Czy firma budowlano-remontowa ma obowiązek wpisu do BDO?

firma budowlana wniosek do bdo

Czy firma remontowa, budowlana ma obowiązek wpisu do rejestru BDO? Prawnik odpowiada!

Niektórzy mówią, że “jak firma budowlana/remontowa robi dobrze swoją robotę, nie może obyć się bez odpadów”.

Pewnie i jest w tym dużo racji. Taka jest specyfika prac wykonywanych przez firmy z tej branży. A jeśli mówimy o odpadach, to od razu myślimy o BDO.

To czy masz obowiązek rejestracji w BDO zależy w szczególności od tego:

  • jakie odpady wytwarzasz,
  • czy wytwarzasz odpady co do których wprowadzono limity w rozporządzeniu Ministra Klimatu,
  • jak wyglądają Twoje umowy z Klientami,
  • jak wyglądają Twoje umowy z podwykonawcami.

Zajrzyjmy do przepisów:

wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub
bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów),
oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania
powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki,
remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania,
konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa
o świadczenie usługi stanowi inaczej
;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 3 ust. 1 pkt 32.

Co do zasady firma remontowo-budowlana uznawana jest za wytwórcę odpadów, chyba że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej. Warto przyjrzeć się swoim umowom i zweryfikować odpowiednie zapisy.

Nawet jeśli firma budowlana pozostaje na mocy przepisów wytwórcą odpadów i umowa tego nie zmienia, to wciąż może skorzystać z limitów odpadów podanych w rozporządzeniu Ministra Klimatu, dzięki którym nie będzie musiała rejestrować się do BDO.


Odpady w firmie budowlanej i limity z rozporządzenia Ministra Klimatu

  • gruz budowlany,
  • puszki po farbach, lakierach,
  • odpady w postaci starych/wymienianych podłóg/parapetów,
  • ziemia, itp. itd.

To tylko kilka przykładów odpadów, które wytwarzane są przez firmy.

Zerknijmy teraz na limity na przykładowe rodzaje odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduIlość
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów10 ton
17 01 02Gruz ceglany10 ton
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia10 ton
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0610 ton
17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.5 ton
17 02 01Drewno10 ton
17 02 02Szkło5 ton
17 02 03Tworzywa sztuczne5 ton
17 04 01Miedź, brąz, mosiądz5 ton
17 04 03Ołów5 ton
17 04 04Cynk5 ton
17 04 05Żelazo i stal5 ton
17 04 06Cyna5 ton
17 04 07Mieszaniny metali5 ton
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0320 ton
17 08 02Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0110 ton

Jeśli jesteś małą firmą remontową lub budowlaną, możesz zmieścić się w limitach. Sprawdź jednak dokładnie listę odpadów, gdyż jeśli produkujesz inne niż te wymienione w rozporządzeniu (nie mające charakteru komunalnych), wtedy z automatu będzie obowiązywał Cię wpis do BDO.

Także w przypadku importu materiałów z zagranicy, w grę będzie wchodziła inna podstawa do rejestracji w BDO – wprowadzanie na terytorium kraju produktów w opakowaniach.

Większość firm budowlanych i remontowych, które zgłaszają się do mnie, ma obowiązek rejestracji.

Co więcej, nawet jeśli firma mieści się w limitach, to i tak większość z nich rejestruje się.

Z czego to wynika?


Problem z odebraniem odpadów od firm bez numeru rejestrowego

Przepisy dopuszczają możliwość niesporządzenia Karty przekazania odpadów (KPO) przy odbiorze odpadów. Dotyczy to sytuacji gdy posiadacz odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

Mimo jednak tego, firmy odbierające odpady bardzo często nie chcą tych odpadów odbierać bez numeru rejestrowego.

Firmy budowlane, remontowe wolą więc niejednokrotnie zarejestrować się w BDO tylko po to, żeby uniknąć niekończących się dyskusji na temat tego, kto ma rację.


Jak zarejestrować się w BDO?

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak złożyć wniosek do Rejestru BDO w 9 krokach, zapoznaj się z artykułem „Jak złożyć wniosek BDO? Rejestracja w BDO krok po kroku”.


Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku do BDO? Skorzystaj z profesjonalnej Obsługi BDO.

firma budowlana wniosek do bdo