BDO a Sklep internetowy

Koperty bąbelkowe? Foliopaki? Karton do zabezpieczenia przesyłek?

BDO nie ominęło sklepów internetowych.

Większość firm, które prowadzą sprzedaż wysyłkową produktów, musi się zarejestrować, a później dopełnić innych obowiązków związanych z rejestracją w BDO. Sama rejestracja to dopiero początek. Jednak nie warto z nią zwlekać – za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5 tys. do nawet miliona złotych. Dodatkowo zaległe opłaty produktowe czy odsetki, których można by uniknąć…

Jak widzisz, BDO to poważny temat. Jednak nie wpadaj w panikę, gdyż w tym wpisie poprowadzę Cię przez to skomplikowane zagadnienie i pomogę Ci zrozumieć obowiązki związane w zakresie BDO związane z prowadzeniem sklepu internetowego.

To co, zaczynamy?


Kiedy sklep internetowy musi się zarejestrować w BDO?

SKLEP INTERNETOWY BDO

Podstaw wymuszających wpis do rejestru BDO jest wiele. Wystarczy jedna z nich, aby wpis do BDO był dla Ciebie obowiązkowy. Pamiętaj, że przy wypełnianiu wniosku należy zaznaczyć wszystkie podstawy, które dotyczą Twojej firmy!

W przypadku sklepów internetowych najczęściej mamy do czynienia z:

  • wprowadzaniem opakowań lub produktów w opakowaniach,
  • importem opakowań lub produktów w opakowaniach,
  • importem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, olejów i opon.

Wystarczy, że sprzedawany przez siebie produkt opakujesz kopertą papierową/bąbelkową (i nie ważne, że kupiłeś ją od Poczty Polskiej).

Nie jest ważne to, że produkt znajdzie się w foliopaku kurierskim, który otrzymałeś od firmy kurierskiej.

Nikogo nie interesuje to, że włożyłeś sprzedawane produkty do kartonu, który okleiłeś folią.

Wprowadzasz produkt w opakowaniu, nawet wtedy gdy dodajesz opakowanie do produktu tylko po to, żeby zabezpieczyć produkt na czas wysyłki.

A skoro wprowadzasz produkt w opakowaniu – masz obowiązek rejestracji.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i:

– wysyłasz produkty w opakowaniach i/lub

– opakowujesz sprzedawane produkty w opakowania (nieważne czy na potrzeby wysyłki, zabezpieczenia produktu, jego prezentacji itp.),

Musisz się zarejestrować od PIERWSZEJ wysyłki.

Czasami budzi wątpliwość sformułowanie „jeśli jesteś przedsiębiorcą” w kontekście działalności nierejestrowanej. W tym przypadku NIE MUSISZ rejestrować się do BDO. Szerzej piszę o tym w artykule Działalność nierejestrowana a BDO.


Jeśli chcesz przeczytać instrukcję jak samodzielnie zarejestrować się w BDO krok po kroku, zapoznaj się z moim przewodnikiem.

Jeśli jednak wolisz skorzystać z pomocy prawnika i oddelegować złożenie wniosku, skorzystaj z moich Usług BDO. Indywidualnie przyjrzę się Twojej firmie i pomogę dopełnić wszelkich niezbędnych formalności.

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku do Rejestru BDO?

Limity na odpady i opakowania a wprowadzanie opakowań

Podobno są zwolnienia na wysyłkę produktów w opakowaniach? Takie pytania często otrzymuję od swoich Klientów

Wyjaśnienia MINISTRA KLIMATU, które mówią, że jeśli wytwarzacie małe ilości odpadów, tzw. “a la” odpady komunalne to nie musicie się rejestrować odnoszą się tylko do ODPADÓW, KTÓRE WYRZUCIE DO SWOJEGO ŚMIETNIKA.

Opakowania, które wysyłacie do Klientów wraz z produktami nie wyrzucacie do swojego śmietnika.

Wasze opakowania staną się odpadami dopiero wtedy gdy Klient je zniszczy np. w celu otworzenia przesyłki. To opakowanie wyląduje… w śmietniku Waszego Klienta i zgodnie z objaśnieniami Ministra, w takiej sytuacji to Wasz Klient nie będzie musiał się z tego tytułu zgłaszać do Rejestru.

Na zwolnienie Waszego Klienta z obowiązku zgłoszenia pozwoli także rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia. Jeśli Wasz Klient rocznie nie otrzyma do określonej wagi rocznie opakowań z tworzyw sztucznych /papieru, itp. nie będzie musiał się rejestrować.

Błędne jest niestety twierdzenie, powielane w wielu miejscach, zgodnie z którym jeśli nie przekraczasz limitów z rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2019r. i nie wysyłasz klientom rocznie opakowań z tworzyw sztucznych w większej ilości niż podanej w rozporządzeniu, to nie musisz się rejestrować.

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019r. nie odnosi się w ogóle do wysyłki produktów w opakowaniach.


Sklep internetowy a wytwarzanie odpadów

Mimo, że powyższe rozporządzenie Ministra Klimatu nie dotyczy wprowadzania produktów w opakowaniach, to nadal warto się z nim zapoznać. Jeśli wytwarzasz odpady przypominające komunalne i/lub odpady wymienione na liście w ilościach nieprzekraczających limitów, nie będzie konieczne zaznaczanie tej postawy do rejestracji we wniosku BDO.

Oczywiście duże sklepy mogą przekraczać limity dopuszczone w rozporządzeniu (bo np. zamawiają znaczne ilości produktów, po których zostaje im dużo więcej odpadów niż w mniejszej firmie), i w tym wypadku konieczne będzie zaznaczenie we wniosku działu XII i podanie odpowiednich kodów odpadów.


Dropshipping a BDO

Czy jeśli prowadzisz sprzedaż internetową w modelu dropshippingowym musisz rejestrować się do BDO?

Wszystko zależy od umowy.

Kluczowe dla oceny jest, czy dodajesz swoje opakowania do produktu. Zajmuję się dropshippingiem i BDO i w większości przypadkow, gdy współpraca jest współpracą z hurtowniami polskimi, typowo w modelu dropshippingu z właściwie uregulowanymi zwrotami, to nie ma potrzeby rejestracji w BDO.

Jednak Twoja umowa może wyglądać inaczej. Jeśli szukasz sprawdzonego wzoru umów dla dropshippingu, skorzystaj z moich pakietów dokumentów.

Wzór umowy dropshipping dla sprzedawcy. Kup wzór.
Po lewej zdjęcie Kingi Konopelko, prawnika przedsiębiorców.

Sklep internetowy a ewidencja i sprawozdanie BDO

W przypadku gdy w poprzednim roku dodałeś opakowania do produktów lub zaimportowałeś, ściągnąłeś z zagranicy produkty w opakowaniu lub wysłałeś produkty w opakowaniach, masz obowiązek złożyć roczne sprawozdanie do BDO z tytułu wprowadzonych opakowań. W tym samym sprawozdaniu, którego dłuższa nazwa brzmi „Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami”, możesz przekazać również informację o wprowadzaniu na rynek krajowy baterii lub sprzętu AGD i RTV.

Jeśli dodatkowo posiadasz wpis do BDO z racji bycia wytwórcą odpadów (przypominam, że nie każdego będzie dotyczyła ta podstawa – więcej o tym przeczytasz powyżej), to musisz pamiętać o sprawozdaniu o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Wiąże się to oczywiście z prowadzeniem odpowiednich ewidencji, na podstawie których stworzysz sprawozdanie/a. Informacje w ewidencji nalezy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego te informacje dotyczą.


Sklep internetowy a inne obowiązki BDO

Posługiwanie się numerem rejestrowym BDO

Po rejestracji do BDO otrzymasz numer rejestrowy BDO. Musisz go zamieszczać na wszystkich dokumentach firmowych związanych z dzialalnością w zakresie produktów i i odpadów np. na fakturach lub paragonach. Nie musisz go jednak podawać na dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do BDO, przekazywanych do urzędu skarbowego czy dokumentach kadrowych.


Opłata roczna

Jeśli wprowadzasz opakowania lub produkty w opakowaniach, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony lub oleje smarowe, musisz co roku uiszczać opłatę rocznej BDO. Pomijasz jedynie rok rejestracji do BDO, w którym czekała Cię opłata rejestrowa. I tak jak opłata rejestrowa, opłata roczna wynosi:

100 zł dla mikroprzedsiębiorców

300 zł dla pozostałych przedsiębiorców

Pamiętaj, że jeśli nie uiścisz tej opłaty, marszałek właściwego województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.


Opłata produktowa

Dla przedsiębiorców wprowadzających opakowania poniżej tony w ciągu roku są zwolnienia z opłat.

Warunkiem takiego zwolnienia jest złożenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących pomocy de minimis w terminie do 15 marca każdego roku.

W tym zakresie należy zgłosić się do swojego Urzędu Marszałkowskiego. Większość urzędów dysponuje już gotowymi dokumentami do wypełnienia (dot. oświadczeń, które należy złożyć).

Do wniosku należy dołączyć także sprawozdanie za poprzedni rok dot. wprowadzonych opakowań.

Jest to temat odrębny od rejestru BDO, ale ponieważ pośrednio dotyczy też wniosku, warto się tym tematem zainteresować.

Jesli przekraczacz tonę opakowań rocznie, możesz zawrzeć umowę z organizacją odzysku opakowań, która wypełni za Ciebie obowiązki odzysku i recyklingu odpadów. Będzie to zazwyczaj korzystniejsze niż uiszczenie opłaty produktowej.


Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

Co, jakie kampanie?

Zajrzyjmy do przepisów:

Art. 19. 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany
prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Wydatki na kampanie powinny wynieść 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Kampanie można przeprowadzić samodzielnie lub oddelegować do organizacji odzysku opakowań. Zamiast tego można również przekazać wyżej wymienioną kwotę na odpowiedni rachunek bankowy marszałka województwa.

Otrzymanie pomocy de minimis zwalnia z opłaty przeznaczonej na kampanie edukacyjne.


Uff, i to by było na tyle. Sporo, prawda? Jednak teraz posiadasz już odpowiednią wiedzę i BDO nie powinno być Ci straszne! 🙂

Pamiętaj również, że udzielam pomocy w zakresie BDO. Rozwieję wszelkie wątpliwości dotyczące Twojej indywidualnej sytuacji i pomogę Ci się zarejestrować i/lub złożyć sprawozdanie. Pomagam również w zawarciu umów z organizacjami odzysku opakowań, o których pisałam w tym artykule.

Sprawozdanie do BDO. Zleć złożenie sprawozdania.