Własny regulamin sprzedaży – 5 powodów, by go mieć

własny regulamin sprzedaży

Własny regulamin sprzedaży

Zastanawiasz się po co w ogóle jest Ci potrzebny Regulamin?

Skupię się na tym, aby pokazać dlaczego należy posiadać Regulamin sprzedaży.

I dlaczego WŁASNY regulamin sprzedaży.

A o tym, na co narażasz się kierując się myślą skopiowania Regulaminu od kogoś innego pisałam w artykule „Błędy kopiowania cudzego Regulaminu sklepu internetowego”.

Ale do sedna! Poniżej zebrałam najważniejsze argumenty, przemawiające za tym aby posiadać własny Regulamin.

Po pierwsze przepisy prawa

Jeżeli myślisz, że nigdzie nie ma mowy o posiadaniu regulaminu sprzedaży, to właśnie rozwiewam Twoje wątpliwości 🙂

Artykuł 8 ust.1  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jasno mówi:

Usługodawca:

1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”;

2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Tak więc, masz obowiązek prawny posiadać Regulamin swojego sklepu internetowego. Bez niego nie ma legalnej sprzedaży w sieci.

Po drugie w trosce o klienta

O co tu chodzi? Wyobrażasz sobie klienta, który wchodzi na stronę Twojego sklepu i w pewnym momencie, w trakcie zakupów po prostu się gubi? W takich okolicznościach, ludzie szukają kontaktu do sprzedawcy albo swego rodzaju instrukcji co mają zrobić. To właśnie powinno znaleźć się w Regulaminie.

Posiadanie go świadczy nie tylko o spełnieniu wymogu prawnego ale także o trosce o klienta i przewidzeniu różnych sytuacji.

Po trzecie troska o siebie

Wyżej pisałam o trosce o klienta, ale ważna jest troska o siebie samego J możesz to zrobić właśnie poprzez własny Regulamin sprzedaży.

Jak?

Tworząc zapisy, które jasno określą, kiedy możesz zwrócić pieniądze kupującemu, kiedy klient może towar reklamować. Oczywiście, wszystko ma być napisane zgodnie z literą prawa. Bardziej chodzi mi o to, abyś dostrzegł co będzie, jeżeli pominiesz te zapisy albo co gorsza – w ogóle nie stworzysz Regulaminu swojego sklepu.

Dla przykładu: przepisy pozwalają na to, żeby w niektórych przypadkach nie stosować prawa do odstąpienia od umowy, ale musisz to zastrzec w Regulaminie. Tak jest kiedy sprzedajesz produkt indywidualny, stworzony według wytycznych klienta. Bez wskazana tego w Regulaminie, możesz zostać z produktem i bez pieniędzy, bo będziesz je musiał zwrócić klientowi

Przygotowując Regulamin, dbasz więc o swój własny biznes.

Po czwarte – unikanie błędów kopiowanych regulaminów sprzedaży

To ważna wskazówka. Dzięki posiadaniu własnego Regulaminu, stworzonego i dostosowanego do Twojego biznesu, unikniesz ryzyka posądzenia o naruszenie praw autorskich albo unikniesz innych zarzutów, o których pisałam w tym artykule:

I ostatnie – unikanie konsekwencji prawnych

własny regulamin sprzedaży

Ostatni punkt, który chce Ci przedstawić, to trochę połączenie wszystkich wyżej wymienionych.

Jeżeli stworzysz regulamin sprzedaży zgodny z przepisami prawa, który nie jest żywą kopią innego Regulaminu i zadbasz o poprawne sformułowania, masz gwarancję, że możesz spać spokojnie, bo unikniesz niepotrzebnych zarzutów o plagiat czy działanie na niekorzyść klienta. Zapewnisz sobie także to, że nie będziesz naznaczony jako ten przedsiębiorca, który unika stworzenia regulaminu.

To wszystko wpływa nie tylko na wewnętrzny spokój ale także na wizerunek. Profesjonalny wizerunek przedsiębiorcy, który dba o swoje interesy ale także o klienta.

To jak – nadal uważasz, że Regulamin nie jest dla Ciebie? 🙂


Wzór regulaminu sklepu internetowego. Wybierz swój pakiet. Po lewej zdjęcie Kingi Konopelko, prawnika przedsiębiorców.

Jeśli chcesz samodzielnie napisać regulamin sklepu internetowego, przygotowałam dla Ciebie poradnik!

A może potrzebujesz gotowych rozwiązań, które łatwo dostosujesz do swojego sklepu internetowego? Wybierz mój wzór regulaminu sprzedaży, który dostosowany jest do najnowszych przepisów prawnych! 12-miesięczny okres aktualizacji w cenie.