Elektroniczna forma wadium – jak sobie z nią poradzić?

Tak jak obiecywałam jakiś czas temu na facebookowej grupie “Zrozumieć zamówienia”, odniosę się dzisiaj do opinii UZP dot. wnoszenia wadium w formie niepieniężnej.

Dlaczego powstał ten wpis?

Po pierwsze, dlatego że dla większości przedsiębiorców startujących w przetargach stanowisko UZP dot. wadium jest całkowicie niejasne i…. tak – mają w tym całkowitą rację.

Po drugie, ze względu na to, że wpis ten może być początkiem naszej dyskusji nad problemami związanymi z elektronizacją zamówień.

Ale do rzeczy!

Po przeczytaniu opinii UZP można przede wszystkim stwierdzić, że:

“szczęśliwi Wykonawcy, którzy startować będą w przetargach poniżej progów unijnych i to w przetargach,w których Zamawiający nie próbował zastosować elektronicznej formy wadium (bo na razie takiego obowiązku nie ma)“.

Ale cóż zrobić mają Ci, którzy do tej grupy szczęśliwców nie należą?

Jak rozumieć niepieniężną formę wadium?

Postaram się w kilku punktach przedstawić Wam czego dotyczy opinia UZP.

Cała opinia sprowadza się do tego, że gwarancja ma mieć formę pisemną, ale należy ją wnieść w postaci elektronicznej.

i tu zonk…

O co chodzi z wadium?

Przecież najpierw – przez kilka akapitów (a może nawet stron), Urząd podnosi jak to bardzo ważna jest forma pisemna (!i to w dodatku stosowana pod rygorem nieważności)…

Przecież najpierw – w wielu miejscach Urząd wskazuje, że gwarancje bankowe czy ubezpieczeniowe to nie są oświadczenia Wykonawcy zobowiązanego do stosowana formy elektronicznej w ramach przetargu, a oświadczenia “własne” banku czy ubezpieczyciela…

Przecież najpierw- wielokrotnie podkreśla się konieczność, obowiązek wniesienia wadium w formie oryginału dokumentu…

Ale najlepsze Urząd Zamówień Publicznych zostawia na koniec…

Podsumowując całość “wywodów” Urząd stwierdza, że w celu wyeliminowania wątpliwości co do możliwości odrzucenia oferty z uwagi na
nieprawidłowy sposób wniesienia wadium, to… (chwila niepewności – ta dammmmm… ) Zamawiający powinien w SIWZ sprecyzować w jaki sposób należy prawidłowo wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem poczynionych w niniejszej opinii uwag.

Czyli… można powiedzieć, że Urząd tym pięknym sposobem przerzucił odpowiedzialność za postanowienia w tym zakresie na Zamawiającego, co też byłoby błędne.

Do jakich wniosków chciał nas doprowadzić Urząd Zamówień Publicznych?

Co w takim razie Urząd miał na myśli na tych 9 stronach, delikatnie mówiąc – niejasnej, niejednoznacznej opinii? Jakie jest moje zdanie na ten temat? 

Abstrahując od tego, że nie zgadzam się z opinią i uważam, że nie było potrzeby przerzucania obowiązku składania wszystkich dokumentów w formie elektronicznej, to mimo wszystko chcę przedstawić Wam w kilku punktach co wynika z opinii.

Opinię UZP należałoby rozumieć w taki sposób:

  1. w postępowaniach powyżej progów unijnych należy składać wszystkie dokumenty (w tym wadium) w formie elektronicznej,
  2. zamawiający powinien dookreślić w sposób szczegółowy, w jaki sposób należy wnieść wadium w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej (i tu moim zdaniem – wymóg sprowadza się do nałożenia na banki czy ubezpieczycieli obowiązku sporządzenia tych dokumentów już na poziomie ich wydawania – w formie elektronicznej)
  3. wydany przez Bank/Ubezpieczyciela dokument w formie elektronicznej będzie bezpośrednio dołączany do oferty w formie elektronicznej. Tym samym spełniony zostanie wskazany przez UZP wymóg dołączenia oryginału dokumentu dla Zamawiającego.

To czy rzeczywiście taka koncepcja się utrzyma – okaże się w najbliższym czasie, szczególnie że kwestia e-gwarancji nie jest na razie tak powszechnie dostępna.

Dla ludzi o mocnych nerwach – link do stanowiska UZP “Wadium w formie niepieniężnej”


A jeśli potrzebujesz sprawdzonych wzorów umów, to zajrzyj do mojego sklepu lub zdecyduj się na indywidualne przygotowanie umowy.

Indywidualna umowa od prawnika. Sprawdź. Po lewej zdjęcie Kingi Konopelko, prawnika przedsiębiorców.

Kolejowa 30/39, 53-508 Wrocław

kancelaria@kingakonopelko.pl

+48 669 505 374

Polityka prywatności
Copyright © Kinga Konopelko