Regulamin sklepu internetowego – zmiany w 2021 r.

[Aktualizacja – jeśli chcesz poczytać więcej o zmianach w regulaminie sprzedaży w 2023 r., zapraszam Cię do artykułów: Regulamin sklepu internetowego 2023 +RODO [wzór, cena] i Dyrektywa Omnibus. Zmiany w sklepach internetowych 2023.]

Jeśli prowadzisz sprzedaż online lub jeśli masz 1-osobową działalność gospodarczą i dokonujesz zakupów online lub jeśli prowadzisz sklep internetowy i Twoimi Klientami są osoby prowadzące 1-osobową działalność gospodarczą, ten artykuł jest dla Ciebie!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – WAŻNE ZMIANY W REGULAMINIE SKLEPU OD STYCZNIA 2021 r.

Jeżeli jeszcze nie wiesz, to w czerwcu tego roku, w życie wejdą ważne zmiany dotyczące osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nowelizacja będzie dotyczyła przede wszystkim ustawy  o prawach konsumenta. Ale nie tylko.

Kto musi wprowadzić zmiany w Regulaminie sklepu internetowego?

Zmiany te dotkną przede wszystkim sprzedawców internetowych, którzy będą musieli po pierwsze:

  1. dostosować regulaminy swoich sklepów internetowych do nowych zasad, a po drugie
  2. będą musieli nauczyć się weryfikować nowy typ klienta  – przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność, który kupuje produkt niezwiązany bezpośrednio ze swoją działalnością.

Co zrobić, jeśli nie posiadam jeszcze Regulaminu lub chcę dopiero stworzyć swój Regulamin sklepu internetowego?

Możesz skorzystać z wzoru Regulaminu lub Pakietu dla sklepu internetowego obejmującego RODO na stronie oraz Regulamin sklepu.

Wszystkie te dokumenty uwzględniają zmiany w przepisach, które weszły w życie 01 stycznia 2021r.

Czy muszę posiadać Regulamin sklepu internetowego i wprowadzić zmiany do Regulaminu?

Każdy przedsiębiorca prowadzący handel w sieci, jest zobowiązany do posiadania regulaminu sprzedaży. Ma on zawierać niezbędne postanowienia dotyczące obowiązków sprzedawcy oraz praw klienta.

Powinny znaleźć się w nim zapisy dotyczące całego procesu kupna-sprzedaży, począwszy od wskazania ścieżki zakupu, po prawo do odstąpienia od umowy czy reklamacji.

Ma to służyć obu stronom.

Klientowi – aby wiedział jakie ma prawa oraz jak powinien krok po kroku dokonać zakupu. Natomiast sprzedawcy dla ochrony swoich interesów np. w przypadku wyjątków od zasady odstąpienia od umowy, w celu rozliczalności, ale także ewentualnych roszczeń

Więcej o Regulaminie i o tym, jak go napisać, znajdziesz tutaj: Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Czy dotyczy to Twojego biznesu?

Jeżeli sprzedajesz w sieci i tym samym masz obowiązek posiadać regulamin sklepu internetowego – jak najbardziej. To właśnie Ciebie jako jednego z głównych postaci, dotknie ta nowelizacja.

Musisz wiedzieć, że po jej wejściu w życie, wiele postanowień z Twojego regulaminu, stanie się po prostu nieważne a co gorsza, będzie najprawdopodobniej będzie je można zaliczyć do klauzul niedozwolonych, czyli takich, które nie są korzystne dla klienta i mogą wzbudzić niepotrzebne zainteresowanie UOKiKu 😉

Regulaminy sprzedaży do 30 grudnia 2020r.  Jakie obowiązują zasady?

Do tej pory klientami byli przedsiębiorcy i/lub konsumenci.

Tyle.

Do nich należało dostosować regulamin i jego postanowienia. Dotyczyło to m.in.:

  • Definicji
  • Reklamacji 
  • Zwrotów
  • Postanowień końcowych

Klient będący konsumentem, posiada o wiele więcej przywilejów niż klient-przedsiębiorca. Na przykład  gdy przedsiębiorca zażąda usunięcia wady albo wymiany rzeczy na nową, sprzedawca może w ogóle odmówić spełnienia tego roszczenia, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

A jak będzie od 01.01.2021 r?

Nowy przepis w Ustawie o prawach konsumenta, brzmi tak:

Art. 38a. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co on tak naprawdę oznacza?

To, że powstanie nowy podmiot – klient posiadający firmę jednoosobową. A więc przedsiębiorca prowadzący taką działalność, wejdzie tak naprawdę w „buty konsumenta”, pod warunkiem, że spełni warunki z definicji wyżej przytoczonego przepisu – czyli po prostu dokona zakupu niezwiązanego z prowadzoną przez niego działalnością.

Przykład?

Pani Ania jest kosmetyczką i prowadzi swój salon. Potrzebuje kupić papier do drukarki. Papier kupuje „na firmę”. Taki zakup nie jest związany z wykonywaną przez nią działalnością, więc też nie będzie podlegać pod tego typu kategorię. Jeżeli jednak, Pani Ania dokona zakupu lakierów do paznokci, akcesoriów do wykonywania makijażu, to będzie to oczywiście związane z jej biznesem. I w tym momencie będzie ona kupować jak zwykły przedsiębiorca.

Oczywiście, zweryfikowanie tych czynności stanie się dla sprzedawców nie lada wyzwaniem. Będą więc musieli znaleźć złoty środek, aby móc mieć stu procentową pewność, do jakiej kategorii należy zaliczyć klienta.

Można rzecz jasna, sprawdzić takiego przedsiębiorcę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), ponieważ są tam informacje powszechnie dostępne. Ale to będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami, poza tymi, które będą się wiązały ze zmianą regulaminu sklepu internetowego.

Jednoosobowa firma jako konsument

W chwili obecnej, sprawa jest dość jasna – mamy konsumentów i przedsiębiorców. Ci pierwsi mają większe przywileje dotyczące reklamacji.

Inaczej jest z przedsiębiorcami, których obejmuje na przykład taki zapis:

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później — jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Nie będzie on skuteczny wobec nowej grupy przedsiębiorców i tym samym taki zapis stanie się automatycznie zakazany. Ponieważ nie będzie odzwierciedlał praw tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność.

Najbezpieczniej więc, będzie zawrzeć w regulaminie zapis dotyczący trzech podmiotów: konsumenta, przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i pozostałych przedsiębiorców.

Dotychczas prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległość bez podania przyczyny przysługiwało jedynie konsumentom. Teraz się to zmieni.

A więc zapis:

Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami.

również będzie niedozwolony. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Pozostali przedsiębiorcy, tak jak było to do tej pory – nie.

W związku z tym, będzie należało ująć w regulaminie i w tym zakresie dostosować zapisy. Trzeba będzie rozróżnić/wyodrębnić spośród przedsiębiorców jedną grupę, która będzie mimo wszystko miała prawo do odstąpienia.

Co się zmieni dla Ciebie jeśli będziesz Kupującym, który bierze FV na firmę?

Jeżeli prowadzisz 1-osobową działalność gospodarczą i dokonujesz zakupów online, to wprowadzone nowelizacją zmiany, będą dla Ciebie korzystniejsze niż obecne.

Przykład?

Prowadzę jednoosobową działalność, biorę FV, czy będę mógł odstąpić mimo to od umowy?

Odpowiedź zacznę od typowo prawniczego zwrotu – to zależy 🙂

Zależy od tego czy zakup zostanie dokonany w związku z prowadzeniem działalności (czyli tak jak w przykładzie wyżej, np. na lakiery do salony kosmetycznego) czy też nie.

W pierwszym przypadku zadziała taka zasada, jak dotychczas – prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać. Natomiast, jeżeli zakup nie będzie związany z prowadzonym biznesem (czyli tak jak w przykładzie wyżej, np. kosmetyczka kupuje papier do drukarki), to taki przedsiębiorca zostanie objęty ochroną konsumencką i od umowy będzie mógł odstąpić.


Co powinieneś zrobić po przeczytaniu tego artykułu?

Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy przy stworzeniu Polityki, Regulaminów, opracowaniu całej ścieżki Klienta, zajrzyj poniżej lub kliknij KONTAKT:

INNE ARTYKUŁY, które mogą Cię zainteresować:

BDO a Sklep internetowy

Dyrektywa Omnibus – opinie. O czym należy pamiętać

Informowanie o obniżkach cen wg UOKiK