Prawo do popełniania błędu przez przedsiębiorcę

Czy wiesz, że „młody” przedsiębiorca ma prawo do popełnienia błędów? I – co więcej – prawie bez żadnych konsekwencji? Jeżeli zastanawiasz się, co autor miał na myśli, formułując taki zapis, to usiądź wygodnie. Właśnie w tym artykule przedstawię Ci szczegóły związane z prawem do błędu, które zostało wprowadzone do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Kto może skorzystać oraz jakie warunki trzeba spełnić? O tym przeczytasz poniżej.

Czym jest prawo do popełnienia błędu?

Przepis wprowadzający tzw. prawo do błędu, ma za zadanie ułatwić prowadzenie działalności w początkowym okresie prowadzenia firmy, kiedy błędy mogą zdarzyć się najczęściej. To właśnie w tym czasie, większość właścicieli firm dopiero przeciera biznesowe szlaki i nierzadko popełniają nieświadomie błędy, które mogą ich dotknąć finansowo. Z myślą o nich, ustawodawca wprowadził regułę, zgodnie z którą, jeśli przedsiębiorca złamie przepisy związane z wykonywaną działalnością, może uniknąć związanych z nimi sankcji lub kar.

Kiedy wprowadzono prawo do błędu

Prawo do popełnienia błędu przez „świeżych” właścicieli firm, zostało wprowadzone 1 stycznia 2020 r. do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. A dokładniej mówiąc, jej zapis znajduje się w art. 21a wspomnianej ustawy. Zostały tam określone warunki oraz zasady, a także grono przedsiębiorców, których zapis ten dotyczy. No właśnie – więc kto dokładnie może skorzystać z tego przywileju?

Kogo dotyczy prawo do popełnienia błędu

Nie pisałam bez powodu na wstępie artykułu „młody” czy „świeży” przedsiębiorca. Odnosi się to właśnie do grona tych, których zapis ten dotyczy. Jak mówi ustawa:

Jeżeli przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej narusza przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

A więc dotyczy to właścicieli świeżo założonych firm lub tych, którzy już je wcześniej prowadzili, ale od ich zamknięcia czy zawieszenia minęło co najmniej 36 miesięcy. W związku, z czym nie każdy przedsiębiorca będzie mógł powołać się na tę regułę w sytuacji, kiedy zdarzy mu się popełnić błąd.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać?

Skoro już wiesz, kogo dokładnie dotyczy prawo do popełnienia błędów, czas poznać jak dokładnie działa ten przywilej.

Jeżeli w związku z prowadzonym biznesem, przedsiębiorca dopuści się błędu, zostanie wezwany przez odpowiedni organ państwowy do usunięcia błędu przed nałożeniem mandatu czy wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej. Na tym etapie, przedsiębiorca, o którym pisałam powyżej – czyli taki, który może skorzystać z prawa do błędu, będzie mógł powstały błąd usunąć lub naprawić i tym samym uniknąć kary. A organ odstąpi od wymierzenia kary i poprzestanie jedynie na pouczeniu przedsiębiorcy.

W postępowaniu mandatowym przedsiębiorca będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń, dzięki czemu uniknie kary.

Tak samo zadziała prawo do błędu w przypadku samodzielnego wykrycia nieprawidłowości i uchybień – jeżeli przedsiębiorca usunie je i naprawi jeszcze przed wezwaniem organu, uniknie w ten sposób kary. Oczywiście musi pamiętać, że w takiej sytuacji należy powiadomić właściwy organ lub funkcjonariusza, inspektora lub przedstawiciela tego organu o usunięciu naruszeń oraz skutków tych naruszeń.

Jest jednak jedno małe „ale” – prawo to pomimo spełnienia warunków prowadzenia przedsiębiorstwa przez wymagany okres, nie zadziała w każdej sytuacji. 

W jakich sytuacjach nie można powołać się na prawo do błędu

Zgodnie z ustawą, z prawa do popełnienia błędu, nie można skorzystać w następujących sytuacjach:

  • naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone już przez przedsiębiorcę w przeszłości,
  • naruszenie przepisów prawa jest rażące,
  • nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub wywołały one nieodwracalne skutki,
  • konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej,
  • naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą, zezwoleniem lub pozwoleniem,
  • przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

Podsumowanie

Podsumowując przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem własne firmy lub też ponownie – po dłuższym czasie – chcą rozpocząć działalność, mogą powołać się na prawo do popełnienia błędu i daną sytuację naprawić tym samym unikając konsekwencji finansowych. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to każdego błędu i czasami pomimo spełnienia odpowiednich wymagań, kary się nie ominie.