Jak zorganizować legalny konkurs na Facebooku?

Zapewne spotkałeś się z jakimś konkursem na Facebooku i zastanawiałeś się, czy wziąć w nim udział lub może sam chciałeś taki zorganizować. Niestety, ale wiele konkursów na Facebooku jest przeprowadzanych nieprawidłowo.
Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci zorganizować konkurs zgodny z wymogami przepisów i zasadami Facebooka.


Zacznij od Regulaminu Konkursu

Każdy konkurs powinien mieć dobrze sformułowany Regulamin. W prawidłowo sporządzonym Regulaminie konkursu na Facebooku powinny znaleźć się odpowiedzi na poniższe pytania:

Kto jest organizatorem konkursu?

Podajesz tu informacje o podmiocie organizującym konkurs, czyli dane identyfikacyjne Twojej firmy. Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, wskaż w tym miejscu swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Kto jest fundatorem nagrody?

Jeśli Ty jako Organizator nie fundujesz nagrody, wskaż fundatora.

Jaka jest data rozpoczęcia i zakończenia konkursu?

W tej części podajesz kiedy rozpoczyna się konkurs, do kiedy przyjmowane są zgłoszenia.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Warto określić tu m.in. wymogi wiekowe uczestników. Warto wyznaczyć dolną granicę wieku. Jeśli uczestnicy muszą spełniać określone wymagania, wskaż to w tym miejscu.

Jakie są zasady konkursu?

Opisz, co należy zrobić, aby mieć szansę na wygraną. Pamiętaj, aby zadbać o szczegółowe opisanie zasad konkursu.

UWAGA!

Pamiętaj, że nagroda w ramach konkursu powinna być przyznawana za wykonanie jakiegoś zadania.

Przykład zadania:
Odpowiedz na pytanie w jaki sposób produkt X [możesz wskazać nazwę Twojego produktu] pomoże Ci w prowadzeniu Twojego biznesu i dlaczego to właśnie Ty powinieneś go wygrać?

W jaki sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy?

Unikaj losowania (więcej o tym w dalszej części odpowiedzi). Kryterium wyboru zwycięzcy może być np. wiedza, umiejętności czy najlepsze wykonanie określonego zadania.

Jakie przewidziano nagrody?

Wskaż, jakie przewidziałeś nagrody. Poinformuj także o tym, w jaki sposób nagrody zostaną przekazane zwycięzcom.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

W tym miejscu wskaż, gdzie i jak zostanie opublikowana lista zwycięzców oraz osób nagrodzonych.

Jakie są zasady reklamacji?

Prawidłowo sporządzony Regulamin konkursu musi uwzględniać informację o procedurze zgłaszania reklamacji.

Czy uczestnicy przenoszą prawa autorskie na Organizatora?

Jeżeli zależy Ci na tym, żeby mieć możliwość korzystać ze stworzonych przez uczestników prac konkursowych, zdjęć, grafik – pamiętaj o tym, żeby uwzględnić w Regulaminie postanowienia dot. praw autorskich/udzielenia licencji po zakończeniu konkursu. Możesz w tej części Regulaminu przewidzieć, w jaki sposób i kiedy dojdzie do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich.

Przeniesienie praw autorskich wymaga bowiem umowy w formy pisemnej. Nie można więc zastąpić tego postanowieniem Regulaminu.

W jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe uczestników?

Najlepszym rozwiązaniem będzie odesłanie w tym zakresie uczestników do Polityki prywatności, w której te regulacje się znajdują.

Wzór polityki prywatności. Wybierz pakiet.

Dodaj do Regulaminu tzw. „obowiązkowe postanowienia”

Facebook wymaga, aby w każdym Regulaminie znalazły się poniższe postanowienia:

  • Facebook nie ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników Konkursu,
  • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Unikaj losowania

Pamiętaj, o tym, żeby unikać losowania oraz każdej innej formy przypadkowego/losowego wyboru zwycięzcy. W zamian za to opisz zadanie, jakie uczestnicy będą musieli wykonać.

Dlaczego należy uniknąć losowania?

Zgodnie z przepisami, jeśli o wyłonieniu zwycięzcy konkursu zdecyduje przypadek, to w świetle obowiązującego prawa cały konkurs zostanie potraktowany jak gra losowa, co wiąże się m.in. z obowiązkiem zgłoszenia go do Izby Celnej.

Pamiętaj!

Organizacja gry hazardowej bez wymaganego zezwolenia stanowi przestępstwo skarbowe.


Uważaj na ,,niedozwolone sformułowania’’ i udostępnianie wpisów konkursowych

Pamiętaj, że Uczestnik nie może zostać niejako „zmuszony” przez Ciebie do wykonania jakiejś dodatkowej czynności na swojej osi czasu lub osi czasu znajomych.

Czego unikać?
Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu:

  • „polub mój profil i zaproś znajomych do polubienia strony”,
  • „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w konkursie”,
  • „udostępnij na osi czasu znajomego, aby wziąć udział w konkursie”,
  • „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w konkursie”.

Pewnie zastanawiasz się czy w ogóle można używać powyższych sformułowań w poście konkursowym?

Jak najbardziej można zachęcać do polubienia profilu czy udostępnienia postu znajomym lub ich oznaczania. Ważne, żeby NIE BYŁ TO WYMÓG KONKURSOWY. Oznacza to, że „bez polubienia” czy „bez oznaczenia” uczestnik też może wziąć udział w Konkursie.


Potrzebujesz Regulaminu konkursu na Facebooku dostosowanego do Twoich potrzeb? Zapraszam do skorzystania z mojej oferty przygotowania indywidualnej umowy!

Indywidualna umowa od prawnika. Sprawdź. Po lewej zdjęcie Kingi Konopelko, prawnika przedsiębiorców.