Jaki kod PKD dla sklepu internetowego

kod PKD sklep internetowy

Jak krok po kroku wybrać PKD dla sklepu internetowego?

Sklep internetowy to jeden z najlepszych sposobów na prowadzenie biznesu online. Nie wymaga poszukiwania lokalizacji, jest dostępny przez całą dobę. Jak każda firma, prowadzenie sklepu internetowego wymaga spełnienia szeregu formalności. Jedną z nich jest wybranie kodu PKD. Jeżeli również zastanawiasz się, jaki wybrać kod PKD dla sklepu internetowego czytaj dalej.

Co to jest PKD?

Czym jest skrót PKD?

PKD to skrót od Polska Klasyfikacja Działalności. To uporządkowane pogrupowanie typów działalności gospodarczej, branż czy sektorów. Każdy przedsiębiorca powinien w niej odnaleźć taki kod, który najlepiej opisuje jego własną działalność.

Został wprowadzony do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Czyli, innymi słowy mówiąc – kod PKD, ma definiować przedmiot działalności przedsiębiorcy.

Z czego składa się kod PKD?

Jak można przeczytać na stronie biznes.gov KLIK

Struktura PKD:

sekcja – oznaczona symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy

dział – oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej

grupa – oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług

klasa – oznaczona czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego czy też działalności usługowej

podklasa – oznaczona pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Została wprowadzona w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa = podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Kiedy należy określić kod PKD?

PKD określa przedmiot działalności przedsiębiorcy. W związku z tym to właśnie przedsiębiorca jest obowiązany wybrać odpowiedni kod na etapie rejestrowania działalności gospodarczej.

Jakie mamy kody PKD?

Aktualnie w Polsce mamy następujące sekcje PKD:

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie;
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe;
 • Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
 • Sekcja F – Budownictwo;
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa;
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja;
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;
 • Sekcja P – Edukacja;
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa;
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Każda z tych sekcji, składa się z grup, klas i podklas, które charakteryzują przedmiot danej działalności. Skoro już poznałeś czym jest kod PKD i jakie są jego rodzaje, czas odnieść się do sklepu internetowego i wyboru PKD.

Jak wybrać odpowiedni kod dla sklepu internetowego?

Zależy to przede wszystkim od tego co oferuje sklep i w czym dokładnie się specjalizuje. Dla sprzedaży w sieci, mamy jeden ogólny wspólny kod PKD:

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Klient dokonuje wyboru towaru w oparciu o ogłoszenia, katalogi, informacje dostarczone na stronie internetowej, modele albo inny środek reklamy i składa swoje zamówienie za pośrednictwem poczty, telefonu lub przez Internet (zwykle poprzez specjalne środki zapewnione w ramach takiej strony internetowej). Nabyte towary mogą być albo bezpośrednio ściągnięte z Internetu lub fizycznie dostarczone do klienta.

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną: – dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego, – dowolnego produktu przez Internet, – bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon, – prowadzoną na aukcjach internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje: – sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych poprzez Internet, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 451, 453, – sprzedaży detalicznej motocykli oraz części i akcesoriów do motocykli poprzez Internet, sklasyfikowanej w 4540Z.

Jest to dość ogólny kod. A co, jeżeli masz już określoną branżę swojego sklepu i chcesz np. sprzedawać kosmetyki?

Jakie PKD dla sklepu internetowego z kosmetykami?

Wówczas powinieneś poszukać kodu, który jak najbardziej będzie odpowiadać Twojej branży. Dla sklepów sprzedających kosmetyki jest to:

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Podklasa ta obejmuje także sprzedaż detaliczną perfum.

Poniżej znajdziesz przykłady innych kodów PKD, które mogą być przydatne w Twojej branży:

 • dla sklepu internetowego z meblami 47.59.Z,
 • dla sklepu internetowego z obuwiem 47.72.Z,
 • dla sklepów internetowych z zabawkami 47.65.Z.

Praktyczna wskazówka:

Jeżeli masz problem z wyborem kodu, można skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki KLIK lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Podsumowanie

Najważniejsze to wybrać kod PKD, który najrzetelniej odzwierciedla rodzaj prowadzonej działalności. Bez określenia kodu PKD, nie zarejestrujesz działalności gospodarczej. Ważne także, aby pamiętać, że kod PKD dla sklepu internetowego, można aktualizować i dostosowywać do bieżącej działalności. W związku z tym nie ma ryzyka, że raz wybrany kod, spowoduje, że ograniczymy zakres swojej działalności na przyszłość.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego w uruchomieniu sprzedaż on-line m.in. w ramach sklepu internetowego i uzupełnienia odpowiedniej dokumentacji, takiej jak: regulamin sklepu online czy polityka prywatności – zapraszam do kontaktu lub do zapoznania się z gotowymi Pakietami dedykowanymi sklepom internetowym.

jaki kod pkd sklep internetowy