Tarcza antykryzysowa 2.0 – poznaj 9 najczęstszych pytań

Poznaj 9 najczęstszych pytań dotyczących Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców oraz osób na umowie zlecenia/dzieło.


Tarcza antykryzysowa

Rozwiązania dla 1-osobowych działalności w tarczy antykryzysowej

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS za okres od 1 marca do 31 maja

Jakie warunki muszę spełnić, żeby uzyskać zwolnienie ze składek?

Jeśli chcesz wiedzieć, czy będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia, odpowiedz sobie na 3 pytania:

1.Czy prowadziłeś działalność przed 1 kwietnia 2020r.?
2. Czy Twój przychód za pierwszy miesiąc, którego dotyczy wniosek nie przekroczył kwoty 15 681 zł?
3. Czy nie znajdowałeś się w trudnej sytuacji w grudniu 2019r.?

JEśli spełniasz te wymogi, będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia.

Czy można złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres marzec-maj?

Tak.

Czy mogę w międzyczasie zawiesić działalność gospodarczą?

Tak. Wtedy zwolnienie ze składek będzie dotyczyło cząstkowego okresu.

Przykład: Złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek za okres marzec-maj w dn. 4 kwietnia. 15 kwietnia zawieszam działalność i wznawiam ją 18 maja. Jeżeli spełniam pozostałe warunki -zostanę zwolniony ze składek za cały marzec, okres od 1 do 15 kwietnia i okres od 18 do 31 maja –  czyli wtedy, gdy miałem obowiązek odprowadzać składki.

Czy do czasu otrzymania decyzji z ZUS muszę opłacać składki?

Tarcza antykryzysowa

Nie. Wniosek dotyczy zwolnienia z obowiązku zapłaty składek i z założenia dotyczy składek, których nie opłaciłeś.

Czyli:

 1. Składasz wniosek w kwietniu (zakładam, że za wszystkie 3 miesiące).
 2. Nie płacisz składek za marzec, kwiecień, maj
 3. Gdy otrzymasz decyzję o przyznaniu zwolnienia (realnie może to być po kilku miesiącach) – Twoje składki za marzec-maj zostają automatycznie uznane za opłacone.

  WYJĄTEK DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE REGULACJAMI TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0. już po terminie opłaty składek za marzec. Wtedy opłacona składka za marzec, w przypadku skorzystania ze zwolnienia zostanie zwrócona. (dotyczy to m.in. osób, który zaczęły prowadzić działalność między 1 lutego a 31 marca 2020r.)

DOPŁATA DO WYNAGRODZENIA DLA 1-OSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI, TZW. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie wypłacane przez ZUS (gwarantowane świadczenie miesięczne) to będzie co do zasady kwota w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (2 080 zł)

Żeby uzyskać świadczenie, trzeba będzie o nie zawnioskować.

UPDATE: zgodnie z treścią Tarczy Antykryzysowej 2.0, nie ma już górnego limitu przychodów w kwocie 15.681 zł. Ponadto o świadczenie postojowe można się ubiegać trzykrotnie (za trzy miesiące).

Jakie warunki muszę spełnić, żeby uzyskać świadczenie postojowe?

Jakie warunki musisz spełnić? Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

1.Czy rozpocząłeś działalność przed 1 kwietnia 2020r.?
2. Czy przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku spadł o minimum 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca?
3. Czy przestój miał związek z wystąpieniem COVID-19?

Jeśli tak, będziesz mógł skorzystać ze świadczenia postojowego.

Pamiętaj, że Twój przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi być niższy o min. 15 % od poprzedniego miesiąca. (Przykład, składając wniosek w kwietniu, musisz wykazać, że przychód w miesiącu marcu był niższy o 15% od przychodu z miesiąca lutego)

Jeśli zawiesiłeś działalność po 31 stycznia lub rozliczasz się na podstawie np. karty podatkowej, możesz również skorzystać z tego wsparcia, o tym poniżej.

Na czym polega warunek spadku przychodów?

Twój przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi być niższy o min. 15 % od poprzedniego miesiąca. (np. składając wniosek w kwietniu, musisz wykazać, że przychód w marcubył niższy o 15% od przychodu z lutego)

Przykład: Składasz wniosek w kwietniu. W marcu miałeś 10.000 zł przychodu, a w lutym 16.000 zł. W takim przypadku warunek będzie spełniony – przychód spadł o ponad 15% .

Przykład 2: Składasz wniosek w kwietniu. W marcu miałeś 16.000 zł przychodu, w lutym 37.000 zł. Zgodnie z nową wersją tarczy antykryzysowej, nie ma już górnego limitu przychodów – warunek jest spełniony.

Przykład 3: Składasz wniosek w kwietniu. W marcu miałeś 0 zł przychodu, niestety w lutym również 0 zł. W takim przypadku warunek nie będzie spełniony, nawet jeżeli prowadzisz działalność od lat i w styczniu miałeś normalne przychody. Wnioski można składać najwcześniej w kwietniu, za spadek przychodów z lutego na marzec. Przychodów ze stycznia nie można uwzględnić. Być może przepisy zostaną doprecyzowane, póki co są dla niektórych krzywdzące.

W powyższym przypadku jedynie zawieszenie działalności może pomóc UWAGA! Zgodnie z prawem minimalny czas zawieszenia działalności to 30 dni.

Jeśli zawiesiłeś działalność po 31 stycznia lub rozliczasz się na podstawie np. karty podatkowej, możesz również skorzystać z tego wsparcia – o tym poniżej.

Czy istnieje możliwość, że świadczenie zostanie mi przyznane ponownie?

Tak. Aby uzyskać świadczenie ponownie, należy złożyć oświadczenie (najwcześniej w kolejnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku), że sytuacja materialna opisana we wniosku nie uległa poprawie. Świadczenie można otrzymać maksymalnie 3-krotnie, za trzy różne miesiące.

Przykład: W lutym uzyskałeś 17.000 zł przychodu. W marcu uzyskałeś 10.000 zł przychodu.

 1. Składasz wniosek w kwietniu.
 2. W maju możesz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna opisana we wniosku nie uległa poprawie, aby otrzymać kolejne świadczenie.
 3. O ile sytuacja nadal nie ulega poprawie, kolejne oświadczenie możesz złożyć w czerwcu – na tej podstawie możesz ponownie otrzymać świadczenie.
 4. Nawet gdyby sytuacja nadal nie uległa poprawie, nie możesz ponownie ubiegać się o świadczenie w lipcu, gdyż można je otrzymać max. trzykrotnie.

Świadczenie jest skierowane do osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.


Zawieszenie działalności a świadczenie postojowe

Jakie warunki muszę spełnić, żeby uzyskać świadczenie postojowe?

1. Czy zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020r.?
2.Czy przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy niż 15 681 zł?
3. Czy przestój miał związek z wystąpieniem COVID-19?

Jeśli tak, świadczenie postojowe również Ci przysługuje.

Przykład: Wniosek składasz w kwietniu.
W marcu miałeś 10.000 zł przychodu, w lutym również 10.000 zł.
3 kwietnia zawieszasz działalność (jesteś np. fryzjerem i od kwietnia nie możesz prowadzić działalności).
4 kwietnia możesz złożyć wniosek o świadczenie.
Nie ma znaczenia, że przychody w marcu nie spadły – wystarczy że w związku z epidemią COVID-19 doszło do przestoju.

UWAGA! Zgodnie z prawem minimalny czas zawieszenia działalności to 30 dni. Po 30 dniach możesz z powrotem wznowić działalność, nie będzie to miało wpływu na prawo do otrzymania świadczenia. 

Przestój musi mieć związek z wystąpieniem COVID-19.

O co w tym chodzi? Należy wykazać, że zawieszenie działalności (przestój) ma związek z epidemią, a nie np. z potrzebą rezygnacji z prowadzenia działalności z przyczyn osobistych. Związek może mieć charakter bezpośredni (prawo wymuszające zamknięcie lokali gastronomicznych, zakładów fryzjerskich itp.) jak i pośredni (spadek obrotów wywołany zapaścią branży itp.).


Karta podatkowa a świadczenie postojowe

W przypadku gdy rozliczasz się np. w formie karty podatkowej, dopłata będzie odpowiadała kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł.


Tarcza antykryzysowa

Rozwiązania dla osób pracujących na umowie zlecenia lub o dzieło, o świadczenie usług (lub inne umowy cywilnoprawne)

Dopłata do wynagrodzenia – tzw. “świadczenie postojowe”

Dopłata do wynagrodzenia będzie wypłacana przez ZUS.

Żeby korzystać z tego świadczenia, trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę.

Jakie warunki musisz spełnić, jeśli pracowałeś w oparciu o umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenia, dzieło)?

2. Czy do zawarcia umowy o dzieło/zlecenie doszło przed 1 lutego 2020r.?

Jeżeli tak, możesz uzyskać dopłatę w kwocie 2080 zł z zastrzeżeniem sytuacji opisanej poniżej.

Dopłata będzie niższa, jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł . Wtedy dopłata będzie wynosiła tyle ile wysokość łącznego wynagrodzenia z tych umów.

Przykład:
Składasz wniosek w kwietniu, oceniasz przychód w miesiącu marcu.
Przychód za miesiąc marzec z umowy np. zlecenie – był niższy niż 1300 zł i wynosił 900 zł. Uzyskasz dopłatę w kwocie, którą uzyskałeś z tytułu tej umowy w miesiącu marcu, czyli w kwocie 900 zł.


Tarcza antykryzysowa

Inne rozwiązania dla firm


Rozliczenie straty za 2019

Umożliwienie odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. , o ile w 2020r. osiągnięte zostaną niższe o minimum 50% przychody niż w roku 2019.

Nowe możliwości dla sklepów objętych zakazem handlu w niedzielę

W związku z nowymi regulacjami, sklepy objęte zakazem handlu w niedzielę, będą mogły prowadzić czynności związane z przyjmowaniem towaru, rozładowywaniem go i rozkładaniem w sklepie.

Najemcy lokali w galeriach handlowych

Umowy najmu/dzierżawy lokali/powierzchni w galeriach handlowych o pow. powyżej 2000 m2, od dnia wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności w takich galeriach do dnia odwołania zakazu, wygasają.

Co to oznacza? Oznacza to, że najemca nie ma obowiązku płacić czynszu za lokal.

Po odwołaniu zakazu, musisz jednak złożyć w ciągu 3 miesięcy ofertę przedłużenia umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu. Umowa ma wiązać przez okres odpowiadajacy długości zakazu i dodatkowo 6 miesięcy.

Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie 3 miesięcy, nie będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia do zwolnienia z czynszu.

Tarcza antykryzysowa

Firmy, zatrudniające pracowników

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać ze zwolnienia z ZUS przez 3-miesiące?

Jeśli jesteś:
1.mikrofirmą,
2.zostałeś zgłoszony do ZUS jako płatnik przed 29.02.2020r.,
3. zatrudniasz do 9 pracowników,

będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS.

Czy będziesz mógł skorzystać z dopłat do wynagrodzeń dla pracowników?

Żeby skorzystać z dopłat, również przewidziane są obowiązkowe warunki do spełnienia. Więcej można przeczytać na stronie GOV.PL

Tarcza antykryzysowa

Zamówienia publiczne

Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Zajmowałam się przez długi czas zamówieniami publicznymi, zarówno od strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy i wiem, że wbrew pozorom, problemem dla Zamawiających była sytuacja gdy pojawiały się podstawy, żeby naliczyć Wykonawcom kary umowne.

Rząd zdaje sobie sprawę z tego, że Zamawiający boją się i mogliby bać się nie naliczać kar umownych za opóźnienia, także w przypadku gdyby opóźnienie było wywołane koronawirusem, żeby nie stanowiło to naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W związku z tym, wprowadzono możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych/odszkodowań bez ryzyka, że będzie to stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Tarcza antykryzysowa

Zmiany terminów

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • Nowy termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT. Będzie obowiązywał od 1 lipca 2020 r.
 • Osoby rozliczające PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38) mają więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku. Nie ma również sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.
 • Płatność zaliczek na PIT-4, pobieranych przez pracodawców została przesunięta o dwa miesiące (zaliczki za marzec, kwiecień i maj będą zapłacone razem z czerwcowymi – do 20 lipca).
 • Przedłużenie terminów dot. schematów podatkowych (MDR). Terminy nie będą się rozpoczynały, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na dokonanie zgłoszeń do rejestru beneficjentów AML (z kwietnia na lipiec).
 • Odroczenie do lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
  Więcej o terminach – znajdziesz tu

Artykuł został przygotowany przeze mnie we współpracy z prawnikiem Michałem Oleksiukiem. Więcej o Michale, poniżej.

Tarcza antykryzysowa

Michał Oleksiuk REAL ESTATE ADVISOR, LEGAL ADVISOR, Lux Properties


O pozostałych rozwiązaniach będziemy informować na bieżąco.

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ