Kto jest osobą upoważnioną do reprezentowania?

Zastanów się ile razy przed podpisaniem umowy sprawdziłeś czy rzeczywiście druga strona może podpisać umowę w imieniu firmy kontrahenta? Jeśli 

jest to Twój nawyk – to gratuluję. Jeśli nie, no cóż…

Sprawdź, z kim podpisujesz umowę

➡️Jeżeli umowa podpisywana jest z osobą prawną (spółki inne niż spółka cywilna), warto przed podpisaniem takiej umowy zapoznać się z jej odpisem w KRS.

➡️W sytuacji kiedy stroną umowy jest podmiot inny niż przykładowy Jan Kowalski (osoba fizyczna) istotne jest aby umowa była podpisana przez uprawnioną do tego osobę (np. członka zarządu, prokurenta – zgodnie z treścią odpisu z KRS).

➡️ O sposobie reprezentacji oraz osobach do tego uprawnionych można się dowiedzieć z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

➡️Czasem zdarza się tak, że umowę podpisują inne osoby niż wskazane w KRS lub CEIDG. Wtedy powinni reprezentować firmę w oparciu o pełnomocnictwo.

➡️Warto sprawdzić, czy pełnomocnictwo zostało udzielone przez właściwe osoby (wskazane np. w KRS) oraz czy dotyczy ono tej konkretnej czynności, podczas której pełnomocnik reprezentuje firmę.

➡️Warto, aby takie pełnomocnictwo było dołączone do umowy, np. jako jej załącznik.

W tym kontekście może zainteresować Cię inny mój wpis: „Jak zawierać umowy ze spółką i nie popełniać błędów?”

A jeśli potrzebujesz sprawdzonych wzorów umów, to zajrzyj do mojego sklepu lub zdecyduj się na indywidualne przygotowanie umowy.

Indywidualna umowa od prawnika. Sprawdź.
Po lewej zdjęcie Kingi Konopelko, prawnika przedsiębiorców.