NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRAWNE WŁAŚCICIELA FIRMY

obowiązki prawne w twojej firmie

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej może dawać wiele satysfakcji oraz możliwość rozwoju zawodowego w samodzielnie obranym kierunku. Bycie przedsiębiorcą wiąże się jednak także z obowiązkami, które warto a nawet trzeba znać.  

W tym wpisie poznasz przekrój najważniejszych obowiązków jakie dotyczą większości przedsiębiorców, co pozwoli ci uporządkować informacje dotyczące wyzwań wynikających z prowadzenia firmy.

Obowiązki rejestracyjne

Prowadząc firmę powinieneś zadbać o to, aby twoja firma znajdowała się w odpowiednich rejestrach. Przede wszystkim, w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. CEIDG). Jeżeli prowadzisz działalność w formie spółek prawa handlowego – takie podmioty podlegają rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Przedsiębiorcy działający w Polsce powinni posiadać także numer NIP i REGON, które to jednak nadawane są w wyniku wpisu w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.

Z obowiązkami rejestracyjnymi wiąże się także obowiązek aktualizacji danych ujawnianych w rejestrze. Przykładowo – jeżeli zmieniłeś adres siedziby swojej firmy – powinieneś to odpowiednio zgłosić.

Obowiązki podatkowe

Jednym z obowiązków, który najczęściej sprawia przedsiębiorcom najwięcej wyzwań są obowiązki podatkowe. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają przede wszystkim opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Osoby prawne oraz aktualnie także inne podmioty – takie jak niektóre spółki jawne, czy spółki komandytowe – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Osobom fizycznym umożliwiono ponadto wybór formy opodatkowania w postaci zasad ogólnych, podatku liniowego oraz ryczałtu, warto zastanowić się nad odpowiednim wyborem formy, ponieważ różnice w opodatkowaniu mogą prowadzić do istotnych różnic finansowych i tym samym wyników rocznych twojej firmy. W zakresie podatku CIT, czyli m.in. dla takich podmiotów jak spółki z o.o., czy spółki komandytowej nie ma już tak dużego wyboru opodatkowania, natomiast wprowadzone ostatnio zasady tzw. estońskiego CIT, także skłanią do refleksji nad ewentualnym wyborem tej formy.

Obowiązki podatkowe to nie tylko wybór odpowiedniej formy opodatkowania, ale także opłacanie zaliczek na podatek, zgodnie z ustalonymi zasadami, najczęściej takie zaliczki podatkowe opłaca się w formie miesięcznych wpłat do 20. dnia każdego miesiąca.

Warto także pamiętać o obowiązku rzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych. Wśród jednoosobowych przedsiębiorców najpopularniejsze jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z prowadzeniem takiej księgi wiążą się takie obowiązki jak odpowiednie ewidencjonowanie przychodów oraz kosztów podatkowych, ich dokumentowanie (gromadzenie faktur).

Niektórych przedsiębiorców dotyczy także podatek od towarów i usług (czyli popularnie zwany VAT). Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą być „vatowcami”. Jeżeli jednak twoja firma jest podatnikiem VAT – powinieneś składać deklaracje związane z tym podatkiem, które także w najpopularniejszym układzie składa się miesięcznie. Taki podatek (należny podatek VAT) wpłaca się także miesięcznie, wraz z przesyłaniem tychże deklaracji.

Dodatkowo mogą także dotyczyć się obowiązki związane z pozostałymi podatkami, takimi jak podatek od czynności cywilnoprawnych, czy podatek od nieruchomości.

O podatkach poczytasz również w innych moich wpisach:

Jakie opłaty i podatki w działalności.

Sprzedaż online a podatek VAT i kasa fiskalna

Obowiązki ZUS

Prowadząc działalność gospodarczą niemal w każdej dostępnej formie, a przede wszystkim w formie jednoosobowej działalności gospodarczej dotyczą cię obowiązki związane ze składkami społecznymi ZUS oraz składką zdrowotną.

Co do zasady przedsiębiorcom przysługuje „ulga na start”, która trwa 6 pierwszych pełnych miesięcy od założenia działalności, jednakże później, co miesiąc do 20. dnia każdego miesiąca należy opłacać stosowne składki.

Pamiętać też trzeba o opłacaniu składki zdrowotnej, która dotyczy nie tylko jednoosobowych działalności gospodarczych – gdzie opłacana jest w wysokości zależnej od wybranej formy opodatkowania. Składka zdrowotna dotyczy przykładowo także członków zarządu spółek z o.o., którzy pobierają wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia takiej funkcji w spółce.

Obowiązki pracownicze

Jeżeli twoja działalność jest na takim etapie rozwoju, że zatrudniasz pracowników, powoduje to powstanie kolejnych dodatkowych obowiązków. Przede wszystkim powinieneś przestrzegać zasad wynikających z prawa pracy, m.in. tych co do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, minimalnego wynagrodzenia czy przestrzegania zasad BHP.

Zatrudnienia pracowników wiąże się także czasem z obowiązkiem wprowadzenia regulaminu wynagradzania w zakładzie. Należy także składać odpowiednie deklaracje dotyczące składek ZUS pracowniczych i opłacania tych składek.

Przy rozliczeniu pracowników – jeżeli chodzi o rozliczenie podatkowe – na pracodawcy ciąży także obowiązek przygotowania podsumowania podatkowego, zwanego potocznie PIT-11.

Obowiązki względem konsumentów

Prowadząc firmę, której klientami są konsumenci musisz zadbać o zapewnienie im należytej ochrony prawnej, przysługującej na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Pamiętaj o należytym informowaniu konsumentów o zasadach reklamacji, czy o zakazie stosowania klauzul abuzywnych, z którymi możesz zapoznać się na stronie internetowej UOKiK.

Powinieneś szczególnie zainteresować się regulacjami prawnymi w zakresie prawa konsumentów, jeżeli świadczyć swoje usługi internetowo, dotyczy to sprzedaży internetowej, czyli całego rynku e-commerce, ale nawet sporadycznych sprzedaży na rzecz konsumentów, gdzie do sprzedaży dochodzi poprzez drogę elektroniczną.

Potrzebujesz bezpiecznych wzorów dokumentów dla sklepu internetowego? Sprawdź moje pakiety!

Pakiet dla sklepu internetowego. [Polityka prywatności wraz z Regulaminem sklepu] Wybierz swój pakiet

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych

Prowadzenie firmy wiąże się także z dużą ilością obsługi danych osobowych. W tym aspekcie powinieneś zadbać o odpowiednią ochronę takich danych oraz zasady ich przetwarzania. Zarówno jeśli chodzi o wewnętrzne dane osobowe jak i dane pozyskiwane w ramach np. świadczenia usług czy sprzedaży prowadzonej w Internecie. Tutaj pomocne może być odpowiednie sporządzenie regulaminów czy stworzenie polityki prywatności w twojej firmie.

Jeśli chcesz skorzystać z gotowego rozwiązania przygotowanego przez prawnika, kup pakiet dokumentów z instrukcjami wideo Wdrożenie RODO w Twojej firmie.

Pozostałe obowiązki

Prowadząc firmę możesz spotkać się też z takimi sytuacjami jak konieczność windykacji należności od kontrahentów, którzy nie zapłacili za twoje usługi czy towary. Są to jednak sytuacje sporadyczne. Możesz także zastanawiać się nad koniecznością skorzystania z usług innych przedsiębiorców, takich jak usługi bankowe, czy dostarczanie podzespołów do twojej działalności, co z kolei spowoduje obowiązek zawierania umów z takimi przedsiębiorcami i konieczność zadbania o twoje interesy.

Być może wielość obowiązków opisanych powyżej przeraża początkujących przedsiębiorców, jednak działając już w praktyce przy odpowiednim wsparciu i organizacji biznesu sprostasz czekającym na Ciebie wyzwaniom.