Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz zabezpieczyć swoją firmę na wypadek śmierci? Cz. 1

JDG a śmierć właściciela

Z wpisu dowiesz się:

  1. Co zrobić, żeby Twoja firma nie przestała istnieć z chwilą Twojej śmierci?
  2. Jak w 10 minut zadbać o płynność działania Twojej firmy?
  3. Dlaczego umowy, które zawierasz już teraz mogą utrudnić dalsze prowadzenie działalności po Twojej śmierci?

Śmierć przedsiębiorcy a jednoosobowa działalność gospodarcza.

Zasada do 2018 r. była prosta – umierasz – firma (JDG) przestaje istnieć. Tak przynajmniej było jeszcze kilka lat temu. W 2018r. Ustawodawca zadbał o to, żebyś Ty jako właściciel mógł zadbać o płynne działanie Twojej firmy. Musisz jednak w tym zakresie podjąć pewne dodatkowe działania. W jaki sposób możesz to zrobić?


Śmierć przedsiębiorcy i co dalej?

Rozwiązaniem jest ustanowienie zarządu sukcesyjnego, czyli osoby odpowiedzialnej za zarządzanie firmą na wypadek śmierci przedsiębiorcy (tzw. sukcesja firmy). Zakładam, że brzmi to dla Ciebie co najmniej mocno skomplikowanie. Za chwilę zobaczysz, że nie jest jednak to takie trudne jak myślisz.


Czym jest zarząd sukcesyjny?

Cytując za biznes.gov.pl: Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem, po śmierci przedsiębiorcy. Daje następcom prawnymczas na podjęcie decyzji, czy chcą kontynuować działalność na własny rachunek, sprzedać firmę, czy ją zamknąć.

Dlaczego warto wprowadzić?

– pozwala Firmie działać płynnie także po śmierci właściciela,

– umowy z pracownikami nie wygasają automatycznie,

– umowy z kontrahentami również nie wygasają z chwilą śmierci.


Kiedy powołać zarządcę sukcesyjnego? Czy jest to skomplikowane?

Zarządcę możesz powołać już teraz. Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:

1) powołanie zarządcy sukcesyjnego;

2) wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;

3) dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Brzmi mocno formalnie?

Pewnie tak, natomiast od strony praktycznej jest bardzo proste i w dalszej części wpisu pokażę Ci krok po kroku jak to zrobić.


Jak w 10 minut – krok po kroku powołać zarządcę sukcesyjnego?

  1. Pomyśl o osobie, która mogłaby po twojej śmierci zarządzać firmą. Może to być ktoś bliski, ale może też być to np. osobą niepowiązana rodzinnie. Zarządca sukcesyjny może być tylko jeden.

Ważne: Taka osoba nie staje się właścicielem firmy, a jedynie tymczasowo dba o płynność działania firmy, żeby później spadkobiercy mogli zdecydować co z nią dalej zrobić. Dzięki temu, zawarte umowy z klientami czy pracownikami mogą być nadal realizowane.

  1. Jeśli już wybrałeś taką osobę, uzyskaj od niej zgodę na przyjęcie tej roli na wypadek Twojej śmierci. Warto to udokumentować, np. w formie pisemnej (zwykłe oświadczenie/zgoda tej osoby wystarczy).

Taką osobę możesz w każdej chwili zmienić.

  1. Następnie zgłoś wybór tej osoby w CEIDG. Czas zgłoszenia – ok. 10 minut, więc może to zrobić nawet dzisiaj, nawet teraz. Ważne, żebyś tylko uzyskał zgodę.

Jak zgłosić zarząd sukcesyjny w CEIDG?

KROK 1. Zaloguj się na https://ceidg.gov.pl do Twojego konta przedsiębiorcy.

KROK 2. Po zalogowaniu, wybierz opcję: AKTUALIZUJ WPIS/DANE lub złóż wniosek aktualizacyjny

KROK 3. Po podaniu podstawowych danych dot. Twojej firmy, wprowadź zmianę w zakresie sukcesji.


Jakie dane zarządcy sukcesyjnego należy podać?

Potrzebujesz danych zarządcy takich jak: imię i nazwisko, PESEL lub NIP, obywatelstwo.

Następnie dodaj adres doręczeń:

Następnie oświadczasz, że uzyskałaś zgodę od osoby, który ma zająć się tymczasową Twoją firmą.

W ostatnim kroku oświadczasz, że osoba ta nie jest prawomocnie skazana. Więcej o tym, kiedy nie można pełnić funkcji zarządcy sukcesyjnego, przeczytasz dalej.

Czy wiesz, że jeśli chodzi o formalności, to właśnie je zakończyłeś?

Najważniejsze kroki za Tobą.

Teraz wystarczy tylko podpisać wniosek podpisem zaufanym/kwalifikowanym i GOTOWE.

Czas ustanowienia zarządcy sukcesyjnego – max. 10 minut.


Czy zarządca sukcesyjny przejmuje firmę?

Zarządca sukcesyjny nie staje się właścicielem. Działa na rzecz spadkobierców, zarządza finansami dostępnymi na rachunku zmarłego właściciela firmy, zarządza umowa i współpracami.


Dlatego już teraz zadbaj o umowy z Klientami i pracownikami.

Jak widzisz, zarządca sukcesyjny z chwilą Twojej śmierci staje się jakby menadżerem firmy. Żeby zarządca mógł sprawnie działać oraz dobrze zarządzać Twoją firmą, powinieneś mu to umożliwić. Wspominałam już wcześniej, że w przypadku ustanowienia zarządcy umowy z pracownikami i klientami nie wygasają automatycznie. Dzięki temu Firma może dalej płynnie działać.

Nie jest ważne to, czy umowy były zawarte pisemnie czy też ustnie. Nie jest ważne to, czy w ramach współprac ograniczałeś się tylko do wystawiania faktur lub opłacania faktur. Współprace nadal trwają.

Problematyczne jest jednak to, że w przypadku umów ustnych/ ustnych ustaleń/ rozliczeń dokumentowanych wyłącznie fakturami, Twój zarządca sukcesyjny czy spadkobiercy nie będą mieli żadnej wiedzy na temat tego, na co się umówiłeś, za co płaciłeś, jaki był faktyczny zakres usługi (bo ten może się różnić od zakresu deklarowanego przez Twojego Klienta po Twojej śmierci), czego można tak naprawdę oczekiwać od Twoich pracowników.

Jeśli chcesz zadbać o to, żeby firma po Twojej śmierci mogła działać płynnie, zadbaj już teraz o swoje umowy z pracownikami, klientami czy kontrahentami. Jest to ważne szczególnie w kontekście niejednorazowych współprac.

  • Pomyśl z kim aktualnie współpracujesz? Wypisz sobie te współprace.
  • Czy masz spisane i określone warunki współpracy, do których można byłoby łatwo dotrzeć?
  • Czy masz uporządkowane umowy (np. w jednym miejscu na dysku, na poczcie lub w innym miejscu)?

Ktoś tworzył dla Ciebie grafiki (szczególnie logo, identyfikacje wizualną), materiały audio, wideo, tekstowe, wpisy? Jeśli tak, to czy grafik, wirtualna asystentka lub inna osoba przeniosła na Ciebie prawa autorskie? Posiadasz umowę w tym zakresie? Jeśli nie, po Twojej śmierci może być problem z korzystaniem z tych materiałów/ grafik. W jaki sposób Twój zarządca lub później – spadkobiercy wykażą, że faktycznie przysługiwały Ci prawa autorskie?

Jeśli chciałbyś już teraz zadbać o bezpieczeństwo Twojego biznesu, o współprace z Klientami, pracownikami, współpracownikami i potrzebujesz w tym pomocy, napisz do mnie [CHCĘ ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ] i opisz na czym Ci zależy.

Potrzebujesz Polityki prywatności, Regulaminu? Sprawdź moje pakiety dokumentów dla sklepu internetowego!