Zamawiający nie określił sposobu wniesienia wadium.

UZP w swojej opinii wskazał, że Zamawiający jako organizator przetargu powinien określić zasady wnoszenia wadium.


Co zrobić, gdy Zamawiający tego nie zrobił?

Nie – nie chodziło tu tylko o to,  że Zamawiający poda, że można wnieść wadium w formie pieniężnej, i niepieniężnej – i w tym zakresie przytoczy szereg regulacji dotychczas stosowanych.

Nie ma tak dobrze:)

Z ostatniego artykułu na blogu, wiecie już, że wg stanowiska UZP, należy wnieść wadium w formie elektronicznej.

Wiecie już też o tym, że sposoby wnoszenia wadium w formie niepieniężnej powinny zostać określone przez Zamawiającego.


Czy ogólne stwierdzenie będzie tu wystarczające?

W kontekście opinii UZP, wydaje się, że nieprawidłowe będzie wskazanie wyłącznie, że „wadium należy wnieść przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.


Co zrobić w takim razie, jeśli Zamawiający ograniczył się tylko do tego stwierdzenia?  

W takim przypadku wydaje się, że skoro w ocenie UZP, regulacja w tym zakresie ma znaleźć się w SIWZ, najlepszym rozwiązaniem byłoby  skierowanie do Zamawiającego zapytania w trybie wyjaśniania zapisów SIWZ.

Radziłabym także w takim piśmie powołać się na opinię UZP, a konkretnie na stronę 9, na której wskazano wprost:

 w celu wyeliminowania wątpliwości co do możliwości odrzucenia oferty z uwagi na
nieprawidłowy sposób wniesienia wadium, zamawiający w SIWZ (stanowiącej część
dokumentacji przetargowej), powinien jednoznacznie określić w jaki sposób należy
prawidłowo wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Kolejowa 30/39, 53-508 Wrocław

+48 669 505 374

Polityka prywatności
Copyright © Kinga Konopelko