Jakie dokumenty dla sklepu internetowego?

SKLEP INTERNETOWY

Rynek handlu online to ponad 4 biliony dolarów. 97% klientów wyszukuje informacji w Internecie przed podjęciem decyzji zakupowej. 89% dokona zakupu w ciągu tygodnia od odwiedzenia strony, a 29% w ciągu jednego dnia. 75% ludzi robi zakupy online minimum raz w miesiącu. To ogromna siła, z którą nie ma co walczyć, ale trzeba się do niej dostosować.

Niezależnie od tego, czy masz sklep i chcesz go przenieść do Internetu, czy zakładasz sklep w 100% online, musisz pamiętać o kilku rzeczach, by:

 • prowadzić go legalnie,
 • uniknąć kar i nieporozumień,
 • sprzedawać zgodnie z prawem,
 • dbać o interesy konsumentów zgodnie z przepisami ustaw.

Możesz próbować połapać się w tym wszystkim sam, ale możesz też zaufać mnie. Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, zanim założysz własny sklep internetowy.

O co musisz zadbać przed założeniem sklepu online?

Zanim podejmiesz decyzję o założeniu sklepu internetowego, przemyśl kilka kwestii.

Czy to w ogóle jest dla Ciebie?

Wydarzenia z 2020 r. zmusiły wielu przedsiębiorców do przejścia do Internetu, a kanał sprzedaży online stał się koniecznością w większości firm. Wielu z nich z pewnością nie czuje biznesu online. Komputery, Internet, praca zdalna. Człowiek potrzebuje czuć produkt w ręce, widzieć go, a nie oglądać zdjęcia w Internecie. Tradycyjni sprzedawcy mieli

Jeśli nie czujesz sprzedaży online, najlepszą opcją będzie znalezienie kogoś, kto czuje i uczynienie go menedżerem sklepu online. Zapłać mu dobre pieniądze, a on zarobi Tobie jeszcze lepsze pieniądze.

Co będziesz sprzedawać?

Jeżeli masz sklep stacjonarny i jeszcze nie masz własnego sklepu internetowego, wybór jest prosty. Ten krok możesz pominąć. Ale jeśli dopiero się zastanawiasz, to zastanów się dobrze.

To ważne z dwóch powodów:

 1. Musisz dostosować do tego regulamin sprzedaży.
 2. Może się okazać, że ten typ dóbr nie nadaje się do sprzedaży przez Internet albo wejście w tę branżę będzie się wiązało z wieloma formalnościami i wymogami.

A może dropshipping?

Jeśli prowadzisz sklep stacjonarny, to masz magazyn. W końcu gdzieś musisz trzymać produkty, prawda?

Ale kiedy dopiero planujesz założenie sklepu internetowego, możesz rozważyć wejście w dropshipping. W wielkim skrócie polega to na tym, że Twoja działalność ogranicza się do prowadzenia sklepu internetowego, pozyskiwania klientów i obsługi ich online, a cały ciężar logistyczny, czyli:

 • magazynowanie,
 • pakowanie,
 • wysyłka,
 • obsługa zwrotów itd.

jest przerzucony na inne podmioty. Ty, jako właściciel sklepu, jesteś niejako pośrednikiem w sprzedaży i sprowadzasz klientów do rzeczywistego sprzedawcy.

Ogromną zaletą dropshippingu są relatywnie niskie koszty. Nie potrzebujesz biura, magazynu, placówki. Sklep online możesz prowadzić z własnego mieszkania bez wychodzenia z domu.

Więcej o tym, czym jest dropshipping, i jakich dokumentów będziesz potrzebować, przeczytasz w moim artykule „Co to jest dropshipping?

Jak zacząć legalnie sprzedawać przez internet?

Najważniejsze są trzy rzeczy:

 1. Regulamin sprzedaży/ Regulamin sklepu internetowego
 2. RODO
 3. Polityka prywatności opisująca zasady przetwarzania danych
  osobowych
 4. Odpowiednie checkboxy i komunikaty na stronie sprzedażowej.

Dziś trochę więcej opowiem Wam o pierwszym z dokumentów (ale nie pominę pozostałych) – Regulaminie sprzedaży. Mogłabym pisać o Regulaminie prawniczym językiem, z przytoczeniem przepisów odnoszących się do tego tematu, ale zdecydowałam, że opowiem Wam o Regulaminie poprzez przywołanie najczęściej pojawiających się pytań w tym temacie.

Czy Regulamin sklepu internetowego jest potrzebny?

Tak, o ile prowadzisz sprzedaż produktów/usług niestacjonarnie. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa (m.in. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z ustawy – Prawa Konsumenta, Kodeksu cywilnego)

Jaki powinien być regulamin sprzedaży?

Gdy Tworzę Regulaminy dla Klientów, dbam o to by znalazły się w nim nie
tylko wszystkie wymagane przez prawo informacje. To jest standard i z tym nie można dyskutować.

Przygotowując Regulamin do sklepu internetowego należy pamiętać, żeby Regulamin był zgodny:

 • z przepisami RODO i spełniał obowiązki informacyjne lub odsyłał do odpowiednich miejsc, np. Polityki prywatności,
 • z przepisami kodeksu cywilnego i obowiązkami dot. reklamacji, klauzul niedozwolonych,
 • z przepisami ustawy o prawach konsumenta i obowiązkami informacyjnymi (checkboxy, opisy przycisków, odpowiednie zgody/oświadczenia),
 • z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulacjami dot. wysyłki ofert.

Regulamin powinien być także praktyczny. Powinien zawierać w sobie odpowiedzi na wszystkie pytania, które z punktu widzenia Klienta są ważne w procesie zakupowego. Bardzo ważne jest to by dostrzegać potrzeby Klienta.

Jakie informacje powinny się znaleźć w Regulaminie sklepu internetowego?

Treść Regulaminu opiera się w dużej mierze na art. 12 ustawy o Prawach konsumenta, który wskazuje:

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2 )swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z
 art. 35 , art. 15 i art. 21 ust. 2;
12 braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie
 art. 38
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
15) kodeksie dobrych praktyk oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

To co wskazałam powyżej, to informacje, które należy przekazać Klientowi. Część z tych informacji może być przekazana Klientowi na etapie składania zamówienia w innej formie niż w formie Regulaminu (np. ceny produktów czy sposób dostawy, które widać już na listingu).

Co to znaczy Regulamin sklepu internetowego RODO?

Nie jest to nazwa „oficjalnie obowiązującego dokumentu”.
W praktyce oznacza to jednak dokument, który spełnia wymogi wynikające m.in. z ustawy o Prawach konsumenta (czyli tzw. Regulamin dla sklepu internetowego) oraz zawiera jednocześnie informacje wymagane przez RODO.

Niektórzy Sprzedawcy uwzględniają te wymogi w jednym dokumencie.

Większość sklepów internetowych tworzy jednak odrębnie Regulamin sklepu internetowego i odrębnie Politykę prywatności, czyli tzw. RODO dla sklepu internetowego.

Czy jeśli sprzedaż będzie niewielka (kilka/kilkanaście egzemplarzy) lub gdy sprzedaję przez e-mail, to czy muszę posiadać Regulamin sklepu internetowego?

Ilość planowanych do sprzedaży produktów nie ma żadnego znaczenia. Tak na marginesie, chyba nie po to otwierasz sprzedaż on-line, żeby zatrzymać się tylko na kilku sztukach :)? Pamiętaj, że każdy potencjalny Klient musi mieć możliwość zapoznać się z Regulaminem, jeszcze zanim dokona sprzedaży.

Sprzedaż to sprzedaż, niezależnie od tego czy wykorzystujesz do tego specjalną platformę/stronę czy robisz to na swojej stronie zachęcając do kupna – Regulamin sprzedaży on-line jest potrzebny.

Czy Klient może zaakceptować Regulamin w sposób dorozumiany, tzn. kupując produkt?

Nie, akceptacja Regulaminu musi być wyrażona w sposób świadomy i jednoznaczny. Nie można dorozumiewać takiej zgody na postanowienia umowy – bo Regulamin taką umową jest. Dodatkowo, pamiętaj, że zaakceptowany checkbox jest dla Ciebie „podkładką” i potwierdzeniem tego, że Klient zapoznał się z Regulaminem na wypadek gdyby Klient kwestionował ten fakt.

Pamiętaj:

 • Taki checkbox potwierdzający akceptację Regulaminu NIE MOŻE BYĆ domyślnie zaznaczony.
 • Zadbaj o to by system sprzedaży bez zaznaczenia checkboxu nie przepuścił Klienta dalej

Czy mogę przygotować regulamin sklepu internetowego samodzielnie?

Bardzo często dostaję pytanie o to czy Regulamin sprzedaży może być przygotowany samodzielnie, czy trzeba to zlecać prawnikowi.

Regulamin jest jak polędwica wołowa. Możesz kupić kawałek mięsa w sklepie, wrzucić na patelnię, obsmażyć i zjeść. Ale możesz też pójść do restauracji i zjeść wykwintne filet mignon przygotowane przez najlepszego steakmastera w mieście.

W obu przypadkach się najesz, ale w tym drugim masz pewność, że danie będzie niesamowite i Ci nie zaszkodzi.

Tak samo jest z regulaminem sprzedaży w sklepie internetowym. Możesz napisać go samodzielnie, korzystając z darmowego wzoru, podstawiając dane firmy i licząc na to, że nikt nie wyłapie nieścisłości. W wielu sklepach internetowych takie rozwiązanie funkcjonuje do dzisiaj. Małe sklepy internetowe mogą bazować na samodzielnie pisanym regulaminie i przetrwać. Może nikt nie zauważy luk.

Ale zleciwszy stworzenie regulaminu prawnikowi, masz pewność, że nic Cię nie zaskoczy. Jeśli planujesz założyć wielki sklep, zarabiać dużo pieniędzy, obsługiwać tysiące potencjalnych klientów i zyskiwać stałych klientów, inwestować w content marketing, działania marketingowe i reklamy, bez zamówionego regulaminu się nie obędzie.

Dodajmy do tego czas, jaki musisz poświęcić na znalezienie dobrego wzoru, podstawienie danych i sprawdzenie, czy treść tak przygotowanego regulaminu odpowiada charakterystyce Twojego sklepu internetowego.

Możesz się domyślać, że Regulamin, podobnie jak Polityka prywatności, umowy czy inne dokumenty, które są tworzone w ramach prowadzonej działalności nie muszą być przygotowywane przez prawników. Ważne jest tylko to, żeby tworząc te dokumenty mieć wiedzę w tym zakresie.

Jeśli decydujesz się na samodzielne podejście do tematu napisania regulaminu sprzedaży, to przygotowałam dla Ciebie kompleksowy poradnik: „Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

RODO dla sklepu internetowego

RODO jest to rozporządzenie unijne, które od maja 2018r. obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dotyczy przedsiębiorców i inne osoby (m.in. osoby na działalności nierejestrowanej, freelancerów), które pracują na danych lub z danymi (przetwarzają dane osobowe) do celów innych niż cele osobiste/prywatne.

Więcej o RODO przeczytasz na portalu Your Europe oraz w moim artykule: „Czy RODO mnie dotyczy?”

W sklepie internetowym z konieczności przetwarzasz dane osobowe, a więc RODO Cię dotyczy i masz obowiązek wdrożenia go w swojej działalności (niezależnie od tego czy jest to działalność gospodarcza, działalność nierejestrowana czy może działasz w formie spółki).

Gdzie szukać wskazówek?

Przygotowałam specjalny artykuł, który krok po kroku pomoże Ci samodzielnie wdrożyć RODO w swojej firmie!

A jeśli decydujesz się na gotowe rozwiązanie, mam dla Ciebie pakiety RODO – wdrożenie RODO z instrukcjami, które w przyjazny sposób przeprowadzą Cię przez cały proces.

Polityka prywatności w sklepie internetowym

Jeśli prowadzisz sprzedaż on-line, masz swoją stronę www, fanpage na Facebooku – jednym z podstawowych dokumentów, który powinien pojawić się na Twojej stronie jest Polityka prywatności. Jest to dokument, w którym opisujesz zasady, jakie stosujesz przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Twojej strony (czyli np. przy zbieraniu tych danych).

Polityka plików cookies

Opisz jakie pliki cookies zbierasz, w jakim celu; Podaj użytkownikowi informację, w jaki sposób może cofnąć zgodę na pliki cookies.

Gdzie szukać wskazówek?

O tym jak napisać politykę prywatności przeczytasz w dedykowanym wpisie „Jak napisać politykę prywatności?”

Jeśli decydujesz się na gotowe rozwiązanie, sprawdź mój wzór polityki prywatności!

FAQ - najczęściej zadawane pytania o to, jak zacząć sprzedaż internetową

o zależy od tego, czego chcesz, i ile możesz na to wydać. Darmowy wzór uzupełnisz samodzielnie, ale nie masz pewności, czy będzie poprawny. Wzór od prawnika trochę kosztuje, ale masz gwarancję, że nic Cię nie zaskoczy.

Forma działalności nie ma znaczenia. Jej rodzaj ma. Jeśli prowadzisz firmę samemu, ale sprzedajesz towary lub usługi w sieci, musisz mieć regulamin.

W takiej sytuacji Twoim wyborem powinien być dropshipping. Jedyna inwestycja, jaką trzeba będzie ponieść, to koszt stworzenia strony internetowej. Jeśli nie potrafisz stworzyć jej sam, trzeba to będzie zlecić, dlatego chcąc założyć sklep internetowy bez pieniędzy, lepiej żebyś umiał taką stronę postawić.

Nie potrzebujesz do tego prawnika, ale warto skorzystać z jego pomocy. W regulaminie sprzedaży internetowej powinny się znaleźć informacje o Twojej firmie, Twoich produktach, sposobie zawierania umowy, dostawy produktów (w tym produkty cyfrowe), sposobie zwrotu towaru i składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia plików cookies. Regulamin nie może zawierać tzw. klauzul niedozwolonych.

PAKIET dla sklepu internetowego

Gotowe rozwiązania.