Zmiana wysokości wynagrodzenia w umowach 2022r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022r.

  • Od 1 stycznia miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3 010 zł brutto.

  • Od 1 stycznia stawka godzinowa z tytułu umowy zlecenie wzrosła do 19,70 zł brutto/godzinę.

Czy w związku z tym musisz zmienić umowę o pracę lub umowę zlecenia swoim pracownikom, jeśli do tej pory otrzymywali wynagrodzenie niższe niż wynikające z aktualnych przepisów?

Umowa o pracę a zmiana wysokości wynagrodzenia

To czy będzie konieczne sporządzenie aneksu zależy od tego jak skonstruowana została umowa o pracę.

Jeśli w umowie wskazano, że:

  • pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego aneksu do umowy.

Automatycznie do umowy zostanie niejako „podstawiona” nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli jednak w umowie o pracę wskazano wynagrodzenie kwotowo i kwota ta jest niższa niż nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia, wówczas ANEKS JEST KONIECZNY.

Umowa zlecenie a zmiana wysokości wynagrodzenia

W przypadku umowy zlecenia, pomimo zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia nie ma konieczności aneksowania umowy.

Wynika to z tego, iż w art. 8a ust. 2 wskazano, że w przypadku gdy w umowie wskazano niższą stawkę niż wynikającą z ustawy, pracownikowi przysługuje stawka przewidziana w aktualnych przepisach. (cyt. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.)