Dyrektywa Omnibus. Zmiany w sklepach internetowych

ZMIANY W SKLEPACH INTERNETOWYCH
DYREKTYWA OMNIBUS

Ten rok niewątpliwie stoi pod znakiem zmian. Przedsiębiorcy, mają nie lada wyzwanie, aby odnaleźć się w gąszczu nowych przepisów. Jedna z głośnych i zapowiadanych zmian dotyczy właścicieli sklepów online. Dyrektywa Omnibus wprowadzi spore zmieszanie. I zmiany. Jakie? Kogo dokładnie dotyczą? Zapraszam do lektury.

Czym jest Omnibus?

Tajemnicza nazwa Omnibus, która wprowadzi zmiany dla e-commerce, to dokładnie mówiąc dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, czyli klienta.

Wprowadza ona zmiany m.in. w prawie konsumenta i tym samym zwiększa jego ochronę. Oficjalnie nowe przepisy powinny w naszym kraju obowiązywać już w maju bieżącego roku, jednakże nie zostały one nadal uchwalone.

Wiemy natomiast, że zmiany dotkną takich aktów prawnych jak: ustawa o prawach konsumenta, o ochronie konkurencji i konsumentów, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, o informowaniu o cenach towarów i usług, czy o wyrobach medycznych.

Przedsiębiorcy jednak nie powinni czekać do ostatniej chwili na zapoznanie się z nimi, a zrobić to już teraz, aby zmiany te poznać i zaplanować ich wdrożenie.

Przyjrzyjmy się więc tym zmianom.

Jakie zmiany dla e-commerce w 2023 roku?

W telegraficznym skrócie, przed nami następujące zmiany:

  • zostanie wprowadzona definicja platformy internetowej, oraz dostawcy internetowej platformy handlowej oraz zostaną określone ich obowiązków

  • przedsiębiorca będzie zobowiązany wskazać konsumentowi dane kontaktowe, umożliwiające szybkie i efektywne kontaktowanie się, w tym również „inne środki komunikacji online”,

  • sprzedawca będzie musiał poinformować o indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeżeli takie stosuje,

  • nastąpi zmiana w obszarze prawa do odstąpienia od umowy: jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni,

  • zostanie dodany kolejny wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy: świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Informowanie o obniżeniu ceny,
jako nowy obowiązek sprzedawcy online

Czy to wszystkie nowości, na które należy się przygotować?

Niestety nie.

Kolejne obowiązki, które nakładają autorzy projektu ustawy, dotyczą kwestii związanych z informowaniem o obniżeniu ceny. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie, sprzedawca będzie miał obowiązek uwidaczniania również informacji o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli natomiast dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie sprzedawca ma obowiązek wskazania również informacji o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Powyższe obowiązki będą wymagane także w reklamach produktów lub usług.

Plasowanie, informowanie o opiniach – nowe obowiązki dla sprzedawców internetowych

Sprzedawcy, będą także musieli zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi wystawienia i pozyskiwania opinii o produktach.

Sprzedawca, który umożliwia dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach, będzie musiał wskazać informacje o tym, czy i w jaki sposób zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Ma także zakończyć się proceder wstawiania fałszywych opinii, czy zamieszczania ich na zlecenie sprzedawcy.

Jak można przeczytać, w projekcie ustawy do nieuczciwych praktyk rynkowych ma zostać zaliczone:

  • twierdzenie przez przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, choć przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów,

  • zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii, lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcanie opinii, lub rekomendacji konsumentów, w celu promowania produktów.

Plasowanie produktów w sklepie online

Projekt ustawy, wprowadza także definicje plasowania produktu:

Plasowanie oznacza przyznawanie określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania przez przedsiębiorców udostępniających funkcję wyszukiwania internetowego w formie, w jakiej zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane niezależnie od wykorzystanych środków technologicznych. Zmiana ta jest związana z wprowadzeniem nowej kategorii nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez niektórych przedsiębiorców podczas internetowego wyszukiwania produktów przez konsumentów obejmującej działanie polegające na tym, że przedsiębiorca w odpowiedzi na wyszukiwanie internetowe konsumenta dostarcza informacje w formie wyników wyszukiwania bez wyraźnego ujawniania płatnej reklamy lub opłat wnoszonych konkretnie w celu uzyskania wyższego plasowania produktów w wynikach wyszukiwania.

Przedsiębiorcy nie muszą ujawniać szczegółowego funkcjonowania ich mechanizmów plasowania, w tym algorytmów, tylko ogólny opis głównych parametrów decydujących o plasowaniu, wyjaśniający domyślne główne parametry stosowane przez przedsiębiorcę oraz ich znaczenie w porównaniu z innymi parametrami, ale opis ten nie musi być przedstawiany indywidualnie dla każdego wyszukiwania.

Obowiązek ten ma zastosowanie jedynie do internetowych platform handlowych, czyli platform, na których mogą bezpośrednio zawierać umowy na odległość konsumenci z przedsiębiorcami albo osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami. Dlatego też przepis nie będzie mieć zastosowania np. do porównywarek cenowych lub wyszukiwarek niebędących jednocześnie dostawcami internetowych platform handlowych.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dyrektywy Omnibus

Jak można się domyśleć, nieprzestrzeganie nowych przepisów, będzie miało swoje konsekwencje.

Jakie?

Konsumenci, którzy ucierpieli na skutek nieuczciwych praktyk handlowych, będą mogli mieć dostęp do odszkodowania za poniesioną szkodę oraz, w stosownych przypadkach, do obniżenia ceny lub rozwiązania umowy.

Ponadto w przypadku niespełnienia obowiązków dotyczących informowania o obniżeniu ceny, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, będzie mógł nałożyć karę pieniężną. Jednakże najdotkliwsze kary przewiduje się za nieprzestrzeganie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W takich przypadkach – według projektu ustawy – Prezes UOKiK, będzie mógł nałożyć karę pieniężną nawet do 2 milionów euro.

Podsumowanie dyrektywy Omnibus

Podsumowując – przedsiębiorcy, sprzedawcy internetowi, powinni już dzisiaj zapoznać się z projektowanymi przepisami dotyczącymi sprzedaży online. Obowiązki, które będą musieli spełnić to modyfikacja dotychczasowych, lub całkowita nowość. Warto więc już teraz przygotować się na ich wdrożenie i być świadomym zmian, aby uniknąć konsekwencji.

MASZ SWÓJ SKLEP INTERNETOWY?

Zamów swój Regulamin uwzględniający najnowsze zmiany i dyrektywę Omnibus.