Zamawiający nie określił sposobu wniesienia wadium.

Zamawiający nie określił sposobu wniesienia wadium.

UZP w swojej opinii wskazał, że Zamawiający jako organizator przetargu powinien określić zasady wnoszenia wadium. Co zrobić, gdy Zamawiający tego nie zrobił? Nie – nie chodziło tu tylko o to,  że Zamawiający poda, że można wnieść wadium w formie pieniężnej,...