Zmiana wysokości wynagrodzenia w umowach 2022r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022r.

  • Od 1 stycznia miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3 010 zł brutto.

  • Od 1 stycznia stawka godzinowa z tytułu umowy zlecenie wzrosła do 19,70 zł brutto/godzinę.

Czy w związku z tym musisz zmienić umowę o pracę lub umowę zlecenia swoim pracownikom, jeśli do tej pory otrzymywali wynagrodzenie niższe niż wynikające z aktualnych przepisów?

Umowa o pracę a zmiana wysokości wynagrodzenia

To czy będzie konieczne sporządzenie aneksu zależy od tego jak skonstruowana została umowa o pracę.

Jeśli w umowie wskazano, że:

  • pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego aneksu do umowy.

Automatycznie do umowy zostanie niejako „podstawiona” nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli jednak w umowie o pracę wskazano wynagrodzenie kwotowo i kwota ta jest niższa niż nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia, wówczas ANEKS JEST KONIECZNY.

Umowa zlecenie a zmiana wysokości wynagrodzenia

W przypadku umowy zlecenia, pomimo zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia nie ma konieczności aneksowania umowy.

Wynika to z tego, iż w art. 8a ust. 2 wskazano, że w przypadku gdy w umowie wskazano niższą stawkę niż wynikającą z ustawy, pracownikowi przysługuje stawka przewidziana w aktualnych przepisach. (cyt. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.)

.***

SPRAWOZDANIE DO BDO ZA 2021 R. I 2022R. JAK I KIEDY ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE? WSKAZÓWKI

Sprawozdanie BDO za 2021r. i 2022 r.

UWAGA: Sprawozdanie za 2021 r. składane jest w 2022r. – do 15 marca 2022r.

Należy pamiętać, że sprawozdanie można złożyć tylko w formie elektronicznej w Bazie BDO posiadając aktywny profil i nadany numer rejestrowy.

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie BDO 2021/2022?

Ustawowo do złożenia tego sprawozdania są zobowiązane wszystkie podmioty, które m.in.:

  • wprowadzają opakowania na rynek, producenci, importerzy i eksporterzy opakowań. Dotyczy to także podmiotów prowadzących działalność, w ramach której realizowane są wysyłki produktów w opakowaniach. Przykład: sklepy internetowe ze sprzedażą wysyłkową, restauracje, które udostępniają jedzenie na wynos, producenci opakowań, itp.)
  • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny/elektroniczny,
  • wprowadzający na rynek baterie i akumulatory,
  • sprowadzający z zagranicy pojazdy,
  • wprowadzający na rynek oleje, opony,
  • wprowadzający na rynek reklamówki z tworzyw sztucznych,
  • wytwarzają odpady i mają obowiązek ich ewidencjonowania, zbierają i przetwarzają odpady (np. lekarze, stomatolodzy, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, itp.)

Sprawozdanie BDO za 2021 r. w 2022r. – jak wypełnić?

Poniżej wskazujemy przykładowe dane, które będą niezbędne do uzupełnienia sprawozdania do BDO.

czytaj dalej