Jak założyć i prowadzić legalnie gabinet dietetyczny?

JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ

GABINET DIETETYCZNY

W ostatnich latach rośnie świadomość społeczeństwa dotycząca zdrowego stylu życia, dlatego też dietetyka stała się prężnie rozwijającą się branżą. W przeciwieństwie jednak do innych zawodów medycznych zawód specjalisty do spraw żywienia nie doczekał się jeszcze osobnej regulacji ustawowej. Może to przysporzyć problemów przy ustalaniu formalnych wymogów prowadzenia tej kategorii działalności.

Z dzisiejszego wpisu dowiesz się: jak otworzyć, rozkręcić i jak prowadzić gabinet dietetyczny.

Kto może otworzyć gabinet dietetyczny?

Aby być właścicielem nie musisz posiadać wiedzy ani wykształcenia w tym zakresie, jednak będzie wiązało się to z wymogiem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Tylko wtedy będziesz mógł świadczyć usługi należytej jakości.

Aby otworzyć i prowadzić gabinet dietetyczny nie musisz uzyskiwać specjalnych zezwoleń czy licencji. Ukończenie kierunkowych studiów jest istotne w sytuacji gdy miałbyś zamiar wykonywać swoją działalność w placówkach publicznych. W takim przypadku powinieneś spełniać wymagania opisane w rozporządzeniu ….

Jeśli Twoim celem jest prowadzenie działalności „na własną rękę”, możesz to zrobić nawet bez ukończenia specjalistycznych studiów. Przepisy prawne nie regulują tego obszaru.

Gabinet dietetyczny, a sanepid:

Mimo, iż zawód specjalisty do spraw żywienia jest zakwalifikowany jako inny zawód medyczny, polega na świadczeniu usług zdrowotnych, to nie ma ścisłych uregulowań dotyczących samego gabinetu.

W przeciwieństwie do innych pokrewnych branż, Główny Inspektor Sanitarny nie wydał konkretnych wytycznych dotyczących zasad prowadzenia działalności w czasie pandemii.

Lokalizacja gabinetu dietetycznego

Jeżeli chcesz specjalizować się w dietetyce klinicznej związanej z profilaktyką i leczeniem żywieniowym chorób, to dobrym rozwiązaniem będzie wybór przychodni medycznej.

Jeżeli działalność gabinetu będzie ukierunkowana na pozyskanie klientów, którzy chcą uzyskać oraz utrzymać odpowiednią sylwetkę, to warto rozważyć otwarcie gabinetu przy klubie fitness, centrum kosmetologicznym czy SPA.

Możesz otworzyć również poradnię w domu, wtedy możliwe jest zaliczenie do kosztów podatkowych części opłat związanych z jego utrzymaniem. Należy jednak rozważyć, czy lokal będzie można przystosować tak, aby spełniał odpowiednie standardy.

Wyposażenie gabinetu dietetycznego:

Przy wykonywaniu usług medycznych w postaci układania odpowiedniej diety konieczne jest wykonanie odpowiednich pomiarów parametrów zdrowotnych. W związku z tym warto zaopatrzyć gabinet w:

-wagę do pomiaru masy ciała,
-ciśnieniomierz,
-glukometr oraz urządzenia badające morfologię krwi,
-kalipter, inaczej fałdomierz,
-miarkę krawiecka,
-miarkę do pomiaru wzrostu.

Zdecydowanie najdroższym sprzętem jest Urządzenie do pomiaru składu ciała metodą bioimpedancji (BIA). Nie jest niezbędne, jednak pozwala monitorować kilka istotnych w dietetyce parametrów ciała, co może wypływać motywująco na osoby, które korzystają z usług gabinetu.

Gabinet dietetyczny w domu
gabinet dietetyczny on-line

Swoją działalność możesz prowadzić w całości lub częściowo w sieci.

Szczególnie w obecnej sytuacji pandemicznej zalecane jest aby wszelkie spotkania, które nie są konieczne odbywały się zdalnie. W przypadku działalności dietetycznej możliwe jest udzielanie teleporad na podstawie wywiadu zdrowotnego.

Również opracowywanie i przesyłanie planów diet może odbywać się poprzez elektroniczne środki przekazu.

Główną zaletą prowadzenia działalności w Internecie są niskie koszty jej rozpoczęcia, jednak będzie wiązało się z utrudnieniem monitorowania kondycji zdrowia pacjenta.

Gabinet dietetyczny: rejestracja działalności

W przypadku gdy nie chcesz decydować się na działalność gospodarczą, warto żebyś rozważył temat działalności nierejestrowanej. Więcej o wymogach, które należy spełnić piszę w artykule:
czy dietetyk może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Co gdy nie możesz lub nie chcesz rozpocząć działalności w ramach działalności nierejestrowanej?

Decydując się na otwarcie własnej działalności gospodarczej możesz zrobić to poprzez złożenie wniosku o wpis do CEIDG. Możesz to zrobić nawet nie wychodząc z domu, wypełniając dokument on-line: albo za pomocą profilu zaufanego na platformie e-PUAP, albo z użyciem elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Kolejną opcją jest złożenie go osobiście do urzędu gminy, albo wysłanie go listem poleconym (jednak wtedy konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu).

Wybierając kategorię działalności według klasyfikacji PKD zaznacz opcję „Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana” z kodem 86.90 E.

Podobnie będzie wyglądał proces rejestracji spółki cywilnej. Partnerzy rejestrują się jako przedsiębiorcy w CEIDG, a następnie zawierają pisemną umowę spółki cywilnej.

Złożenie wniosku wiąże się automatycznie ze zgłoszeniem Cię do ZUS jako płatnika składek. Pamiętaj jednak, że jeśli zatrudniasz pracowników musisz zgłosić ten fakt do urzędu ubezpieczeń w terminie 7 dni od nawiązania stosunku pracy.

Jeśli zdecydujesz się na założenie spółki innej niż cywilna, to możesz zrobić to w każdej formie oprócz spółki partnerskiej, ponieważ zarezerwowana jest ona dla konkretnej kategorii zawodów.
W zależności od rodzaju spółki konieczne będzie zawarcie umowy jej utworzenia, a czasami w przypadku niektórych spółek podjęcie odpowiednich uchwał, a następnie zgłoszenie jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
Proces założenia spółki prawa handlowego jest bardziej złożony niż rejestracja w CEIDG, niekiedy wymaga on posiadania kapitału zakładowego już na stracie, jednak dużą zaletą wyboru tej formy jest ograniczona odpowiedzialność finansowa związana z prowadzaniem działalności.

Gabinet dietetyczny a franczyza

Franczyza jest umową na podstawie której właściciel marki (franczyzodawca) upoważnia swoich partnerów (franczyzobiorców) do używania swojego znaku towarowego oraz korzystania z know how, czyli z wiedzy dotyczącej tego modelu biznesowego.

Założenie gabinetu dietetycznego, który jest zrzeszony w sieci znacząco ułatwi wejście na rynek. W przypadku świadczenia usług medycznych wypracowanie własnej marki jest raczej czasochłonne i kosztowne.

Koncepcja współpracy objęta jest w ramach pakietu franczyzowego, który będziesz musiał zaakceptować aby podjąć działalność w ramach tego modelu biznesowego. Obejmuje on wsparcie franczyzodawcy w rozwoju działalności, know how, uprawnienie do korzystania ze znaku towarowego marki (m.in. nazwy, logo)oraz podręcznik operacyjny.
Podręcznik operacyjny jest bezpośrednio powiązany z umową i reguluje on ścisłe warunki współpracy.

Pamiętaj, że mimo prowadzenia działalności gospodarczej pod marką franczyzodawcy sam ponosisz ryzyko z nią związane.

RODO w gabinecie dietetycznym

Do prowadzenia legalnej działalności konieczne będzie wdrożenie RODO w swojej działalnośc

Poza wprowadzeniem dokumentacji takiej jak Polityka ochrony danych osobowych, Rejestr czynności przetwarzania, Analiza ryzyka, konieczne ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, będzie odebranie od klientów zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia. Możesz to zrobić np. w formularzu /wywiadzie dietetycznym.

Pamiętaj również o przekazaniu w zrozumiały sposób klauzul informacyjnych wynikających z RODO. Dotyczą one m.in. celu i sposobu przetwarzania danych, prawa do cofnięcia zgody, okresu ich przechowywania, podmiotów, które będą miały do nich dostęp oraz prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku prowadzenia działalności w Internecie, zarówno w formie własnej domeny internetowej jak i fanpage’a na Facebooku zobowiązany jesteś do umieszczenia Polityki Prywatności strony. Jest to dokument, który umożliwi realizację obowiązku informacyjnego wnikającego z RODO. Warto umieścić ją na podstronie, a aktywny link do niej zamieszczać przy każdej czynności związanej z uzyskiwaniem danych osobowych od klienta np. przy formularzu kontaktowym, zapisach na newsletter, czy przy zawieraniu umów o świadczenie usług.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu tych dokumentów i wdrożeniu RODO, skontaktuj się ze mną lub skorzystaj z Pakietu dokumentów, który dla Ciebie przygotowałam. OFERTA DLA DIETETYKÓW

Gabinet dietetyczny a Regulamin

Prowadząc działalność on-line musisz zadbać o Regulamin sprzedaży. Jest to dokument informujący o jej warunkach.Musi być on zgodny z przepisami ustawy o prawach konsumenta i nie może zawierać tzw. klauzul niedozwolonych, czyli takich postanowień, które są dla klienta mniej korzystne, niż te które są gwarantowane prawnie.

O Regulamin warto również zadbać w przypadku prowadzenia działalności stacjonarnej. Pozwoli to uniknąć potencjalnych nieporozumień z klientem. Możesz w nim zawrzeć regulacje dotyczące godzin oraz dni kontaktu z gabinetem, czasu realizacji usługi, zasad umawiania wizyt oraz sposobu i czasu płatności.
Warto również klauzulę o nierozpowszechnianiu informacji udostępnionych pacjentowi w ramach korzystania z usług.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu tych dokumentów i wdrożeniu RODO, skontaktuj się ze mną lub skorzystaj z Pakietu dokumentów, który dla Ciebie przygotowałam. OFERTA DLA DIETETYKÓW

Jak założyć i prowadzić legalnie gabinet dietetyczny?

1. Wybierz model biznesowy (własna marka lub franczyza).

2. Wybierz formę prowadzenia działalności.

3. Złóż wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa w CEIDG lub KRS.

4. Zatrudnij osoby z kwalifikacjami zawodowymi.

5. Zadbaj o odpowiednie wyposażanie lokalu lub utwórz domenę internetową dla swojej firmy.

6. Zadbaj o wdrożenie RODO. (m.in. odbierz od klienta zgodę na przetwarzanie danych oraz zrealizuj obowiązek informacyjny wynikający z RODO w postaci klauzul informacyjnych/Polityki prywatności). Zadbaj o dokumentację RODO.

7. Stwórz Regulamin sprzedaży oraz Regulamin gabinetu.

SPRAWDŹ PAKIETY DOKUMENTÓW

DLA DIETETYKA

PROWADZISZ  GABINET DIETETYCZNY STACJONARNY LUB ON-LINE?

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I SWOICH KLIENTÓW

UREGULUJ NAJWAŻNIEJSZE PRAWNE ASPEKSTY TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI