Czy dietetyk może prowadzić działalność nierejestrowaną?

DIETETYK

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA?

Jeśli jesteś dietetykiem i myślisz o działaniu online, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Przybliżę Ci w nim podstawowe zagadnienia i kwestie związane z wymogami, jakie musisz spełnić, chcąc prowadzić działalność nierejestrowaną.

Czy działalność nierejestrowa jest dla dietetyka?

Warunki:

Jeśli chcesz spróbować swoich sił, jako dietetyk prowadzić swoje konsultacje przez internet to dobrym rozwiązaniem dla Ciebie będzie działalność nierejestrowana.

Jej prowadzenie nie wymaga  wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)  ani zgłoszenia w GUS, w urzędzie skarbowym. Co do zasady nie wymaga zgłoszenia w ZUS-ie. Pozwala natomiast  na uzyskiwanie przez Ciebie jako osoby fizycznej dopuszczalnego przychodu.

Przy tego rodzaju działalności twój przychód pochodzący z konsultacji dietetycznych online nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w roku 2021 jest to kwota 2800 zł, co daje limit miesięcznych przychodów w wysokości 1400 zł).

Kolejnym warunkiem będzie niewykonywanie przez Ciebie działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat, albo jeśli taka działalność była wykonywana, to przed 30 kwietnia 2017 roku została ona wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie.

Jeśli spełniasz wymagania opisane powyżej, wydaje się, że jest to najlepsza forma prowadzenia działalności w sytuacji gdy nie przekraczasz limitów kwotowych, ale czy na pewno?

Problematycznie jest jedynie kwestia zgłoszeń do ZUS – przyjmuje się, że w sytuacji gdy świadczysz usługi na rzecz firmy lub konsumenta – to Twój Zleceniodawca powinien zgłosić tę umowę zlecenia lub umowę o dzieło do ZUS. [Więcej o tym znajdziesz we wpisie o składkach ZUS], czyli jeśli udzielasz konsultacji Twojemu Klientowi, powinien on zgłosić tę umowę do ZUS (Wiem, wydaje się to absurdalne… i nie ma nic wspólnego z uproszczeniem działalności.). Niestety do tej pory ZUS nie przedstawił innego stanowiska, w związku z czym należy je uznawać za pewną podstawę do interpretacji. Zawsze można skierować prośbę o interpretację indywidualną w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości.

Czy dietetyk musi posiadać kasę fiskalną?

Będąc dietetykiem prowadzącym konsultacje online przy działalności nierejestrowej nie musisz korzystać z kasy fiskalnej. W  działalności nierejestrowanej można osiągnąć roczny obrót nie większy niż 12 948 zł (dotyczy to 2020 r.),a limit obrotu, do którego nie trzeba zaopatrywać się w kasę fiskalną, wynosi 20 000 zł.. Jest to niewątpliwie spore udogodnienie.

Czy dietetyk musi wdrożyć RODO?

Należy stosować się do RODO niezależnie od tego czy prowadzi się działalność nierejestrowaną, czy też nie.

Poniżej znajdziesz 5 praktycznych wskazówek:

WSKAZÓWKA NR 1: Zadbaj o przekazywanie Klientom informacji o tym, co dzieje się z ich danymi osobowymi. Umieść na swojej stronie Politykę prywatności, zadbaj o odpowiednie komunikaty, checkboxy na stronie.

WSKAZÓWKA NR 2: W przypadku gdy zbierasz dane wrażliwe, pamiętaj, żeby uzyskać od Klienta zgodę na przetwarzanie m.in. danych dot. zdrowia.

WSKAZÓWKA NR 3: Zbieraj dane w takim zakresie, w jakim jest Ci to potrzebne do realizacji celów.

WSKAZÓWKA NR 4: Jeśli korzystać z programów/aplikacji on-line, sprawdź, czy przekazujesz firmom udostępniającym te programy dane swoich Klientów. Jeśli tak, zadbaj o zawarcie umów powierzenia z tymi firmami.

WSKAZÓWKA NR 5: Przechowuj dane tak długo, jak jest to niezbędne.

Czy dietetyk musi posiadać Regulamin?

W przypadku gdy „sprzedajesz on-line” powinieneś zadbać o to, by posiadać Regulamin lub umowę.  

Jest to związane m.in. z tym, że w ramach sprzedaży on-line, poza postanowieniami dot. samej usługi/produktu, muszą się znaleźć w nich postanowienia wynikające z ustawy o Prawach konsumenta lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

WAŻNA INFORMACJA:

Pamiętaj, że Klient ma co do zasady 14 dni na odstąpienie od umowy, co oznacza, że jeśli nie wprowadzisz do Regulaminu odpowiednich postanowień i nie odbierzesz od Klienta odpowiednich zgód, Klient w tym terminie będzie mógł żądać od Ciebie zwrotu pieniędzy za udzieloną konsultację lub przygotowany jadłospis także po wykonaniu przez Ciebie usługi/przesłaniu produktu.

Warto więc przeanalizować swój proces sprzedażowy i treść Regulaminu w celu sprawdzenia, czy przez wprowadzenie odpowiednich postanowień udało Ci się uniknąć tego ryzyka.

Sprawdź czy musisz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?
W tym zakresie, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub dobrą księgową.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności nierejestrowanej, zajrzyj do artykułu:

Działalność nierejestrowana – od czego zacząć i jak ją prowadzić

Działalność nierejestrowana a BDO

Jak otworzyć gabinet dietetyczny gdy działalność nierejestrowana nie jest dla mnie?

Jeśli zastanawiasz się jak otworzyć gabinet dietetyczny gdy działalność nierejestrowana nie jest dla Ciebie, zajrzyj do wpisu poniżej, w którym krok po kroku wyjaśniam Ci na co należy zwrócić uwagę. KLIK

Jak założyć i prowadzić legalnie gabinet dietetyczny?

SPRAWDŹ PAKIETY DOKUMENTÓW

DLA DIETETYKA

PROWADZISZ  GABINET DIETETYCZNY STACJONARNY LUB ON-LINE?

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I SWOICH KLIENTÓW

UREGULUJ NAJWAŻNIEJSZE PRAWNE ASPEKSTY TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI