Czy dietetyk może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Jeśli jesteś dietetykiem i myślisz o działaniu online, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Przybliżę Ci w nim podstawowe zagadnienia i kwestie związane z wymogami, jakie musisz spełnić, chcąc prowadzić działalność nierejestrowaną.

Czy działalność nierejestrowa jest dla dietetyka? Warunki:

Jeśli chcesz spróbować swoich sił, jako dietetyk prowadzić swoje konsultacje przez internet to dobrym rozwiązaniem dla Ciebie będzie działalność nierejestrowana.

Jej prowadzenie nie wymaga  wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)  ani zgłoszenia w GUS, w urzędzie skarbowym oraz w ZUS-ie. Pozwala natomiast  na uzyskiwanie przez Ciebie jako osoby fizycznej dopuszczalnego przychodu.

Przy tego rodzaju działalności twój przychód pochodzący z konsultacji dietetycznych online nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w roku 2020 jest to kwota 2600 zł, co daje limit miesięcznych przychodów w wysokości 1300 zł).

Kolejnym warunkiem będzie niewykonywanie przez Ciebie działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat, albo jeśli taka działalność była wykonywana, to przed 30 kwietnia 2017 roku została ona wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie.

Czy dietetyk musi posiadać kasę fiskalną?

Będąc dietetykiem prowadzącym konsultacje online przy działalności nierejestrowej nie musisz korzystać z kasy fiskalnej W  działalności nierejestrowanej można osiągnąć roczny obrót nie większy niż 12 948 zł (dotyczy to 2020 r.),a limit obrotu, do którego nie trzeba zaopatrywać się w kasę fiskalną, wynosi 20 000 zł.. Jest to niewątpliwie spore udogodnienie.

Czy dietetyk musi wdrożyć RODO?

Należy stosować się do RODO niezależnie od tego czy prowadzi się działalność nierejestrowaną, czy też nie.

Poniżej znajdziesz 5 praktycznych wskazówek:

WSKAZÓWKA NR 1: Zadbaj o przekazywanie Klientom informacji o tym, co dzieje się z ich danymi osobowymi. Umieść na swojej stronie Politykę prywatności, zadbaj o odpowiednie komunikaty, checkboxy na stronie.

WSKAZÓWKA NR 2: W przypadku gdy zbierasz dane wrażliwe, pamiętaj, żeby uzyskać od Klienta zgodę na przetwarzanie m.in. danych dot. zdrowia.

WSKAZÓWKA NR 3: Zbieraj dane w takim zakresie, w jakim jest Ci to potrzebne do realizacji celów.

WSKAZÓWKA NR 4: Jeśli korzystać z programów/aplikacji on-line, sprawdź, czy przekazujesz firmom udostępniającym te programy dane swoich Klientów. Jeśli tak, zadbaj o zawarcie umów powierzenia z tymi firmami.

WSKAZÓWKA NR 5: Przechowuj dane tak długo, jak jest to niezbędne.

Więcej o wdrożeniu RODO dowiesz się z artykułu: https://kingakonopelko.pl/wdrozenie-rodo/

Czy dietetyk musi posiadać Regulamin?

W przypadku gdy „sprzedajesz on-line” powinieneś zadbać o to, by posiadać Regulamin lub umowę.  

Jest to związane m.in. z tym, że w ramach sprzedaży on-line, poza postanowieniami dot. samej usługi/produktu, muszą się znaleźć w nich postanowienia wynikające z ustawy o Prawach konsumenta lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

WAŻNA INFORMACJA:

Pamiętaj, że Klient ma co do zasady 14 dni na odstąpienie od umowy, co oznacza, że jeśli nie wprowadzisz do Regulaminu odpowiednich postanowień i nie odbierzesz od Klienta odpowiednich zgód, Klient w tym terminie będzie mógł żądać od Ciebie zwrotu pieniędzy za udzieloną konsultację lub przygotowany jadłospis także po wykonaniu przez Ciebie usługi/przesłaniu produktu.

Warto więc przeanalizować swój proces sprzedażowy i treść Regulaminu w celu sprawdzenia, czy przez wprowadzenie odpowiednich postanowień udało Ci się uniknąć tego ryzyka.

Więcej o prawnych aspektach sprzedaży on-line m.in. konsultacji dowiesz się z artykułu: https://kingakonopelko.pl/legalna-sprzedaz-online/

Sprawdź czy musisz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?


W tym zakresie, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub dobrą księgową.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności nierejestrowanej, zajrzyj do artykułu:

Działalność nierejestrowana – od czego zacząć i jak ją prowadzić [to jest art. 1 przekazany do opublikowania]