Jak złożyć wniosek BDO? Rejestracja w BDO krok po kroku.

Jeśli masz obowiązek rejestracji w systemie BDO, sprawdź, jakie 9 kroków powinieneś wykonać, żeby skutecznie wypełnić i złożyć wniosek.

Jeśli chcesz samodzielnie przygotować wniosek, czytaj dalej.
Ten artykuł przygotowałam dla Ciebie.

Pamiętaj jednak, że możesz zlecić złożenie wniosku BDO firmie zewnętrznej, takiej jak moja Kancelaria. Jeśli samodzielna obsługa BDO przerasta Cię i potrzebujesz pomocy, zobacz moją ofertę.

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku do rejestru BDO? A może chcesz, żebym złożyła go w Twoim imieniu? Kliknij i sprawdź jak mogę Ci pomóc?

A teraz przechodzę już do konkretów! Jak złożyć wniosek do BDO online?


Zaloguj się do systemu BDO – KROK 1.

formularz rejestrowy bdo - jak wypełnić

Aktualnie możliwe jest rejestrowanie się w Rejestrze BDO i złożenie wniosku BDO wyłącznie online, przez system BDO.

W związku z tym zacznij od zalogowania się w systemie BDO przez stronę: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Logując się po raz pierwszy do systemu BDO musisz to zrobić przez Login.gov.pl (korzystając np. z Profilu Zaufanego lub e-dowodu).


Stwórz wniosek roboczy BDO – KROK 2.

jak sporządzić wniosek BDO

Czym jest wniosek roboczy BDO?

Jest to wniosek do Rejestru BDO, który tworzysz i “na którym pracujesz” do czasu aż go w całości uzupełnisz, zaakceptujesz i przekażesz do wysyłki.


Czy stworzenie wniosku roboczego BDO jest równoznaczne z rejestracją w BDO?

Nie.

Do czasu jego wysłania (złożenia), Urząd Marszałkowski w ogóle “nie interesuje się” Twoim wnioskiem. Możesz go swobodnie modyfikować, usuwać, tworzyć na nowo.

Z chwilą wysłania, wniosek roboczy BDO zmienia swój status na wniosek złożony.


Jak stworzyć wniosek roboczy BDO?

Po zalogowaniu z lewej strony zobaczysz menu boczne. Kliknij we „Wnioski”, a następnie „Nowy wniosek” i „Nowy wniosek rejestrowy”. Potwierdź, że chcesz utworzyć nowy wniosek.

Lewe boczne menu z systemu BDO. Podświetlona zakładka Wnioski.
System BDO - lista wniosków. Rozwinięte menu Nowy wniosek. Fragment tabeli Wnioski robocze.

Jeśli działasz na podstawie pełnomocnictwa, to po podaniu danych firmy znajdziesz miejsce na zaznaczenie tego faktu we wniosku i załączenie stosownego dokumentu. Na stronie rejestru BDO znajdziesz wzór pełnomocnictwa. Pamiętaj, że nadanie pełnomocnictwa wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 17 zł, którą wpłacasz do Urzędu Miasta.


Przeanalizuj co zgłosić we wniosku BDO – KROK 3.

jak złożyć wniosek do rejestru BDO

Pamiętaj, że celem wniosku jest poinformowanie Urzędu o tym, jaką działalność prowadzisz w kontekście odpadów, opakowań, produktów w opakowaniach i innych działalności objętych wpisem do Rejestru.

Nie zatwierdzaj więc wniosku zanim nie zaznaczysz odpowiednich działów i nie przekażesz szczegółowych informacji dot. tych obszarów, po tym jak przeanalizujesz co musisz zgłosić.

Jeśli jeszcze nie wiesz, co jest podstawą wpisu, przejdź do artykułu w którym wyjaśniam, kto podlega rejestracji w BDO.

ANALIZA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI JEST KLUCZOWA.
BEZ PRAWIDŁOWO WYKONANEGO AUDYTU NIE UZUPEŁNISZ PRAWIDŁOWO WNIOSKU.


Wypełnij tabelę – KROK 4.

bdo jak sprawdzić

Jeśli już wiesz, jakie obszary działania w firmie wymagają zgłoszenia, uzupełnij je we wniosku roboczym.

Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku BDO?

Przede wszystkim podążaj za instrukcjami w systemie.

Zapoznaj się też z instrukcją dla użytkowników udostępnioną w formie PDF na stronie BDO. Tak, wiem… instrukcja ma ponad 240 stron…. ale nie wszystkie punkty będą dotyczyć Twojej firmy.

UWAGA! W INSTRUKCJI UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ URZĄD ZNAJDUJĄ SIĘ JEDYNIE INSTRUKCJE TECHNICZNE.

Jaki dział? Jaką tabelę w Rejestrze BDO wypełnić?

To, jak uzupełnisz tabelę, zależy od tego, jaką działalność prowadzisz. Na to pytanie powinieneś odpowiedzieć sobie w ramach kroku nr 3.

Pamiętaj, że podstaw do rejestracji w BDO może być kilka i każdą z nich należy ująć we wniosku.

Przykładowe tabele do uzupełnienia w Rejestrze BDO:

 • Posiadasz plastikowe reklamówki, które wydajesz klientom (i od których pobiera się opłatę recyklingową) – dział VI, tabela 7.
 • Prowadzisz sprzedaż internetową i wysyłasz swoje produkty w opakowaniach (np. kartony, foliopaki, folia stretch) – dział VI, tabela 4.
 • Prowadzisz sprzedaż internetową i wysyłasz towary w opakowaniach za granicę – oprócz wyżej wymienionej tabeli, dodatkowo należy zaznaczyć dział VI, tabelę 5.
 • Prowadzisz warsztat samochodowy i wytwarzasz w dużych ilościach odpady inne niż komunalne (np. oleje hydrauliczne, zużyte oleje silnikowe, sorbenty) – dział XII.

Kod odpadów i rodzaj odpadów

Zastanawiasz się gdzie możesz znaleźć kod odpadów i rodzaj odpadów, żeby wskazać je we wniosku?

Zajrzyj na stronę:
KATALOG ODPADÓW

Odpady w katalogu odpadów zostały podzielone w zależności od źródła ich powstawaniana 20 grup. Na stronie 1-2 rozporządzenia wymieniono te grupy.

Uwaga: We wniosku należy wpisać kod z wykazu szczegółowego (jest to kod 6 cyfrowy)


Sprawdź, czy musisz zawrzeć dodatkowe umowy – KROK 5.

bdo jak wypełnić

W niektórych przypadkach konieczne (wymagane przez prawo) może okazać się zawarcie dodatkowych umów, np. w przypadku sprowadzania pojazdów z zagranicy.

W niektórych przypadkach, pomimo, że zawarcie umów nie będzie konieczne i nie będzie wymagane przez prawo, to może okazać się że będzie opłacalne (np. w przypadku wprowadzania do obrotu/ściągania z zagranicy sprzętu elektrycznego/elektronicznego czy wprowadzania do obrotu dużej ilości opakowań/produktów w opakowaniach, itp.). Dzięki temu zminimalizujesz wysokość opłat środowiskowych, które będziesz musiał regulować.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu Organizacji Odzysku i wynegocjowaniu warunków umowy, skontaktuj się z nami.


Dołącz niezbędne załączniki do wniosku BDO – KROK 6.

bdo jak złożyć wniosek

W sytuacji gdy zawarcie dodatkowych umów będzie wymagane przez prawo, konieczne będzie dodanie tych umów do załączników.

Niestety system BDO nie jest intuicyjny i “nie podpowiada” czy w danym przypadku należy dodać załączniki, czy też nie. Braki wniosku będą analizowane dopiero przez pracowników urzędów.


Opłać wniosek BDO – KROK 7.

bdo krok po kroku

Kto podlega opłacie rejestrowej BDO?

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Jeśli zgłaszasz się tylko jak wytwórca odpadów to nie musisz opłacać wniosku. Pamiętaj jednak, że jeśli zaistnieją inne podstawy do wpisu, może okazać się, że pomimo tego, że jesteś wytwórcą odpadów, będziesz musiał opłacić wniosek.

Uwaga:
Jeśli jesteś wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) nie masz obowiązku opłacania opłaty rejestrowej.   


Ile wynosi opłata rejestrowa?

 • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy
 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Gdzie uiścić opłatę rejestrową?

Opłatę rejestrową wpłać na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdziesz na stronach internetowych tych urzędów.


Złóż oświadczenie o zgodności podanych danych – KROK 8.

REJESTR BDO

Na ostatnim etapie, już po wypełnieniu wniosku,

składasz oświadczenie, w którym potwierdzasz pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane przez Ciebie dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.


Wyślij wniosek BDO – KROK 9.

REJESTR BDO

Wysłanie wniosku potwierdzasz klikając przycisk “Wyślij wniosek”.

Po wysłaniu, wniosek powinien pojawić się w zakładce “WNIOSKI ZŁOŻONE”.


Mam nadzieję, że ta instrukcja pomoże Ci przejść przez proces składania wniosku.


Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku do rejestru BDO? A może chcesz, żebym złożyła go w Twoim imieniu? Kliknij i sprawdź jak mogę Ci pomóc?

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku do rejestru BDO? Powierz nam obsługę BDO i ze spokojem prowadź swoją Firmę.