AML dla biura rachunkowego – nowe obowiązki

AML dla biura rachunkowego

Od 31 lipca 2021 roku biura rachunkowe muszą zapewnić nowe procedury dotyczące AML, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroru. Oznacza to konieczność sprawdzania przez biura rachunkowe transakcji swoich klientów i obowiązek zgłaszania tych podejrzanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

Czym jest procedura AML?

 AML ( z ang Anti-Money Laundering) to procedura dotycząca wszystkich działań podejmowanych przez organizacje świadczące usługi finansowe, mająca za zadanie eliminacje prania brudnych pieniędzy.  

Czy biura rachunkowe są zobowiązane do wdrożenia AML?

Tak, wszystkie biura rachunkowe (nawet te najmniejsze, obsługujące wyłącznie księgi przychodu i rozchodu) muszą wdrożyć procedurę AML.

Biuro rachunkowe jako Instytucja Obowiązana

Od 31 lipca zostanie wprowadzony nowy artykuł do ustawy, zgodnie z którym instytucja obowiązaną będą także przedsiębiorcy, których podstawową działalnością jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego lub celnego.

Z czym to się wiąże?

Oznacza to, że od 31 lipca 2021r. wszystkie biura rachunkowe będą zobowiązane do realizacji obowiązków wynikających z ustawy. Zgodnie z art. 50 ustawy AML biuro rachunkowe, jako instytucja obwiązana, jest zobowiązane wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Obowiązki biur rachunkowych

Biura rachunkowe będą między innym zobowiązane do:

 • Stworzenia wewnętrznej procedury;
 • Wyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie AML;
 • Stosowanie określonych środków bezpieczeństwa finansowego;
 • Raportowanie do GIIF;
 • Regularne odbywanie szkoleń;
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.

Co grozi za nieprzestrzeganie nowych przepisów?

Jakie mogą być konsekwencje niewykonania i nieprawidłowego wykonania obowiązków w zakresie AML?

Przepisy prawne przewidują odpowiedzialność administracyjną za niewykonanie i nieprawidłowe wykonywanie obowiązków ustawowych. Do kar administracyjnych należą:

 • publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności związanych z AML,
 • cofnięcie koncesji lub zezwolenia na prowadzoną działalność, o ile wymaga ona koncesji lub zezwolenia,
 • wykreślenie instytucji z rejestru działalności regulowanej, jeśli została ona wcześniej do niego wpisana,
 • zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie dokonane w ramach instytucji obowiązanej, przez okres nie dłuższy niż rok,
 • kara pieniężna (Karę pieniężną nakłada się do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 mln euro.

Jak wdrożyć AML w firmie?

 1. Należy przeprowadzić szkolenie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie procedury AML w firmie. Osoba taka nazywana jest MLRO (Money Laundering Reporting Officer)- Koordynator. Do jej zadań należy:
 • Przygotowanie dokumentacji;
 • Przeszkolenie personelu;
 • Czuwanie nad przestrzeganiem całej procedury;
 • Uzyskanie uprawnień przed odbycie odpowiedniego szkolenia.

Dokumentacja AML 

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi jest podstawowym dokumentem, stanowiącym trzon polityki AML. Dokument ten składa się z 11 punktów, regulujących podstawowe zagadnienia. Między innymi:

 • Wprowadzenie;
 • Definicje;
 • Organizacja i osoby odpowiedzialne;
 • Obowiązki instytucji obowiązanej;
 • Czy środki bezpieczeństwa finansowego. 

Procedura identyfikacji tożsamości klienta jest osobnym dokumentem, który jest uzupełnieniem dla procedury AML. Należy w nim opisać proces identyfikacji z perspektywy faktycznych czynności o charakterze prawno technicznym. Składa się on z takich punktów jak:

 • Identyfikacja PEP;
 • Identyfikacja i weryfikacja klienta;
 • Czy ocena ryzyka stosunków gospodarczych oraz transakcji okazjonalnych.

Raportowanie do GIIF

Dla biur rachunkowych w przeciwieństwie do innych instytucji raportowanie będzie nieco uproszczone. Polegać ono będzie bowiem na zawiadomieniu o takiej okoliczności, która budzi podejrzenia  co prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. GIIF może żądać również przesłania pojedynczych dokumentów czy informacji.

Potrzebujesz wdrożyć AML w swoim biurze rachunkowym?

Napisz do nas lub zajrzyj na stronę Kompleksowe indywidualne wdrożenie AML.

Masz więcej pytań? Zapraszam do kontaktu.

Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat AML w biurze rachunkowym, zapraszam się do wpisu: AML DLA BIURA RACHUNKOWEGO, PODATKOWEGO