Działalność nierejestrowana – jak zacząć ją prowadzić?

W ostatnim czasie możemy zauważyć wzrost sprzedaży produktów przez internet i tym samym powstawanie sklepów online. Wiele osób chce w ten sposób pozyskać dodatkowe źródła dochodu, jednak obawia się zakładania działalności gospodarczej, co wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami. W tym artykule dowiesz się, czy możliwe jest założenie całkowicie legalnego sklepu internetowego bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak wygląda sprzedaż towarów? Zapraszam do lektury.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Zacznijmy od tego, że jeszcze do niedawna założenie sklepu internetowego wiązało się z założeniem działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. w przepisach zaczęła funkcjonować tzw. działalność nierejestrowana. Dla osób, które chcą spróbować swoich sił w prowadzeniu e-sklepu, oznacza to możliwość prowadzenia go bez formalności aż do momentu przekroczenia progu połowy minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2021 roku można więc sprzedawać towary za 1400 zł brutto w każdym z miesięcy w roku jednak należy pamiętać ze kwota ta może ulec zmianie w kolejnych latach

Działalnością nierejestrowaną nazywamy sprzedaż bądź wykonywanie usług, które na co dzień nie wymagałyby uzyskania koncesji bądź licencji (nie obowiązuje więc np. przy sprzedaży alkoholu). Forma ta nie jest działalnością gospodarczą, dlatego nie wymaga rejestracji firmy.

Dodatkowym atutem założenia działalności nierejestrowanej jest fakt, że przychód uzyskany z tytułu wykonywanej przez platformę sprzedaży, nie będzie dodany do kwoty uzyskiwanej z Twojej stałej pensji.

Działalność nierejestrowana

Możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej wiąże się ze spełnieniem kilku wymogów:

  • Działalność ma być prowadzona przez jedną osobę, samodzielnie tzn. że nie możesz prowadzić jej w formie spółki cywilnej;
  • Wykonywane usługi nie są usługami, które w swej istocie wymagają uzyskania na nich koncesji, licencji czy pozwoleń. Taką usługą jest więc np. założenie sklepu internetowego.
  • W ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziłeś działalności gospodarczej albo spółki cywilnej (w warunek ten nie są wliczane spółki z o.o., akcyjne i jawne), ale przed 30 kwietnia 2017 roku twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałaś jej ponownie,
  • W ciągu każdego z miesięcy w 2021 nie przekraczasz przychodu na poziomie 1400 zł brutto (kwota jest zależna od uzyskanego przychodu za bieżący rok, może więc ulec zmianie w kolejnych latach*).
Działalność nierejestrowana

Wdrożenie RODO w działalności nierejestrowanej, w tym przygotowanie Polityki Prywatności

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia Cię z obowiązku wdrożenia RODO. To czy prowadzisz działalność bez rejestracji, firmę albo spółkę, nie ma znaczenia dla RODO.

RODO chroni dane osobowe. Jeśli więc prowadzisz działalność bez rejestracji, a przetwarzasz jakieś dane osobowe, to musisz dostosować tę działalność do RODO.

Polityka prywatności stanowi jeden z elementów, który powinien pojawić się u Ciebie, jeśli chcesz działać online lub sprzedawać online. Stanowi ona znaczne ułatwienie spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Obowiązek informacyjny na gruncie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych to obowiązek przekazania osobie, której dane dotyczą kompleksowej informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych

Regulamin sprzedaży przy prowadzeniu sprzedaży on-line

Przed dokonaniem sprzedaży będziesz jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną przedstawić konsumentowi istotne informacje dotyczące zakupu. Konsument powinien zapoznać się z nimi najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową na odległość (czyli w momencie dokonywania zakupu). Te obowiązki informacyjne można spełnić zamieszczając je w regulaminie, z którym konsument musi się zapoznać zanim dokonana zostanie transakcja.

Lista informacji zamieszczanych w regulaminie powinna być jednak dostosowana do profilu działalności oraz technicznych aspektów sklepu internetowego. Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach „Jakie dokumenty dla sklepu internetowego?” i „Działalność nierejestrowana a sklep internetowy”.

Sprawdź, czy musisz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT

Prowadząc działalność nierejestrową co do zasady korzystasz ze zwolnienia podmiotowego z

VAT z uwagi na niską wartość sprzedaży, tzn. przychody w ciągu roku nie przekroczyły kwoty 200 tys. zł, są podmiotowo zwolnione z podatku VAT. Oznacza to, że w związku z prowadzeniem działalności nierejestrowej nie będziesz musiał zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i co za tym idzie, nie będziesz zobowiązany do każdorazowego wystawienia kontrahentowi faktury VAT i doliczenia do niej podatku, który następnie odprowadzić musiałbyś do urzędu skarbowego.

Jednak mimo zwolnienia art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje katalog podatników, co do których nie stosuje się zwolnień.

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników: 1) dokonujących dostaw: a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: – energii elektrycznej (CN 2716 00 00), – wyrobów tytoniowych, – samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji, c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, d) terenów budowlanych, e) nowych środków transportu, f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej ©Kancelaria Sejmu s. 251/327 14.04.2020 fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie: – preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), – komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), – urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27), – maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28), g hurtowych i detalicznych części do: – pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3), – motocykli (PKWiU 45.4); 2) świadczących usługi: a) prawnicze, b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, c) jubilerskie, d) ściągania długów, w tym factoringu; 3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Sprawdź, czy musisz posiadać kasę fiskalną

Ogromną korzyścią prowadzenia sprzedaży wysyłkowej jest zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, a raczej drukarki fiskalnej, która umożliwia drukowanie paragonów. Nie dotyczy to jednak wszystkich sklepów online.  Konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej (przy pomocy Poczty Polskiej lub firm kurierskich),
  • Sprzedaż towarów niewykluczonych z listy objętych możliwością sprzedaży bez kasy fiskalnej,
  • Otrzymywanie całości zapłaty za towar na konto bankowe. Tytuł przelewu musi jasno wskazywać na asortyment, za który płaci klient. Innymi słowy, kupujący nie będzie mógł zapłacić za swoje zakupy gotówką.

Nie musisz posiadać kasy fiskalnej, prowadząc sprzedaż stacjonarną jeśli Twój obrót (wszystkie kwoty brutto wpływające na Twoje konto z tytułu sprzedaży asortymentu pomniejszone o podatek dochodowy) zrealizowany dla klientów indywidualnych (rolników ryczałtowych oraz osób fizycznych nieposiadających działalności gospodarczej) nie przekroczył 20 000 zł za rok poprzedni.

Nie wszystkie towary, jakie możesz włączyć do swojego asortymentu, będziesz mógł sprzedawać bez posiadania kasy fiskalnej. Do artykułów niepodlegających zwolnieniu z ewidencjonowania przy pomocy kas zaliczamy m.in. perfumy i wody toaletowe, wyroby tytoniowe i alkoholowe, sprzęt telekomunikacyjny, radiowy i telewizyjny z wyłączeniem anten i części do sprzętu.

Więcej o kasie fiskalnej w działalności nierejestrowanej przeczytasz na stronie Prawo Mamy.


Pakiet dla sklepu internetowego. [Polityka prywatności wraz z Regulaminem sklepu] Wybierz swój pakiet

Chcesz działać w pełni legalnie w swojej działalności nierejestrowanej? Skorzystaj z mojego pakietu dokumentów dla sklepu internetowego, który pomoże Ci w bezpieczny i legalny sposób prowadzić sprzedaż. Twoi Klienci docenią profesjonalizm i będą bardziej skłonni zaufać Twojej firmie!


Jeśli obiła Ci się o uszy kwestia BDO w działalności nierejestrowanej, to mogą Cię zaciekawić moje artykuły:

Działalność nierejestrowana a BDO

Kto podlega rejestracji w BDO?

9 pytań o BDO, artystów i rękodzieło