Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców oraz osób na umowie zlecenia/dzieło – 9 najczęstszych pytań


Rozwiązania dla 1-osobowych działalności w tarczy antykryzysowej

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS za okres od 1 marca do 31 maja

Jakie warunki muszę spełnić, żeby uzyskać zwolnienie ze składek?

Jeśli chcesz wiedzieć, czy będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia, odpowiedz sobie na 2 pytania:

1.Czy prowadziłeś działalność przed 1 lutego 2020r.?
2.Czy przychód z tej działalności, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek był niższy lub równy kwocie 15 681 zł?
3. Nie znajdowałeś się w trudnej sytuacji w grudniu 2019r. i nie regulowałeś należności, w tym składek ZUS?


Jeśli spełniasz te wymagania, będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek przez okres 3 miesięcy lub krócej (w zależności od tego, czy wniosek obejmuje 3 miesiące czy krótszy okres).

Przykładowo, jeśli chcesz uzyskać zwolnienie ze składek marzec – maj. Przychód za miesiąc marzec nie może być wyższy niż 15 681 zl

Czy można złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres marzec-maj?

Tak. Przykładowo, jeśli chcesz uzyskać zwolnienie ze składek marzec – maj, przychód za pierwszy wnioskowany miesiąc, tj. marzec, nie może być wyższy niż 15 681 zl

Co w przypadku, gdy w międzyczasie moje przychody wzrosną powyżej 15.681 zł?

Oczywiście – składając wniosek w kwietniu, nie wiesz, czy np. w maju nie będziesz miał przychodów pow. 15.681 zł. Nie przejmuj się – wniosek i tak możesz złożyć za 3 miesiące, a ZUS w każdym kolejnym miesiącu będzie osobno weryfikował wysłaną przez Ciebie deklarację – jeżeli w którymś miesiącu uzyskasz przychód wyższy, nie będziesz zwolniony za ten okres z opłacania składek, bez utraty przyznanego zwolnienia z pozostałych miesięcy.

Przykład:

W marcu przychód wyniósł 8600 zł, w kwietniu – 8200 zł, w maju – 17.000 zł. Wniosek składam w kwietniu za okres marzec-maj, przedstawiając przychód za marzec. ZUS przyzna mi zwolnienie ze składek w marcu i kwietniu

Czy mogę w międzyczasie zawiesić działalność gospodarczą?

Tak – informację potwierdziłem ponadto w ZUS. Wtedy zwolnienie ze składek będzie dotyczyło cząstkowego okresu.

Przykład: Złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek za okres marzec-maj w dn. 4 kwietnia. 15 kwietnia zawieszam działalność i wznawiam ją 18 maja. Jeżeli spełniam pozostałe warunki -zostanę zwolniony ze składek za cały marzec, okres od 1 do 15 kwietnia i okres od 18 do 31 maja –  czyli wtedy, gdy miałem obowiązek odprowadzać składki.

Czy do czasu otrzymania decyzji z ZUS muszę opłacać składki?

Nie. Wniosek dotyczy zwolnienia z obowiązku zapłaty składek i z założenia dotyczy składek, których nie opłaciłeś.

Czyli:

 1. Składasz wniosek w kwietniu (zakładam, że za wszystkie 3 miesiące).
 2. Nie płacisz składek za marzec, kwiecień, maj
 3. Gdy otrzymasz decyzję o przyznaniu zwolnienia (realnie może to być po kilku miesiącach) – Twoje składki za marzec-maj zostają automatycznie uznane za opłacone.

DOPŁATA DO WYNAGRODZENIA DLA 1-OSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI, TZW. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie wypłacane przez ZUS (gwarantowane świadczenie miesięczne) to będzie co do zasady kwota w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (2 080 zł)

Żeby uzyskać świadczenie, trzeba będzie o nie zawnioskować.

Jakie warunki muszę spełnić, żeby uzyskać świadczenie postojowe?

Jakie warunki musisz spełnić? Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

1.Czy rozpocząłeś działalność przed 1 lutego 2020r.?
2. Czy przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku spadł o minimum 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz nie był wyższy niż 15 681 zł?
3. Czy przestój miał związek z wystąpieniem COVID-19?

Jeśli tak, będziesz mógł skorzystać ze świadczenia postojowego.

Pamiętaj, że Twój przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 15 681 zł, a jednocześnie musi być niższy o min. 15 % od poprzedniego miesiąca. (Przykład, składając wniosek w kwietniu, musisz wykazać, że przychód w miesiącu marcu nie przekroczył 15 681 zł, a także był niższy o 15% od przychodu z miesiąca litego)

Jeśli zawiesiłeś działalność po 31 stycznia lub rozliczasz się na podstawie np. karty podatkowej, możesz również skorzystać z tego wsparcia, o tym poniżej.

Na czym polega warunek spadku przychodów?

Twój przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 15 681 zł, a jednocześnie musi być niższy o min. 15 % od poprzedniego miesiąca. (np. składając wniosek w kwietniu, musisz wykazać, że przychód w marcu nie przekroczył 15 681 zł, a także był niższy o 15% od przychodu z lutego)

Przykład: Składasz wniosek w kwietniu. W marcu miałeś 10.000 zł przychodu, a w lutym 16.000 zł. W takim przypadku warunek będzie spełniony – przychód spadł o ponad 15% i nie przekroczył 15.681 zł (limit przychodów dotyczy miesiąca, w którym przychody spadły, a nie poprzedniego)

Przykład 2: Składasz wniosek w kwietniu. W marcu miałeś 16.000 zł przychodu, w lutym 37.000 zł. W takim przypadku warunek niestety nie będzie spełniony, pomimo spadku przychodów o ponad 50%. Pokrzywdzeni są szczególnie przedsiębiorcy z branż o niewielkich dochodach przy dużych obrotach, np. gastronomii.

Przykład 3: Składasz wniosek w kwietniu. W marcu miałeś 0 zł przychodu, niestety w lutym również 0 zł. W takim przypadku warunek nie będzie spełniony, nawet jeżeli prowadzisz działalność od lat i w styczniu miałeś normalne przychody. Wnioski można składać najwcześniej w kwietniu, za spadek przychodów z lutego na marzec. Przychodów ze stycznia nie można uwzględnić. Być może przepisy zostaną doprecyzowane, póki co są dla niektórych krzywdzące.

W powyższym przypadku jedynie zawieszenie działalności może pomóc – wtedy musisz spełnić jedynie warunek przychodów poniżej 15.681 zł). UWAGA! Zgodnie z prawem minimalny czas zawieszenia działalności to 30 dni.

Jeśli zawiesiłeś działalność po 31 stycznia lub rozliczasz się na podstawie np. karty podatkowej, możesz również skorzystać z tego wsparcia – o tym poniżej.

Świadczenie jest (obecnie) jednorazowe. Można je złożyć w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Co to oznacza w praktyce?

Wniosek możesz złożyć:

W kwietniu, dokumentując spadek przychodów o 15% w marcu w stosunku do lutego

W maju, dokumentując spadek przychodów o 15% w kwietniu w stosunku do marca

W czerwcu, dokumentując spadek przychodów o 15% w maju w stosunku do kwietnia

Czy istnieje możliwość, że świadczenie zostanie mi przyznane ponownie?

To zależy…

Zgodnie z art. 15zt „tarczy antykryzysowej”, Rada Ministrów może przyznać w drodze rozporządzenia ponowną wypłatę świadczenia postojowego osobom, które już to świadczenie otrzymały, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli epidemia się będzie przedłużać, Rząd może uruchomić ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla przedsiębiorców. Nie muszą w tym celu zmieniać ustawy i przegłosować zmian w Sejmie, mogą to zrobić „ekspresowo” w drodze rozporządzenia.

Czy tak się stanie?

Pytałem o to ZUS – póki co nic nie jest przesądzone.

Świadczenie jest skierowane do osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.


Zawieszenie działalności a świadczenie postojowe

Jakie warunki muszę spełnić, żeby uzyskać świadczenie postojowe?

1. Czy zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020r.?
2.Czy przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy niż 15 681 zł?
3. Czy przestój miał związek z wystąpieniem COVID-19?

Jeśli tak, świadczenie postojowe również Ci przysługuje.

Przykład: Wniosek składasz w kwietniu.
W marcu miałeś 10.000 zł przychodu, w lutym również 10.000 zł.
3 kwietnia zawieszasz działalność (jesteś np. fryzjerem i od kwietnia nie możesz prowadzić działalności).
4 kwietnia możesz złożyć wniosek o świadczenie, gdyż w marcu miałeś przychody poniżej 15.681 zł.

Nie ma znaczenia, że przychody w marcu nie spadły – wystarczy że w związku z epidemią COVID-19 doszło do przestoju.

UWAGA! Zgodnie z prawem minimalny czas zawieszenia działalności to 30 dni. Po 30 dniach możesz z powrotem wznowić działalność, nie będzie to miało wpływu na prawo do otrzymania świadczenia. 

Przestój musi mieć związek z wystąpieniem COVID-19.

O co w tym chodzi? Należy wykazać, że zawieszenie działalności (przestój) ma związek z epidemią, a nie np. z potrzebą rezygnacji z prowadzenia działalności z przyczyn osobistych. Związek może mieć charakter bezpośredni (prawo wymuszające zamknięcie lokali gastronomicznych, zakładów fryzjerskich itp.) jak i pośredni (spadek obrotów wywołany zapaścią branży itp.).


Karta podatkowa a świadczenie postojowe

W przypadku gdy rozliczasz się np. w formie karty podatkowej, dopłata będzie odpowiadała kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł.


Rozwiązania dla osób pracujących na umowie zlecenia lub o dzieło, o świadczenie usług (lub inne umowy cywilnoprawne)

Dopłata do wynagrodzenia – tzw. “świadczenie postojowe”

Dopłata do wynagrodzenia będzie wypłacana przez ZUS.

Żeby korzystać z tego świadczenia, trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę.

Jakie warunki musisz spełnić, jeśli pracowałeś w oparciu o umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenia, dzieło)?

1. Czy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskałeś przychód z umowy (np. zlecenie, dzieło) nie wyższy niż 15 681 zł?
2. Czy do zawarcia umowy o dzieło/zlecenie doszło przed 1 lutego 2020r.?

Jeżeli tak, możesz uzyskać dopłatę w kwocie 2080 zł z zastrzeżeniem sytuacji opisanej poniżej.

Dopłata będzie niższa, jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł . Wtedy dopłata będzie wynosiła tyle ile wysokość łącznego wynagrodzenia z tych umów.

Przykład:
Składasz wniosek w kwietniu, oceniasz przychód w miesiącu marcu.
Przychód za miesiąc marzec z umowy np. zlecenie – był niższy niż 1300 zł i wynosił 900 zł. Uzyskasz dopłatę w kwocie, którą uzyskałeś z tytułu tej umowy w miesiącu marcu, czyli w kwocie 900 zł.


Inne rozwiązania dla firm


Rozliczenie straty za 2019

Umożliwienie odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. , o ile w 2020r. osiągnięte zostaną niższe o minimum 50% przychody niż w roku 2019.

Nowe możliwości dla sklepów objętych zakazem handlu w niedzielę

W związku z nowymi regulacjami, sklepy objęte zakazem handlu w niedzielę, będą mogły prowadzić czynności związane z przyjmowaniem towaru, rozładowywaniem go i rozkładaniem w sklepie.

Najemcy lokali w galeriach handlowych

Umowy najmu/dzierżawy lokali/powierzchni w galeriach handlowych o pow. powyżej 2000 m2, od dnia wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności w takich galeriach do dnia odwołania zakazu, wygasają.

Co to oznacza? Oznacza to, że najemca nie ma obowiązku płacić czynszu za lokal.

Po odwołaniu zakazu, musisz jednak złożyć w ciągu 3 miesięcy ofertę przedłużenia umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu. Umowa ma wiązać przez okres odpowiadajacy długości zakazu i dodatkowo 6 miesięcy.

Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie 3 miesięcy, nie będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia do zwolnienia z czynszu.

Firmy, zatrudniające pracowników

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać ze zwolnienia z ZUS przez 3-miesiące?

Jeśli jesteś:
1.mikrofirmą,
2.zostałeś zgłoszony do ZUS jako płatnik przed 29.02.2020r.,
3. zatrudniasz do 9 pracowników,

będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS.

Czy będziesz mógł skorzystać z dopłat do wynagrodzeń dla pracowników?

Żeby skorzystać z dopłat, również przewidziane są obowiązkowe warunki do spełnienia. Więcej można przeczytać na stronie GOV.PL

Zamówienia publiczne

Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Zajmowałam się przez długi czas zamówieniami publicznymi, zarówno od strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy i wiem, że wbrew pozorom, problemem dla Zamawiających była sytuacja gdy pojawiały się podstawy, żeby naliczyć Wykonawcom kary umowne.

Rząd zdaje sobie sprawę z tego, że Zamawiający boją się i mogliby bać się nie naliczać kar umownych za opóźnienia, także w przypadku gdyby opóźnienie było wywołane koronawirusem, żeby nie stanowiło to naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W związku z tym, wprowadzono możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych/odszkodowań bez ryzyka, że będzie to stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zmiany terminów

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • Nowy termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT. Będzie obowiązywał od 1 lipca 2020 r.
 • Osoby rozliczające PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38) mają więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku. Nie ma również sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.
 • Płatność zaliczek na PIT-4, pobieranych przez pracodawców została przesunięta o dwa miesiące (zaliczki za marzec, kwiecień i maj będą zapłacone razem z czerwcowymi – do 20 lipca).
 • Przedłużenie terminów dot. schematów podatkowych (MDR). Terminy nie będą się rozpoczynały, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na dokonanie zgłoszeń do rejestru beneficjentów AML (z kwietnia na lipiec).
 • Odroczenie do lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
  Więcej o terminach – znajdziesz tu

Artykuł został przygotowany przeze mnie we współpracy z prawnikiem Michałem Oleksiukiem. Więcej o Michale, poniżej.

Michał Oleksiuk REAL ESTATE ADVISOR, LEGAL ADVISOR, Lux Properties


O pozostałych rozwiązaniach będziemy informować na bieżąco.

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ