Zamawiający nie określił sposobu wniesienia wadium.

UZP w swojej opinii wskazał, że Zamawiający jako organizator przetargu powinien określić zasady wnoszenia wadium.

Co zrobić, gdy Zamawiający tego nie zrobił?

Nie – nie chodziło tu tylko o to,  że Zamawiający poda, że można wnieść wadium w formie pieniężnej, i niepieniężnej – i w tym zakresie przytoczy szereg regulacji dotychczas stosowanych.

Nie ma tak dobrze:)

Z ostatniego artykułu na blogu, wiecie już, że wg stanowiska UZP, należy wnieść wadium w formie elektronicznej.

Wiecie już też o tym, że sposoby wnoszenia wadium w formie niepieniężnej powinny zostać określone przez Zamawiającego.

Czy ogólne stwierdzenie będzie tu wystarczające?

W kontekście opinii UZP, wydaje się, że nieprawidłowe będzie wskazanie wyłącznie, że “wadium należy wnieść przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.

Co zrobić w takim razie, jeśli Zamawiający ograniczył się tylko do tego stwierdzenia?  

W takim przypadku wydaje się, że skoro w ocenie UZP, regulacja w tym zakresie ma znaleźć się w SIWZ, najlepszym rozwiązaniem byłoby  skierowanie do Zamawiającego zapytania w trybie wyjaśniania zapisów SIWZ.

Radziłabym także w takim piśmie powołać się na opinię UZP, a konkretnie na stronę 9, na której wskazano wprost:

w celu wyeliminowania wątpliwości co do możliwości odrzucenia oferty z uwagi na nieprawidłowy sposób wniesienia wadium, zamawiający w SIWZ (stanowiącej część dokumentacji przetargowej), powinien jednoznacznie określić w jaki sposób należy prawidłowo wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


A jeśli potrzebujesz sprawdzonych wzorów umów, to zajrzyj do mojego sklepu lub zdecyduj się na indywidualne przygotowanie umowy.

Indywidualna umowa od prawnika. Sprawdź. Po lewej zdjęcie Kingi Konopelko, prawnika przedsiębiorców.

Kolejowa 30/39, 53-508 Wrocław

kancelaria@kingakonopelko.pl

+48 669 505 374

Polityka prywatności
Copyright © Kinga Konopelko