałem na rodzaje

– wagę (masę) wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań wg rodzajów z jakich są wykonane.

– masę wywiezionych za granicę opakowań według rodzajów materiału z jakiego pochodzą, z zaznaczeniem czy są to opakowania wielokrotnego użytku, czy opakowania jednorazowe

– wagę (masę) opakowań pustych przywiezionych z zagranicy

– sposobu wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych – samodzielnie – jakie to były przedsięwzięcia? lub czy podmiot uiścił opłatę na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę.

Jak złożyć sprawozdanie BDO za 2021 rok?

Sprawozdanie należy złożyć elektronicznie przez system BDO logując się do systemu BDO przez stronę www.rejestr-bdo.mos.gov.pl .

Możesz złożyć sprawozdanie:

  • samodzielnie
  • korzystając z pomocy kancelarii prawnej lub innej firmy doradczej.
Sprawozdanie do BDO 2022

Czy przewidziano kary za brak złożenia sprawozdań?

Art. 180a ustawy o odpadach stanowi, że za niezłożenie sprawozdania BDO przewidziano sankcję w postaci kary grzywny.

Wysokość grzywny może wahać się od 20 zł do 5 000 zł.

Kiedy złożyć sprawozdanie do BDO

BDO – terminy na składanie sprawozdań:

UWAGA: Sprawozdania roczne można już składać z uwagi na to, że uruchomiono już moduły sprawozdawcze.

Termin złożenia sprawozdań za 2021 r. mija 15 marca 2022 r.

Jeśli chcesz jak najszybciej uregulować/ zamknąć temat sprawozdań w swojej firmie za rok 2021 r., skontaktuj się z nami > KONTAKT <

Sprawozdanie do BDO pomoc